Articles

St. Leo I

Posted on

St. Leo I, bijgenaamd Leo de Grote, (geboren 4e eeuw, Toscane?-gestorven 10 november 461, Rome; Westerse feestdag 10 november (), Oosterse feestdag 18 februari), paus van 440 tot 461, meester exponent van de pauselijke suprematie. Zijn pontificaat – dat de desintegratie van het Romeinse Rijk in het Westen en de vorming in het Oosten van theologische verschillen die het Christendom zouden verdelen zag – was gewijd aan de bescherming van de orthodoxie en het veiligstellen van de eenheid van de Westerse kerk onder pauselijk oppergezag.

Gewijd op 29 september 440, als opvolger van de heilige Sixtus III, werkte Leo, een van de weinige pausen die als groot werden bestempeld, onmiddellijk aan de onderdrukking van ketterij, die hij beschouwde als de oorzaak van corruptie en verdeeldheid. Toch was zijn belangrijkste theologische prestatie niet zijn negatieve onderdrukking van ketterij, maar zijn positieve formulering van orthodoxie.

Zijn behandeling van de monnik Eutyches van Constantinopel is hiervan een voorbeeld. De monnik had het Eutychianisme gesticht, een extreme vorm van monofysitisme die beweerde dat Christus slechts één natuur had, waarbij zijn menselijke natuur opging in zijn goddelijke natuur. Patriarch Flavian van Constantinopel excommuniceerde Eutyches, die daarop een beroep deed op Leo. Na onderzoek zond Leo aan Flavianus (449) zijn beroemde Tome, waarin de leer van Eutyches werd verworpen en een nauwkeurige, systematische leer van Christus’ menswording en van de vereniging van zijn beide naturen werd gepresenteerd. In 451 verklaarde het Concilie van Chalcedon (het huidige Kadikoy, Turkije), dat was bijeengeroepen om het Eutychianisme te veroordelen, dat Leo’s Tome de ultieme waarheid was. Bovendien erkende het concilie Leo’s leer als “de stem van Petrus”. Zo vestigde Leo’s Tome voor de kerk de leer dat de naturen van Christus naast elkaar bestaan en dat zijn menswording openbaart hoe de menselijke natuur wordt hersteld tot volmaakte eenheid met het goddelijke, of absolute, wezen.

Leo’s 432 brieven en 96 preken zetten zijn voorschrift van pauselijk primaat in kerkelijke rechtspraak uiteen. Hij was van mening dat de pauselijke macht door Christus alleen aan Petrus was verleend, en dat die macht door Petrus was doorgegeven aan zijn opvolgers. In een brief waarschuwde hij bijvoorbeeld de bisschop van Thessalonica dat, hoewel hem het ambt was toevertrouwd en hij Leo’s zorg deelde, hij “niet de volheid van de macht mocht bezitten.”

Gebruik een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Leo vergrootte het prestige van het pausdom verder en hielp het westerse leiderschap in zijn handen te leggen door met binnenvallende stammen af te rekenen. Hij wist de Hunnen, een nomadenvolk dat Noord-Italië terroriseerde, ervan te weerhouden Rome aan te vallen (452), en de Vandalen, een Germaans volk, ervan te weerhouden Rome te plunderen toen zij het drie jaar later bezetten. Leo werd in 1754 door paus Benedictus XIV tot doctor van de kerk verklaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *