Articles

Brittle diabetes

Posted on

Brittle diabetes is een term die soms wordt gebruikt om moeilijk onder controle te houden diabetes (ook wel labiele diabetes genoemd) aan te duiden. Het wordt gekenmerkt door grote variaties of “schommelingen” in de bloedglucose (suiker), waarbij de bloedglucosespiegel snel van te hoog (hyperglykemie) naar te laag (hypoglykemie) kan gaan. Deze episoden zijn moeilijk te voorspellen en kunnen de kwaliteit van leven verstoren. Ze kunnen frequente of langdurige ziekenhuisopnames vereisen en kunnen fataal zijn.
Mensen met type 1 diabetes lopen het grootste risico. Hoewel veel mensen met type 1 diabetes hypoglykemie ervaren, ervaart slechts een klein deel van de mensen met type 1 diabetes de frequente bloedglucoseschommelingen die worden beschreven als “broos”. Mensen met langdurige diabetes type 2 kunnen ook moeite hebben met het onder controle houden van de bloedglucose, maar slechts weinigen hebben deze frequente schommelingen. Mensen van elke leeftijd met diabetes kunnen te maken krijgen met deze frequente schommelingen in de bloedglucosespiegel. Sommige onderzoeken suggereren dat vrouwen er vaker last van hebben dan mannen.
Frequente episodes van hypoglykemie kunnen leiden tot hypoglykemisch onbewustzijn en de aandoening verergeren. Door diabetes gedurende ten minste enkele weken goed onder controle te houden, kan het hypoglykemiebewustzijn worden hersteld. Nieuwe technologieën, zoals continue glucosemonitors en insulinepompen, kunnen helpen de controle te verbeteren.
Bij diabetes kunnen veel factoren frequente veranderingen in de bloedglucosespiegel veroorzaken. Mensen die bijvoorbeeld hun bloedglucose niet testen of diabetesmedicijnen niet volgens voorschrift innemen, krijgen vaak te maken met aanzienlijke schommelingen in hun bloedglucosewaarden. Andere oorzaken van instabiele bloedglucosewaarden zijn emotionele stress, eetstoornissen, drugs- of alcoholgebruik, malabsorptie, gastroparese en coeliakie.
De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor diabetes heeft het voor de meeste mensen gemakkelijker gemaakt om hun bloedglucosespiegel onder controle te houden. Kunstmatige alvleeskliertechnologie wordt momenteel getest in klinische proeven en is bedoeld om mensen met diabetes type 1 te helpen hun bloedglucosespiegels gemakkelijker te beheersen. In 2016 keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration een hybride model van een kunstmatige alvleesklier goed, een geautomatiseerd systeem waarbij gebruikers de insuline-inname tijdens de maaltijd moeten aanpassen. NIH-gefinancierd onderzoek naar eilandjesceltransplantatie heeft ook veelbelovende resultaten laten zien bij het herstellen van de bloedglucoseregeling. Dit onderzoek is specifiek gericht op mensen die episodes van ernstige hypoglykemie hebben doorgemaakt.

Laatst bijgewerkt: 3/13/2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *