Articles

Cholesterol Guideline Hub

Posted on

Richtlijnaanbevelingen in diaformaat

Top samenvattende punten van de richtlijn

ACC nieuwsbericht

Lees het laatste nieuwsbericht

Overzicht

Het doel van de 2018 ACC/AHA richtlijn voor bloedcholesterol is om het praktische beheer van patiënten met een hoog bloedcholesterol en gerelateerde aandoeningen aan te pakken. Sinds de ACC/AHA-cholesterolrichtlijn van 2013 zijn nieuwere cholesterolverlagende middelen (niet-statinegeneesmiddelen) geïntroduceerd en onderworpen aan gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, waaronder ezetimibe en PCSK9-remmers. De meeste patiënten met atherosclerotische hart- en vaatziekten worden behandeld met alleen statines. In deze richtlijn wordt consequent aandacht besteed aan een clinicus-patiënt risicodiscussie voor het nemen van gedeelde beslissingen. Deze clinicus-patiënt risicodiscussie kan andere risicoverhogende factoren omvatten, en wanneer de risicostatus onzeker is, is een coronaire arteriële calciumscore een optie om de besluitvorming te vergemakkelijken bij volwassenen ≥40 jaar.

Centrale illustratie: 2018 ACC/AHA/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol

Outline

  • Introductie
  • Hoge bloedcholesterol en ASCVD
  • Therapeutische Modaliteiten
  • Patient Management Groups
  • Statineveiligheid en Statine-bijwerkingen
  • implementatie
  • overwegingen betreffende kosten en waarde
  • beperkingen en leemten in kennis

Voetnoten

Het American College of Cardiology (ACC)-samen met samenwerkende organisaties- stellen richtlijnen voor klinische praktijken op, die op het moment van publicatie ACC-beleid worden. Alle richtlijnen voor klinische praktijken ondergaan een strenge beoordeling door vakgenoten, die onafhankelijk is van de redacteuren/redactieprocessen van het Journal of the American College of Cardiology (JACC). De redacteuren van JACC ontvangen geen vergoeding voor de publicatie van de richtlijnen of andere klinische/beleidsdocumenten van ACC. Voor meer informatie over richtlijnprocessen, klik hier: Over richtlijnen en klinische documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *