Articles

Hoe krijg ik een uitkering van de sociale zekerheid voor matige multiple sclerose

Posted on

Mensen met multiple sclerose die gebruik maken van een rollator of rolstoel, niet goed genoeg kunnen zien om auto te rijden of twee of meer ernstige exacerbaties per jaar hebben, hebben over het algemeen geen problemen om medisch goedgekeurd te worden voor een uitkering van de Social Security Disability Insurance (SSDI) of een Supplemental Security Income (SSI) Disability Benefits. Mannen en vrouwen met milde MS-symptomen of met langdurige remissies kunnen vaak met succes werken en hebben geen arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig.

Tussen deze twee groepen zitten mensen die op een goede dag of ochtend vrijwel alles kunnen doen, maar op andere momenten niet goed kunnen functioneren als gevolg van onvoorspelbare interferentie van MS-symptomen. Vergeleken met sommige MS-patiënten kunnen hun artsen denken dat hun MS niet erg ernstig is, ook al verhinderen de symptomen de patiënt om voltijds te werken. Zulke mensen hebben vaak moeite met het aanvragen van invaliditeit bij de sociale zekerheid.

Als u tot deze groep behoort, zijn er manieren om uw zaak te helpen. Het volgende advies kan u helpen om van een marginale aanvraag voor een uitkering een succesvolle aanvraag te maken.

Vertel uw arts al uw invaliderende MS-symptomen

Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om uw zaak te helpen, is het melden van uw symptomen aan uw zorgverleners. Laat uw arts weten hoe uw MS u in het dagelijks leven beïnvloedt, of breng de arts een lijst van uw symptomen en beperkingen voor uw dossier, zodat de problemen worden gedocumenteerd in de medische dossiers die de Social Security Administration (SSA) verkrijgt. Dit zal uw arts ook helpen om uw symptomen en beperkingen aan de SSA uit te leggen als hem wordt gevraagd een advies te geven voor uw arbeidsongeschiktheidszaak.

Niet iedereen met multiple sclerose heeft deze problemen, maar veel voorkomende symptomen die “vocationally significant” zijn (van invloed zijn op uw vermogen om te werken) zijn:

Wazig zien

Zelfs als wazig zien alleen voorkomt wanneer u moe bent, kan het van invloed zijn op elke taak waarvoor goed zicht of hand/oog coördinatie op regelmatige basis nodig is. Er kunnen momenten zijn waarop u prima kunt zien, maar ook momenten waarop u zich niet veilig voelt bij het autorijden of slechts kort naar een computerscherm kunt kijken.

Vermoeidheid

Wanneer u moe bent, is het moeilijk om u lichamelijk of geestelijk bezig te houden met taken of om de snelheid en nauwkeurigheid thuis of op het werk bij te houden. Veel MS-patiënten lopen het risico op een verergering van de ernstige symptomen als ze niet genoeg rust nemen wanneer de vermoeidheid toeslaat.

Gevoelloosheid

In de handen kunnen gevoelloosheid en tintelingen (parathesieën) van invloed zijn op elk werk waarbij getypt, geschreven of kleine en grote voorwerpen gehanteerd moeten worden. In de benen kunnen deze symptomen van invloed zijn op het vermogen om lang te staan en te lopen, of op het vermogen om veilig op oneffen terrein of traptreden te lopen.

Incontinentie

Problemen met incontinentie van de blaas of de blaas of urgency (de noodzaak om dringend of vaak te gaan) kunnen van invloed zijn op het werk als beschermende kleding niet altijd volstaat of als de werknemer zo vaak naar het toilet moet dat dit van invloed is op de productiviteit van het werk. Het kan ook moeilijk zijn voor iemand met MS om op tijd naar het toilet te gaan als de persoon snel naar een verafgelegen toilet moet lopen.

Pijn

Sommige mensen met MS ervaren pijn in gewrichten of spierspasmen die hun dagelijkse activiteiten en concentratie belemmeren. Ze hebben soms rust en kalmerende medicijnen nodig om verlichting te krijgen, en hebben zelfs problemen om lang te zitten vanwege heup- en rugpijn.

Mentale veranderingen

MS betreft de hersenen en het centrale zenuwstelsel. Daarom is het niet verwonderlijk dat sommige MS-patiënten soms last hebben van stemmingswisselingen, vergeetachtigheid of zelfs verwardheid. Of deze mentale problemen nu symptomen van MS zijn, reacties op het omgaan met een chronische ziekte, of bijwerkingen van medicijnen of vermoeidheid, dergelijke mentale en emotionele veranderingen kunnen van invloed zijn op de slaap en het vermogen om nieuwe dingen te leren, taken te beginnen of af te maken, en om consequent goed met anderen om te gaan. Aangezien MS een aandoening van het immuunsysteem is, kunnen emotionele veranderingen en stress bovendien de lichamelijke symptomen verergeren.

Ook kunt u uw arts vragen om een MRI te laten maken. Uw kansen op een uitkering nemen toe als u kunt aantonen dat er sprake is van laesiegroei of volumeverlies in uw hersenen. Lesies, vooral in de hersenstam, zijn een duidelijke verandering en helpen de achteruitgang vast te stellen.

Medicatie

Sommige medicijnen die worden voorgeschreven om de symptomen van MS te behandelen, kunnen gepaard gaan met bijwerkingen – bijvoorbeeld slaperigheid of griepachtige gevoelens – die de concentratie en het uithoudingsvermogen aantasten. Maar stop niet met het innemen van uw medicijnen. Als u een flare-up krijgt die slopend wordt en u neemt uw medicijnen niet, dan zet dat de deur open voor de Sociale Zekerheid om te zeggen dat u misschien beter wordt als u uw medicijnen gewoon inneemt.

Temperatuur

Sommige MS-patiënten kunnen geen warme temperaturen verdragen. Zelfs een warme douche kan vermoeidheid uitlokken. Deze MS-patiënten kunnen geen werkomgeving met warme temperaturen verdragen en hebben soms behoefte aan koele binnentemperaturen die andere werknemers niet aangenaam zouden vinden. Anderen kunnen er niet tegen als de airconditioning op hen blaast, omdat dit spierkrampen veroorzaakt.

Vraag de arts om voorschriften voor hulpmiddelen

Neem niet alleen klachten en beperkingen als deze onder de aandacht van uw arts, maar vraag uw arts ook om een voorschrift voor een wandelstok, rollator, scootmobiel of rolstoel als u deze af en toe nodig hebt – zelfs als u al een hulpmiddel hebt of het zich niet kunt veroorloven om een hulpmiddel te kopen. Het recept wordt onderdeel van uw medisch dossier. SSA-besluitvormers gebruiken het ontbreken van een voorschrift soms om aan te geven dat een arts denkt dat de patiënt geen problemen heeft met evenwicht of lopen. Als u uit trots het advies van uw arts om een hulpmiddel te gebruiken hebt afgewezen, maar u vertelt de SSA dat u moeite hebt met lopen, moet u niet verbaasd zijn als de SSA u niet gelooft. Moeite met lopen is één manier om te voldoen aan de criteria voor de invaliditeitsuitkering voor MS.

Documenteer uw dagelijkse activiteiten volledig

Tijdens de eerste fasen van uw claim zal SSA u een formulier sturen waarin u wordt gevraagd uw problemen te documenteren en hoe ze u beïnvloeden (een zogenaamd functierapport). U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden: “Rijdt u auto?” U kunt zowel “ja” als “nee” aanvinken of geen van beide en uw variabele of beperkte mogelijkheden uitleggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op betere dagen prima korte afstanden kunt rijden. Op andere dagen komt u het huis niet uit door vermoeidheid, wazig zien of spasmen, laat staan dat u kunt rijden. Sommige dagen bent u in staat een maaltijd te bereiden en andere dagen bent u te moe of niet in staat lang genoeg te staan. Niemand zal u uw rijbewijs of andere privileges komen afnemen als u dergelijke beperkingen toegeeft, dus wees niet bang om SSA hiervan op de hoogte te stellen.

Op dezelfde manier moet u SSA op de hoogte stellen van andere manieren waarop u zich in het dagelijks leven redt. Sommige van mijn cliënten met MS kregen bijvoorbeeld hulp van familie en vrienden die voor hun kinderen zorgden als ze zich niet goed voelden. Anderen rusten uit op een bank of bed als ze moe zijn en houden toezicht op hun kind dat veilig speelt of tv kijkt in een afgesloten, kindveilige kamer. Laat de SSA weten wat uw strategieën zijn om met MS om te gaan.

Als u nog werkt, houd dan bij welke invloed MS heeft op uw aanwezigheid en productiviteit. Dit kan helpen bij het vaststellen van een achteruitgang in uw functioneren op het werk, en maakt het voor de Sociale Zekerheid gemakkelijker om de achteruitgang in uw werkvermogen op te merken.

Verstrek bewijs of getuigenis van een derde

Als de SSA vraagt dat iemand anders een verslag geeft over uw dagelijkse activiteiten, kies dan de persoon die u het beste kent om te helpen. Een familielid, of iemand die bij u woont, is meestal het beste. In tegenstelling tot de instructies op sommige SSA-formulieren, kunt u deze door een familielid laten invullen en hoeft u niet meer dan één persoon (zoals vrienden of buren) als informatiebron op te geven.

Een buurman of vriend die u af en toe ziet, geeft SSA mogelijk geen nauwkeurig beeld van hoe u functioneert op een dag, in een week, of in het afgelopen jaar. Hij of zij kan u zien glimlachen en zwaaien als u het huis verlaat voor een boodschap of een afspraak, maar geen idee hebben hoe moe u bent als u terugkomt. U kunt opgewekt zijn voor uw vrienden en kennissen en uw problemen niet volledig aan anderen onthullen. Het is het beste om de Sociale Dienst een of twee contactpersonen te geven die goed op de hoogte zijn van uw problemen. Lees meer over welke brieven de beste getuigenis voor invaliditeit opleveren.

Bekendmaken van bijkomende medische problemen

Vergeet niet SSA te vertellen over gezondheidsproblemen die u naast MS heeft-bijvoorbeeld gehoorverlies, artritis, angst, depressie, een leerstoornis, astma, enzovoort. Deze problemen hebben u misschien niet verhinderd om uw vroegere werk te doen, maar ze kunnen belangrijk zijn om aan te tonen dat u geen ander werk kunt doen.

Minimaliseer uw moeilijkheden niet en laat u er niet door kleineren

Laat het proces van het aanvragen van invaliditeit er niet toe leiden dat u zich minder over uzelf voelt omdat u moet schrijven of praten over uw beperkingen. Helaas is het belangrijk om de problemen die u in het dagelijks leven ondervindt te benadrukken als onderdeel van het evaluatieproces voor arbeidsongeschiktheid van de Sociale Zekerheid. Het feit dat u niet voltijds kunt werken of niet alles kunt doen wat u kon voordat uw gezondheidsproblemen begonnen, betekent niet dat u geen goede ouder, echtgenoot, kind, vriend of persoon bent.

Krijg juridische ondersteuning

Ten slotte mag u niet vergeten dat een Social Security-advocaat u kan helpen bij het opstellen van uw claim en de omgang met het invaliditeitssysteem minder stressvol en succesvoller voor u kan maken. Als u niet wordt goedgekeurd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de eerste aanvraagfase, overweeg dan het inhuren van een arbeidsongeschiktheidsadvocaat. Voor hulp bij het vinden van een lokale advocaat, bezoek onze handicap advocaten pagina.

En voor meer informatie over de manieren om arbeidsongeschiktheid voor MS te krijgen, zie het hoofdartikel van Disability Secret over multiple sclerose handicap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *