Articles

Język arabski

Posted on

Język arabski, południowo-środkowo-semicki język używany na dużym obszarze obejmującym Afrykę Północną, większość Półwyspu Arabskiego i inne części Bliskiego Wschodu. (Patrz języki afroazjatyckie.)

Buddyjskie ryciny na ścianie w Tajlandii. Ręce na ścianie. Hompepage blog 2009, historia i społeczeństwo, nauka i technika, geografia i podróże, explore discovery
Britannica Quiz
Języki & Alfabety
Parlez-vous français? ¿Habla usted español? Zobacz, jak M-U-C-H wiesz o swoich A-B-C w innych językach.

Arabski jest językiem Koranu (lub Koran, świętej księgi islamu) i językiem religijnym wszystkich muzułmanów. Arabski literacki, zwany klasycznym, jest zasadniczo formą języka znalezionego w Koranie, z pewnymi modyfikacjami niezbędnymi do jego użycia w czasach współczesnych; jest on jednolity w całym świecie arabskim. Arabski potoczny obejmuje liczne dialekty mówione, z których niektóre są wzajemnie niezrozumiałe. Głównymi grupami dialektów są te z Arabii, Iraku, Syrii, Egiptu i Afryki Północnej. Z wyjątkiem dialektu z Algierii, wszystkie dialekty arabskie były pod silnym wpływem języka literackiego.

System dźwiękowy języka arabskiego różni się bardzo od angielskiego i innych języków Europy. Zawiera on szereg charakterystycznych głosek gardłowych (frykatywy gardłowe i językowe) oraz szereg spółgłosek welaryzowanych (wymawianych z towarzyszącym zwężeniem gardła i uniesieniem tylnej części języka). Występują trzy samogłoski krótkie i trzy długie (/a/, /i/, /u/ oraz /ā/, /ī/, /ū/). Arabskie słowa zawsze zaczynają się od pojedynczej spółgłoski, po której następuje samogłoska, a po długich samogłoskach rzadko występuje więcej niż jedna spółgłoska. Klastery zawierające więcej niż dwie spółgłoski nie występują w tym języku.

Arabski wykazuje najpełniejszy rozwój typowej semickiej struktury słów. Arabskie słowo składa się z dwóch części: (1) korzenia, który składa się na ogół z trzech spółgłosek i stanowi podstawowe znaczenie leksykalne słowa, oraz (2) wzorca, który składa się z samogłosek i nadaje słowu znaczenie gramatyczne. Tak więc, korzeń /k-t-b/ w połączeniu z wzorcem /-i-ā-/ daje kitāb 'książka', podczas gdy ten sam korzeń w połączeniu z wzorcem /-ā-i-/ daje kātib 'ten, który pisze' lub 'urzędnik'. Język wykorzystuje również przedrostki i przyrostki, które działają jako znaczniki podmiotu, zaimki, przyimki i rodzajnik określony.

Zyskaj subskrypcję Britannica Premium i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści. Subskrybuj teraz

Czasowniki w języku arabskim mają regularną koniugację. Istnieją dwa czasy: doskonały, tworzony przez dodanie przyrostków, który jest często używany do wyrażania czasu przeszłego; i niedokonany, tworzony przez dodanie przedrostków i czasami zawierający przyrostki wskazujące na liczbę i płeć, który jest często używany do wyrażania czasu teraźniejszego lub przyszłego. W dodatku do tych dwóch czasów, istnieją formy imperatywne, imiesłów czynny, imiesłów bierny i rzeczownik werbalny. Czasowniki są fleksyjne dla trzech osób, trzech liczb (pojedyncza, podwójna, mnoga) i dwóch płci. W klasycznym arabskim nie ma formy podwójnej i nie ma rozróżnienia płci w pierwszej osobie, a współczesne dialekty utraciły wszystkie formy podwójne. Język klasyczny posiada również formy dla głosu biernego.

W systemie deklinacyjnym rzeczowników klasycznego języka arabskiego istnieją trzy przypadki (mianownik, rodzajnik i oskarżyciel); jednakże rzeczowniki nie są już deklinowane we współczesnych dialektach. Zaimki występują zarówno jako sufiksy jak i samodzielne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *