Articles

Het leven in trooststations

Posted on

In gewone trooststations betaalden soldaten direct of indirect een bepaalde som geld. De som geld werd gewoonlijk in tweeën verdeeld tussen de eigenaar en de troostmeisjes. Maar het was niet duidelijk of de som geld zeker aan de vrouwen werd overhandigd.
Vakantie kwam eens in de maand, en zelden werden er twee dagen gegeven. Er waren trooststations die zonder vakantie werkten. Uitgaan uit de troostposten was alleen mogelijk met toestemming van de militairen.
In de verslagen van een door het Amerikaanse leger afgenomen verhoor van een krijgsgevangene wordt onder meer beweerd dat in een trooststation onder leiding van een Koreaanse manager in Myitkyina, Birma, de vrouwen vrij waren om uit te gaan, aan sport te doen en te picknicken, waardoor de indruk wordt gewekt dat de troostvrouw een elegante levensstijl had. We kunnen echter rekening houden met het feit dat dit getuigenissen waren ten overstaan van de Amerikaanse militaire ondervragers.
Toen de oorlogssituatie voor Japan verslechterde, werd het leven in de trooststations over het algemeen nog miserabeler.
De vrouwen werden keer op keer gedwongen de militairen te volgen, en hadden geen enkele vrijheid. Toen het Japanse leger zich in Zuidoost-Azië van de ene plaats naar de andere begon terug te trekken, werden de vrouwen ofwel aan hun lot overgelaten, ofwel voorbestemd om hun lot met de verslagen militairen te delen. Sommigen kwamen om en anderen ontsnapten ternauwernood om door de Verenigde strijdkrachten te worden beschermd.

De Pacific Oorlog eindigde op 15 augustus 1945, maar de troostvrouwen die overleefden konden niet gemakkelijk naar huis terugkeren. Het is bekend dat vele vrouwen uit schaamte het idee opgaven naar huis terug te keren en in een vreemd land bleven en daar de rest van hun dagen doorbrachten. Van de Koreaanse vrouwen die naar China werden gebracht en daar na de oorlog bleven, keerden sommigen pas in de jaren negentig naar Zuid-Korea terug.
Veel van hen die naar huis terugkeerden, leden aan verwondingen en gingen ellendig door het leven, niet in staat om de wreedheden uit het verleden te vergeten. Velen leden aan lichamelijke handicaps en geslachtsziekten en waren niet in staat kinderen te baren. Anderen konden niet trouwen. En zij die uiteindelijk wel trouwden, moesten vaak hun verleden verzwijgen, niet in staat om anderen te vertellen over de pijn die zij in hun hart voelden. Dit zou een van de zwaarste lasten zijn geweest om te dragen. De vrouwen hebben meer dan een halve eeuw na de oorlog geleefd en hebben bijna evenveel geleden als tijdens de jaren die zij in militaire trooststations doorbrachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *