Articles

Laboratoriumvraag voor de week van 5 november 2018

Posted on

Vraag:

Kunnen laboratoria CPT-code 85007 of CPT-code 85008 rapporteren voor het onderzoeken van een bloeduitstrijkje om een bestelde geautomatiseerde hemogramtest (CPT-codes 85025 of 85027) te voltooien?

Antwoord:

Als een behandelend arts een geautomatiseerd volledig bloedbeeld met een geautomatiseerd differentieel WBC-telling (CPT-code 85025) of zonder (CPT-code 85027) bestelt, onderzoekt een laboratorium soms een bloeduitstrijkje om de bestelde test te voltooien op basis van door het lab geselecteerde criteria die de resultaten markeren voor extra verificatie.

Volgens de National Correct Coding Initiative Manual for Medicare Services mag het laboratorium echter GEEN van de volgende codes rapporteren voor het bloeduitstrijkjeonderzoek om het bestelde automatische hemogram (85025 of 85027) te voltooien:

85007 Bloedbeeld; bloeduitstrijkje, microscopisch onderzoek met handmatige differentiële WBC-telling
85008 Bloeduitstrijkje, microscopisch onderzoek zonder handmatige differentiële WBC-telling

Hetzelfde principe geldt als de behandelend arts opdracht geeft voor een bloedbeeld, en het laboratorium in de praktijk een geautomatiseerde CBC met of zonder geautomatiseerde differentiële WBC-telling uitvoert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *