Articles

Hodgdon

Posted on

Kruitopslag in hoppers

Kruit dat gedurende langere perioden, een nacht of verscheidene dagen, in de hoppers van de hervulder wordt achtergelaten, moet worden vermeden. Kruit moet ALLEEN in de originele containers worden bewaard als het niet wordt gebruikt. Veel moderne rookloze kruiten zijn dubbel uitgevoerd en bevatten zowel Nitrocellulose als Nitroglycerine.

Nooit twee kruiten mengen, ongeacht type, merk of herkomst. Vervang nooit rookloos kruit door zwart buskruit of een alternatief voor zwart buskruit.

Hodgdon® Powder, IMR® Powder en Winchester® Powder wijzen uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot alle producten die door hen worden verkocht of gedistribueerd, de veiligheid of geschiktheid daarvan, of de verkregen resultaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en/of enige andere garantie. Kopers en gebruikers nemen alle risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich voor enig letsel (inclusief overlijden), verlies of schade aan personen of eigendom (inclusief gevolgschade), voortvloeiend uit het gebruik van enig product of gegevens, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper of gebaseerd op risicoaansprakelijkheid of principes van schadeloosstelling of bijdrage. Hodgdon®, IMR® en Winchester® powders nemen geen aansprakelijkheid op zich en machtigen geen personen om aansprakelijkheid op zich te nemen in verband met het gebruik van enig product of gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *