Articles

Anatomie en Fysiologie I

Posted on

Leerdoelen

  • Geef een onderscheid tussen de functionele en structurele classificaties voor gewrichten
  • Beschrijf de drie functionele types van gewrichten en geef een voorbeeld van elk
  • Lijst de drie types diartrodiale gewrichten

Een gewricht, ook wel gewricht genoemd, is elke plaats waar aangrenzende beenderen of been en kraakbeen samenkomen (met elkaar scharnieren) om een verbinding te vormen. Gewrichten worden zowel structureel als functioneel geclassificeerd. Bij de structurele classificatie van gewrichten wordt er rekening mee gehouden of de aangrenzende beenderen sterk aan elkaar verankerd zijn door fibreus bindweefsel of kraakbeen, dan wel of de aangrenzende beenderen met elkaar scharnieren in een met vloeistof gevulde ruimte die gewrichtsholte wordt genoemd. Functionele classificaties beschrijven de mate van beweging die tussen de botten mogelijk is, variërend van onbeweeglijk, tot licht beweeglijk, tot vrij beweeglijke gewrichten. De hoeveelheid beweging die in een bepaald gewricht van het lichaam beschikbaar is, houdt verband met de functionele vereisten voor dat gewricht. Zo dienen onbeweeglijke of weinig beweeglijke gewrichten om de inwendige organen te beschermen, het lichaam stabiliteit te geven en een beperkte lichaamsbeweging mogelijk te maken. Vrij beweegbare gewrichten daarentegen maken veel uitgebreidere bewegingen van het lichaam en de ledematen mogelijk.

Structurele indeling van gewrichten

De structurele indeling van gewrichten is gebaseerd op de vraag of de gewrichtsoppervlakken van de aangrenzende botten rechtstreeks met elkaar verbonden zijn door vezelig bindweefsel of kraakbeen, of dat de gewrichtsoppervlakken met elkaar in contact komen in een met vloeistof gevulde gewrichtsholte. Deze verschillen dienen om de gewrichten van het lichaam in drie structurele classificaties onder te verdelen. Een fibreus gewricht is een gewricht waar de aangrenzende beenderen door fibreus bindweefsel met elkaar verbonden zijn. In een kraakbenig gewricht zijn de beenderen met elkaar verbonden door hyalien kraakbeen of vezelkraakbeen. In een synoviaal gewricht zijn de gewrichtsoppervlakken van de beenderen niet rechtstreeks met elkaar verbonden, maar komen zij met elkaar in contact binnen een gewrichtsholte die gevuld is met een smerende vloeistof. Synoviale gewrichten maken vrije beweging tussen de botten mogelijk en zijn de meest voorkomende gewrichten van het lichaam.

Functionele indeling van gewrichten

De functionele indeling van gewrichten wordt bepaald door de mate van beweeglijkheid die tussen de aangrenzende botten wordt aangetroffen. Gewrichten worden dus functioneel ingedeeld als een synartrose of onbeweeglijk gewricht, een amfiarthrose of licht beweeglijk gewricht, of als een diartrose, dat is een vrij beweeglijk gewricht (arthroun = “vastzetten door een gewricht”). Vezelige gewrichten kunnen, afhankelijk van hun ligging, functioneel worden ingedeeld als een synarthrose (onbeweeglijk gewricht) of een amfiarthrose (licht beweeglijk gewricht). Kraakbeengewrichten worden eveneens functioneel ingedeeld als synartrose- of amfiarthrosegewricht. Alle synoviale gewrichten worden functioneel geclassificeerd als een diartrosegewricht.

Synartrose

Een onbeweeglijk of bijna onbeweeglijk gewricht wordt een synartrose genoemd. Het onbeweeglijke karakter van deze gewrichten zorgt voor een sterke verbinding tussen de gewrichtsbeenderen. Dit is belangrijk op plaatsen waar de botten bescherming bieden aan inwendige organen. Voorbeelden hiervan zijn de hechtingen, de fibreuze verbindingen tussen de schedelbeenderen die de hersenen omgeven en beschermen (Figuur 1), en het manubriosternale gewricht, het kraakbenige gewricht dat het manubrium en het lichaam van het borstbeen verbindt ter bescherming van het hart.

Deze afbeelding toont het laterale aanzicht van het menselijk skelet. De lambdoïde, coronale en squameuze hechtingen zijn gelabeld.

Figuur 1. Hechtingsgewrichten van de schedel. De hechtingsgewrichten van de schedel zijn een voorbeeld van een synarthrose, een onbeweeglijk of in wezen onbeweeglijk gewricht.

Amfiarthrose

Deze afbeelding toont het laterale aanzicht van de tussenwervelschijf die zich tussen twee wervelschijven bevindt.

Figuur 2. Tussenwervelschijf. Een tussenwervelschijf verbindt de lichamen van aangrenzende wervels binnen de wervelkolom. Elke tussenwervelschijf maakt een beperkte beweging tussen de wervels mogelijk en vormt zo functioneel een soort amfiarthrosegewricht. Tussenwervelschijven bestaan uit vezelkraakbeen en vormen daardoor structureel een kraakbenig gewricht van het type symphysis.

Een amfiarthrose is een gewricht met een beperkte beweeglijkheid. Een voorbeeld van dit type gewricht is het kraakbenige gewricht dat de lichamen van aangrenzende wervels verbindt. De ruimte tussen de wervels wordt opgevuld door een dik kussen van vezelkraakbeen, de tussenwervelschijf (figuur 2). Elke tussenwervelschijf houdt de wervels stevig bijeen, maar laat toch een beperkte beweging tussen de wervels toe. De kleine bewegingen tussen aangrenzende wervels kunnen echter over de lengte van de wervelkolom bij elkaar worden opgeteld om grote bewegingsbereiken van het lichaam mogelijk te maken.

Een ander voorbeeld van een amfiarthrose is de symfyse van het schaambeen van het bekken. Dit is een kraakbenig gewricht waarbij de schaamstreek van het rechter- en linkerheupbeen sterk aan elkaar verankerd zijn door vezelkraakbeen. Dit gewricht heeft normaal gesproken een zeer geringe beweeglijkheid. De sterkte van de schaambeensymfyse is belangrijk voor de stabiliteit van het bekken bij het dragen van het gewicht.

Diarthrose

Een vrij beweeglijk gewricht wordt geclassificeerd als een diartrose. Dit type gewrichten omvat alle synoviale gewrichten van het lichaam, die het merendeel van de lichaamsbewegingen verzorgen. De meeste diartrotische gewrichten bevinden zich in het appendiculair skelet en geven de ledematen dus een groot bewegingsbereik. Deze gewrichten worden onderverdeeld in drie categorieën, gebaseerd op het aantal bewegingsassen dat elk gewricht biedt. Een as in de anatomie wordt omschreven als de bewegingen ten opzichte van de drie anatomische vlakken: transversaal, frontaal en sagittaal. Zo worden diartrosen geclassificeerd als uniaxiale (voor beweging in één vlak), biaxiale (voor beweging in twee vlakken), of multiaxiale gewrichten (voor beweging in alle drie anatomische vlakken).

Een uniaxiaal gewricht laat slechts een beweging in één enkel vlak toe (rond één enkele as). Het ellebooggewricht, dat alleen buigen of strekken mogelijk maakt, is een voorbeeld van een uniaxiaal gewricht. Een biaxiaal gewricht maakt bewegingen in twee vlakken mogelijk. Een voorbeeld van een biaxiaal gewricht is het metacarpofalangeale gewricht (knokkelgewricht) van de hand. Het gewricht kan langs één as bewegen om de vinger te buigen of te strekken, en langs een tweede as, waardoor de vingers van elkaar af kunnen worden gespreid en naar elkaar toe kunnen worden gebracht. Een gewricht dat verschillende bewegingsrichtingen mogelijk maakt, wordt een multiaxiaal gewricht genoemd (polyaxiaal of triaxiaal gewricht). Dit type diartrotisch gewricht maakt beweging langs drie assen mogelijk (figuur 3). De schouder- en heupgewrichten zijn multiaxiale gewrichten. Zij maken het mogelijk het bovenste of onderste lidmaat in anterior-posterior richting en in mediaal-laterale richting te bewegen. Bovendien kan het lidmaat ook om zijn lange as worden geroteerd. Deze derde beweging resulteert in een rotatie van het ledemaat, zodat het voorste oppervlak naar de middellijn van het lichaam toe of van de middellijn af wordt bewogen.

Deze afbeelding toont een multiaxiaal gewricht. Het linkerpaneel toont het acetabulum van het heupbeen en de kop van het dijbeen. Het rechterpaneel toont een vereenvoudigde kogelgewrichtsstructuur om de beweging van het heupgewricht te illustreren.

Figuur 3. Multiaxiaal gewricht. Een multiaxiaal gewricht, zoals het heupgewricht, maakt drie soorten beweging mogelijk: anterieur-posterieur, mediaal-lateraal en roterend.

Zelfcontrolevragen

Doe de quiz hieronder om te zien of u de Classificatie van Gewrichten begrijpt:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *