Articles

Wat is een motie om bewijs te onderdrukken?

Posted on

Vóór februari, toen we de naam Robert Kraft hoorden, stelden we ons die zes Super Bowl ringen voor. Onze gedachten gingen uit naar alle successen van de New England Patriots. Meer recentelijk hebben de media zich gericht op Kraft’s aanzienlijke succes in de rechtszaal.

In februari 2019 werd Robert Kraft aangeklaagd voor een misdrijf van het prostitueren van prostitutie in Jupiter, Florida. Er wordt beweerd dat hij bij talrijke gelegenheden seksuele ontmoetingen heeft gehad met masseuses in Orchids of Asia Day Spa. Deze ontmoetingen werden heimelijk op video opgenomen. Kort nadat deze aanklachten waren ingediend, dienden de advocaten van Kraft echter een motie in om dit bewijsmateriaal te onderdrukken.

Wat is een motie om te onderdrukken?

Een motie om te onderdrukken is een verzoek van een verdachte in een strafzaak aan een rechter om bepaald bewijsmateriaal van het proces uit te sluiten. Het concept van een motie om bewijs te onderdrukken komt voort uit de “exclusionary rule” (uitsluitingsregel). De exclusionary rule voorkomt dat bewijs dat is verzameld of verkregen in strijd met de grondwettelijke rechten van een verdachte, tegen hem wordt gebruikt in een rechtbank.

De exclusionary rule is gebaseerd op het Vierde Amendement en is bedoeld om burgers te beschermen tegen illegale huiszoekingen en inbeslagnames. De uitsluitingsregel vloeit ook voort uit het vijfde amendement, waarin staat dat niemand “in een strafzaak gedwongen zal worden tegen zichzelf te getuigen” en dat niemand “van zijn leven, vrijheid of eigendom beroofd zal worden zonder een behoorlijke rechtsgang.”

Wanneer moet een gedaagde een motie indienen om te onderdrukken?

In het algemeen worden moties om te onderdrukken ruim voor het proces ingediend. Een strafrechtelijke verdachte kan via zijn advocaat een motie indienen om bewijsmateriaal te onderdrukken, als de verdachte van mening is dat zijn grondwettelijke rechten op de een of andere manier zijn geschonden. Veel voorkomende redenen om een motie in te dienen zijn:

Nalatigheid bij het voorlezen van de Miranda-rechten

De wet vereist dat alle politieagenten een verdachte hun Miranda-rechten voorlezen. Deze omvatten het recht om te zwijgen; dat alles wat gezegd wordt in de rechtszaal kan en zal worden gebruikt. Ook het recht op een raadsman en het recht op een advocaat als de verdachte zich er geen kan veroorloven. Als deze waarschuwingen niet worden opgevolgd, kunnen alle verklaringen die de verdachte tegenover de politie heeft afgelegd, worden achtergehouden. Het kan ook bewijs blokkeren dat is verkregen of verzameld na de verklaring, als de verklaring tot de ontdekking van dat bewijs heeft geleid.

Onrechtmatige huiszoeking en inbeslagneming

Zoals hierboven is benadrukt, beschermt het Vierde Amendement individuen tegen onrechtmatige huiszoeking en inbeslagneming. Op enkele uitzonderingen na, moet de politie een huiszoekingsbevel hebben, volledig ondersteund door waarschijnlijke redenen, voordat ze een huiszoeking uitvoert. Als er geen uitzondering geldt en de politie heeft nagelaten een huiszoekingsbevel te verkrijgen, dan kan een motie om het bevel te onderdrukken al het bewijs van de onwettige huiszoeking uitsluiten.

Chain of Custody Errors

“Chain of Custody” verwijst naar de juiste zorg voor bewijsmateriaal. De wet kent veel waarborgen voor de zorg voor bewijsmateriaal, zodat er een verslag is van de bewaring, controle, analyse en beschikking van al het bewijsmateriaal dat uiteindelijk in een zaak zal worden gebruikt. Als er een probleem is in de chain of custody tijdens het proces, kan het bewijsmateriaal worden uitgesloten.

Improper Identifications

Photo identification line-ups worden vaak onderdrukt als de politie niet het juiste protocol volgt bij het tonen van foto’s aan getuigen.

Kraft’s Motion to Suppress

Kraft en zijn verdedigingsteam vroegen om videobewijs te onderdrukken waarop te zien zou zijn dat hij seksuele handelingen verricht met masseuses. Het verdedigingsteam voerde aan dat de camera’s illegaal waren geïnstalleerd en waren gebruikt om Kraft te “bespioneren” terwijl hij ongekleed in een privé-ruimte van een kuuroord met vergunning verbleef.

De rechtbank ging uiteindelijk akkoord en wees de motie in het voordeel van Kraft toe. In zijn 10 pagina’s tellende vonnis, legde Jude Leonard Hanser uit dat de politie van Jupiter en de rechter die het huiszoekingsbevel uitvaardigde dat de geheime installatie van camera’s in het kuuroord toestond, niet genoeg hadden gedaan om de inbreuk op de privacy van klanten die alleen legale massages ontvingen te minimaliseren.

Hanser schreef: “Het feit dat van een aantal totaal onschuldige vrouwen en mannen de gehele legale tijd die zij in een massageruimte doorbrachten, volledig werd opgenomen en met tussenpozen werd bekeken door een detective-monitor, is onaanvaardbaar.”

Kraft’s team wees op recente zaken in omringende provincies van Florida, waar de wet van Florida die telefoontaps toestaat, zegt dat ze alleen kunnen worden gebruikt voor ernstige misdrijven zoals moord of ontvoering, en niet voor minder ernstige misdrijven zoals prostitutie. Zij betoogden dat voor video, dat niet specifiek onder de wet van Florida valt, een hogere drempel zou moeten gelden. Hanser was het daarmee eens en schreef: “…videobewaking is een nog grotere inbreuk op de privacy, net zoals een visitatie een nog grotere inbreuk op de privacy is dan een fouillering.”

Wat gaat er nu gebeuren in de zaak Kraft?

Zonder het videobewijs – vermoedelijk het enige bewijs tegen Kraft – wacht de aanklagers een moeilijke, zo niet onmogelijke taak. Zonder dit vernietigende bewijs, is het moeilijk voor te stellen hoe de aanklager zijn zaak zonder gerede twijfel kan bewijzen. De aanklagers kunnen besluiten de zaak te seponeren. Zo niet, dan zal de zaak verder gaan zonder de video, en zal een rechter of jury moeten beslissen of Kraft schuldig of onschuldig is. Het gerucht gaat dat de aanklagers in Florida Eli Manning hebben benaderd voor advies over hoe ze Robert Kraft en zijn verdediging kunnen verslaan.

Moet ik een motie indienen om te onderdrukken?

Als u wordt geconfronteerd met een strafrechtelijke aanklacht in Maine en denkt dat er zaken in uw zaak zijn die een motie van wantrouwen rechtvaardigen, moet u uw zaak onmiddellijk bespreken met een ervaren strafrechtadvocaat.

Michael A. Hockenbury, Advocaat, Rudman Winchell

Michael Hockenbury, Esq
Rudman Winchell
207-947-4501

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *