Articles

[RaeRae en Mahu: derde polynesisch geslacht]

Posted on

Achtergronden Op talrijke eilanden in de Stille Oceaan komen onder verschillende benamingen mensen voor die noch als man noch als vrouw worden beschouwd, maar als half-man/half-vrouw. In Frans-Polynesië is er een sociologische en antropologische aandoening die RaeRae of Mahu wordt genoemd. Een RaeRae is een man die zich gedraagt als en beschouwt als een vrouw. RaeRae en Mahu zijn goede voorbeelden van cultuurgebonden transseksualiteit of cross-dressing. Mahu zijn heeft een culturele betekenis, erkend in de geschiedenis van de Polynesische samenleving, en kan niet worden beschouwd als een medische of psychiatrische aandoening. RaeRae zijn breidt de transformatie uit tot mogelijke hormoontherapie en chirurgie; de traditionele sociale rol (onderwijs, toerisme) van Mahu blijft behouden, maar wordt in sommige gevallen beïnvloed door prostitutie en risicovolle homoseksualiteit.Bibliografische bronnen en methode We voerden een literatuuronderzoek uit met behulp van verschillende medische, sociale en antropologische bibliografische bronnen (MedLine, Google Scholar, PsycINFO, DUMAS). We gebruikten de termen RaeRae, Mahu, Polynesische androfilie, en Polynesische seksualiteit. We vonden 20 artikelen en thesissen. Sommige artikelen bespreken een zeer vergelijkbare aandoening in Samoa (fa’afafine). Bovendien lijkt Mahu een denigrerende term te zijn voor een mannelijke homoseksueel of drag queen op de Hawaïaanse eilanden.Resultaten en inhoud RaeRae en Mahu worden breed gedefinieerd als mannen met zoetigheid of vrouwen die gevangenen zijn van mannenlichamen. Er is bewijs van hun aanwezigheid en sociale functies in de oudheid. De komst van de missionarissen en de christelijke moraal leidden tot het ontstaan van een nieuwe morele en seksuele orde. RaeRae en Mahu blijven vandaag de dag aanwezig en zichtbaar. Zij zijn geïntegreerd in het plaatselijke professionele en culturele leven en worden aanvaard, zolang hun seksualiteit onuitgesproken en onzichtbaar blijft, wat moeilijker is voor RaeRae. Wij beschrijven het fenomeen en zijn context en de socioculturele hypotheses. We behouden een verwijzing die verband houdt met de stilzwijgende kennis van Polynesische offerrituelen: Mahu onderging geen offers waarvan de slachtoffers mannen moesten zijn. Er moet een algemene discussie worden overwogen over de DSM-5, de transgenderidentiteit en de stigmatisering. In Hawaï bijvoorbeeld hebben mensen die zich als transgender identificeren nog steeds te lijden onder hoge percentages geweld, aanranding en discriminatie. De beschrijving draagt bij tot een onderzoek naar de grenzen van het beschouwen van gender als binair; het is veeleer een continuüm dat niet wordt beheerst door de medicalisering en psychologisering van een cultureel kenmerk, dat ook herkenbaar is in andere culturele gebieden, onder meer bij de Amerindianen. RaeRae en Mahu bestuderen in Polynesië betekent de confrontatie aangaan met het binaire concept dat de wereld structureert en verdeelt in twee categorieën van geslacht en sekse, mannelijk en vrouwelijk, net zoals het grammaticale geslacht in het Frans. Voorbeelden uit andere culturen zijn de nieuwe helft in Japan, muxe of muché bij de Zapoteken van Tehuantepec, woubi in Ivoorkust, femminielli in Italië, ladyboys of kathoeys in Thailand, natkadaw in Myanmar, hijra in India en Pakistan, khounta in de Arabische islamitische cultuur, en in Canada en de VS, agokwa bij de Ojibwa, en ikoneta in de taal van Illinois. Mahu, of transseksuelen en travestieten, werden in feite door de oude Hawaiianen beschouwd als een normaal element van de oude sociale cultuur die voorafging aan de zendingsdagen en de Amerikaanse en Franse militaire missies. Mahu werden niet slechts getolereerd; zij werden beschouwd als een legitiem en bijdragend deel van de oude Polynesische gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *