Articles

Kosten van thuishemodialyse gecompenseerd door betere gezondheid, minder ziekenhuisopnames

Posted on

Dagelijkse hemodialyse bij de patiënt thuis wordt geassocieerd met betere gezondheidsresultaten in vergelijking met de andere optie voor thuisdialyse: peritoneale dialyse. Dat is de bevinding van artsen van een gezondheidsorganisatie in Zuid-Californië, zoals gerapporteerd in het oktobernummer van het American Journal of Kidney Diseases, het officiële tijdschrift van de National Kidney Foundation.

Als gevolg hiervan worden de extra kosten van het aanbieden van hemodialyse thuis gecompenseerd door lagere uitgaven voor medicijnen en ziekenhuisopnames.

Bij hemodialyse wordt het bloed uit het lichaam van de patiënt naar een kunstniermachine gepompt, waar het bloed door een speciaal membraan, een dialyseapparaat genaamd, wordt gefilterd en vervolgens naar het lichaam wordt teruggevoerd.

Bij peritoneale dialyse fungeert de binnenbekleding van de buik van de patiënt zelf als een natuurlijk filter. Afvalstoffen worden verwijderd met behulp van een reinigingsvloeistof, dialysaat genaamd, die in cycli in en uit de buik wordt gespoeld via een chirurgisch geplaatst zacht plastic buisje (katheter).

“Je kunt hemodialyse doen in een dialysecentrum waar een verpleegkundige of technicus de taken uitvoert die nodig zijn tijdens de behandeling,” zegt Dr. Kerry Willis, Senior Vice President voor wetenschappelijke activiteiten bij de National Kidney Foundation. “U kunt hemodialyse ook thuis doen, waar u en een zorgpartner degenen zijn die uw behandeling doen.

Naast het gemak, “blijkt uit veel rapporten dat mensen die dagelijks hemodialyse thuis doen minder medicijnen gebruiken om de bloeddruk en bloedarmoede onder controle te houden, zich beter voelen tijdens de dialyse en minder ‘uitgespoeld’ na afloop, en meer energie hebben voor dagelijkse taken”, aldus Dr. Willis.

Echter is gesuggereerd dat betere gezondheidsresultaten eenvoudigweg het resultaat kunnen zijn van gezondere patiënten die voor thuisbehandeling kiezen.

In hun artikel testten Dr. Victoria A. Kumar en haar medewerkers van de Southern California Permanente Medical Group in Los Angeles deze theorie door een groep patiënten die werd behandeld met dagelijkse thuisdialyse te vergelijken met een groep patiënten die werd behandeld met peritoneale dialyse. Thuisdialyse werd gemiddeld 5,4 keer per week uitgevoerd.

Dr. Kumar’s groep behandelde de 22 patiënten in de dagelijkse hemodialyse groep en de 64 in de peritoneale dialyse groep gedurende ten minste 6 maanden tussen 2003 en 2007. De groepen waren vergelijkbaar in leeftijd, het aantal patiënten met diabetes, en oorzaken van nierfalen.

Ondanks deze overeenkomsten brachten patiënten die werden behandeld met peritoneale dialyse bijna twee keer zoveel dagen per jaar in het ziekenhuis door vergeleken met patiënten die werden behandeld met thuishemodialyse (gemiddeld 5.

Degenen die werden behandeld met dagelijkse thuishemodialyse waren ook in staat om het aantal medicijnen dat nodig was om hun bloeddruk onder controle te houden te verminderen, en hadden een betere voedingstoestand dan voor het begin van de behandeling, zoals blijkt uit hogere serum albuminegehaltes.

Dr. Kumar en haar medewerkers wijzen erop dat hun organisatie het programma van thuishemodialyse kon ondersteunen, omdat de kosten van apparatuur, benodigdheden en patiëntenopleiding werden gecompenseerd door lagere uitgaven voor ziekenhuiszorg en medicijnen.

Helaas hebben veel patiënten niet de mogelijkheid van thuisdialyse, omdat Medicare de zorgverleners niet volledig vergoedt voor de kosten in verband met een dergelijk programma en niet alle dialysecentra opleiding en training voor thuishemodialyse aanbieden. Een andere uitdaging met betrekking tot thuishemodialyse is de behoefte aan een zorgpartner.

“Als de kosten van het verstrekken van frequentere hemodialysebehandelingen geen financiële last vormen voor het Medicare-systeem,” stellen Dr. Kumar en haar medewerkers stellen, “zou de modaliteit vrij beschikbaar moeten zijn voor gemotiveerde patiënten met nierziekte in het eindstadium.”

Voor meer informatie over dialyse klik hier.

Om de NKF voorlichtingsinspanningen te steunen via donatie klik hier

Om lid te worden van de NKF Patiënten & Familieraad klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *