Articles

INTJ Carrières, Banen & Majors

Posted on

INTJ Carrières

Door Dr. A.J. Drenth

Het INTJ persoonlijkheidstype zoekt een carrière die gebruik maakt van zijn of haar unieke gaven en capaciteiten. Voor dit type is middelmatig of alledaags werk geen optie. Gelukkig hebben INTJ carrière-zoekers een aantal goede carrièrekeuzes tot hun beschikking. Ze kunnen gaan werken als wetenschapper, ingenieur, geleerde, computersysteemanalist, advocaat, architect, etc. Volgens carrièregegevens is INTJ het meest voorkomende persoonlijkheidstype onder universitaire faculteiten.

INTJ’s hebben de neiging om te genieten van de rol van change agent of hervormer. Hun Introverte Intuïtie (Ni) functie is bedreven in het formuleren van grootse visies, terwijl hun Extraverte Denken (Te) plannen uitwerkt voor de uitvoering. Hun drang naar verandering en hervorming kan een uitlaatklep vinden op allerlei gebieden – van politiek tot zakenleven, onderwijs, enzovoort.

Net als ENTJ’s kunnen INTJ’s over het algemeen beter tegen gestructureerde werkomgevingen (vooral die welke goed gestructureerd en gemanaged zijn) dan INTP’s dat doorgaans doen. Hun bereidheid om te functioneren als onderdeel van een groter systeem opent beroepsdeuren die voor altijd gesloten lijken voor INTP carrière-zoekers. Door hun vermogen om met en binnen systemen te werken, kunnen INTJ’s een niche voor zichzelf creëren in een verscheidenheid van omgevingen, gebruikmakend van hun analytische, strategische en visionaire vermogens. In organisaties waar promoties gebaseerd zijn op competentie in plaats van op politiek of populariteit, kunnen INTJ’s zich snel een weg naar de top banen. Ze kunnen echter gefrustreerd raken als organisatiepolitiek of bureaucratie mogelijkheden voor echte verandering of vooruitgang in de kiem smoren.

INTJ Holland Career Code / Interests

Om onze discussie over INTJ loopbaaninteresses te oriënteren, zullen we ons nu baseren op zes interessethema’s die beschreven zijn door John Holland en de Strong Interest Inventory. De interessegebieden van Holland omvatten de domeinen Realistisch (R), Onderzoekend (I), Artistiek (A), Sociaal (S), Ondernemend (E), en Conventioneel (C), gezamenlijk bekend als “RIASEC”. Nadat iemands voorkeursinteressedomeinen zijn vastgesteld, kunnen deze letters op een soortgelijke manier worden gecombineerd als bij de persoonlijkheidstypen om een uit meerdere letters bestaande “Holland Code” te vormen (bv. IAS, RAI).

Individuen met realistische interesses houden van fysiek, praktisch werk, vaak met machines (bijv. auto’s repareren, sleutelen aan computers, bouw). Zij zijn vaak visuele of kinesthetische leerlingen, die vaak uitblinken in wat bekend staat als ruimtelijke visualisatie. Mensen met een sterk ruimtelijk visualisatievermogen doen het vaak goed met schematische kaarten en diagrammen, en ook met het zich voorstellen en mentaal draaien van driedimensionale objecten. Zoals ik elders heb besproken, heeft de dominante functie van INTJ’s, Introverte Intuïtie (Ni), vaak een sterke visuele component, die kan bijdragen aan visuo-ruimtelijke intelligentie.

Realisten werken graag met “dingen” meer dan met mensen. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit interessegebied gecorreleerd is met een voorkeur voor Denken boven Voelen. Onderzoek suggereert dat S, T, en P types zich meer aangetrokken voelen tot Realistisch werk dan N, F, en J types. Hoewel INTJ’s dus denkers zijn, kan hun voorkeur voor N en J leiden tot een voorkeur voor andere interessedomeinen.

Het onderzoeksdomein omvat analytische, wetenschappelijke en academische interesses. Onderzoekende types werken graag met ideeën, theorieën, feiten of gegevens. Zij presteren over het algemeen goed op het wiskundige gedeelte van bekwaamheidstests. INTJ’s met interesses in de natuurwetenschappen of wiskunde zullen vaak een loopbaan nastreven in de wetenschap, technologie, techniek, computerwetenschappen, enzovoort, of wat bekend staat als “STEM”-loopbanen.

Terwijl INTJ’s met IR-interesses zich meer zullen richten op de “harde wetenschappen” (bijv. natuurkunde), zullen INTJ’s met Onderzoekend-Artistieke (IA) interesses zich meer aangetrokken voelen tot de sociale wetenschappen (economie, psychologie, geografie, politieke wetenschappen, enzovoort). IA’s zijn vaak geïntrigeerd door psychologische of sociaal-culturele kwesties en kunnen de sociale wetenschappen, filosofie, kritische theorie, of onderzoeksjournalistiek studeren. Zij kunnen ook non-fictie gaan schrijven. INTJ’s lijken even goed toegerust om uit te blinken in een IR- of een IA-carrière. Welke richting ze opgaan kan afhangen van de sterkte van hun verbale (IA) versus non-verbale / spatiovisuele vaardigheden (IR).

In overeenstemming met Onderzoekers, hebben individuen met Artistieke interesses vaak een intellectuele of culturele oriëntatie. Zij blinken over het algemeen uit op het verbale gedeelte van bekwaamheidstests. Het Artistieke domein correleert sterk met Myers-Briggs Intuïtie, evenals, in mindere mate, Gevoel en Waarneming. Het omvat mensen met onconventionele en creatieve interesses, zoals acteurs, musici, schilders, dansers, dichters, beeldhouwers, schrijvers, ontwerpers, en dergelijke. Het zal u niet verbazen dat Artistieke types sterk vertegenwoordigd zijn onder studenten die de kunsten en geesteswetenschappen studeren. Degenen die geïnteresseerd zijn in bibliotheekwetenschappen hebben ook de neiging om onder dit interessegebied te vallen.

Echte kunstenaars kunnen iets moeilijker te vinden zijn onder INT’s dan INF types. De meeste (maar zeker niet alle) INTJ’s zijn meer bezig met het nastreven van de waarheid dan met het creëren van kunst. Zij gebruiken hun creatieve of artistieke talent eerder als een middel om hun ideeën uit te drukken, dan als een doel op zich. Net als mensen met IA interesses, kunnen AI types zich richten op filosofie, sociale wetenschappen, of interdisciplinaire studies, die hen in staat stellen zowel de creatieve als rationele aspecten van hun persoonlijkheid te gebruiken.

Individuen met sociale interesses werken graag met mensen. Hoewel sommige individuen graag met zowel mensen als dingen werken, wordt dit domein vaak opgevat als het conceptuele tegendeel van het Realistische domein. Sociale interesses komen veel voor bij leraren, gezondheidswerkers, geestelijken, trainers en verzorgers, om er maar een paar te noemen. Sociale personen vertonen vaak voorkeuren voor Extraversie en Gevoel. In het algemeen vermijden INTJ’s terecht sociale carrières. Vooral voor mannelijke INTJ’s kan dit hun minst compatibele carrièredomein zijn.

Het Enterprising-domein omvat het promoten of aanbieden van producten, ideeën, of diensten. Zulke individuen hebben de neiging overtuigend en assertief te zijn, en houden van een competitieve omgeving. Typische ondernemende carrières zijn verkoop en marketing, business en management, recht, politiek, journalistiek, verzekeringen, ondernemerschap, en aandelenhandel. Met betrekking tot dit domein kunnen INTJ’s uitstekende probleemoplossers en consultants zijn. Zij kunnen ook functioneren als managers of leidinggevenden. Als leiders op hoger niveau kunnen zij functioneren als leidinggevenden, strategische planners, operationeel managers, enz.

Individuen met Conventionele interesses houden van administratief werk. Zij zijn goed in het manipuleren van gegevens en zijn georganiseerd en detailgericht. Voorbeelden van Conventionele carrières zijn boekhouden, secretarieel en administratief werk, bankieren, proeflezen, salarisadministratie en technisch schrijven. Mensen in dit domein geven vaak de voorkeur aan Sensing, Thinking, en/of Judging. Hoewel conventioneel werk zelden de eerste keus van INTJ’s is, kunnen ze het bekwaam uitvoeren als het nodig is.

Hoewel het geen volledige carrièrelijst is, kunnen INTJ’s de volgende carrières, banen of afstudeerrichtingen de moeite waard vinden om te onderzoeken:

INTJ-carrières & Majors

Realistische carrières:

 • Computerreparatie

Onderzoekende carrières:

 • Biochemie, biologie, neurowetenschappen
 • Computerwetenschappen, systeemanalist, informatica, programmeur
 • Engineering: software, civiel, mechanisch, elektrisch
 • Stedenbouw
 • Chemist, wiskundige, astronoom, natuurkundige
 • Toepassingswetenschap, technologie, technicus
 • Milieuwetenschappen, geografie, geologie
 • Law, advocaat / procureur
 • Economie / econoom
 • Financiële planning / planner
 • Filosoof
 • Gezondheid / medische wetenschappen, volksgezondheid
 • Onderzoeker
 • Sociale wetenschappen (psychologie, sociologie, politicologie, etc. )
 • Gezondheidswetenschappen / medische wetenschappen, volksgezondheid
 • Gezondheidswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • )

 • Informatie / bibliotheekwetenschappen, bibliothecaris
 • Kriticus, kritische theorie
 • Non-fictieschrijver
 • Physicus, arts: neuroloog, patholoog, interne geneeskunde

Artistieke carrières:

 • Grafisch / website ontwerper
 • Journalist, redacteur, blogger
 • Architect

Sociale carrières:

 • Psycholoog, klinisch

Ontsluitende carrières:

 • Management, manager (upper level / executive)
 • Consultant (elk type, inclusief politiek)

Conventionele carrières:

 • Paralegal / juridisch medewerker

Lees meer over INTJ’s in ons boek:

De 16 persoonlijkheidstypen: Profielen, Theorie & Type-ontwikkeling

16 Persoonlijkheidstypen Boek

Onze INTJ Persoonlijkheid Profiel

INFJ Carrières & Majors

INTP Carrières & Majors

Meer Carrièreposts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *