Articles

Poznaj Całkowite Koszty Uniwersytetu Syracuse

Posted on

Ile kosztuje pójście do Syracuse?

Na tej stronie lepiej zrozumiesz, jakie koszty college’u będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni, co może się znacznie różnić w zależności od miejsca zamieszkania i poziomu dochodów.

Dlaczego cena netto jest ważna?

Niewielu studentów zapłaci pełną reklamowaną cenę Syracuse. Cena netto to szacunkowa wartość tego, ile przeciętny student faktycznie płaci za uczęszczanie do college’u przez jeden rok.

Aby obliczyć tę liczbę, bierzemy całkowity koszt uczęszczania na Uniwersytet Syracuse, w tym czesne, opłaty, pokój, wyżywienie i inne wydatki. Następnie odejmujemy średnią kwotę pomocy przyznanej na studenta.

Jaka jest średnia cena netto dla wszystkich studentów Syracuse?

Przeciętny student zapłaci całkowitą cenę netto w wysokości $51,811.

$51,811 to średnia cena netto dla wszystkich studentów. Twoja cena może się różnić w zależności od poziomu dochodów rodziny.

Średnia cena netto 51 811 USD jest oparta na szacunkach z 2019 roku. Ta liczba reprezentuje ogólną średnią cenę netto wszystkich studentów studiów licencjackich, w tym tych, którzy nie otrzymali żadnej pomocy finansowej.

Średnia cena netto dla studentów pierwszego roku

Pomoc w postaci grantów i stypendiów otrzymała 79% świeżo upieczonych studentów.

Średnia przyznana kwota wyniosła $27,300.

Po odjęciu od całkowitego kosztu uczęszczania do Syracuse i mieszkania na kampusie, średnia roczna cena netto dla pierwszoroczniaków otrzymujących pomoc wyniosła 44 175 USD.

Poniższa tabela przedstawia prawdopodobieństwo, że Ty również otrzymasz pomoc obniżającą cenę, w oparciu o wartości procentowe.

Cena netto według grupy pomocy Na kampusie Off Campus At Home
3,595 Total Freshmen
757 (21%) nie otrzymało żadnych dotacji ani stypendiów. $71,475 $71,475 $55,565
2,838 (79%) podzieliło łącznie $77,477,400 za średnio $27,300 każdy $44,175 $44,175 $28,265

Powyższe odnosi się do dotacji i stypendiów z college’u i/lub władz stanowych, federalnych lub lokalnych. Inne źródła pomocy stypendialnej, takie jak prywatne stypendia, nie są uwzględnione.

Estymulator Kosztów Kolegium

Użyj Estymatora Kosztów Kolegium aby dowiedzieć się ile pieniędzy będziesz musiał wydać z własnej kieszeni aby uczęszczać do Syracuse, i ile kredytów będziesz musiał wziąć na siebie.

Wybierz czynniki, które są dla Ciebie prawdziwe.

Obecnie mieszkam:
 • w Nowym Jorku
 • gdzie indziej
Planuje zamieszkać:
 • na terenie kampusu
 • poza kampusem
 • w domu

Granty i stypendia:
 • zdecydowanie
 • być może
 • nie jest to prawdopodobne
Kredyty:
 • wszystkie źródła
 • tylko federalne
 • brak
Estimated Cost for You

To jest to, co college prawdopodobnie obciąży cię w tym scenariuszu.

$71,475
Pomoc (Granty i Stypendia)

Pieniądze przyznane Ci w celu zrekompensowania kosztów college’u.

$27,300
Estimated Net Price

To jest to, czego możesz się spodziewać, aby zapłacić (lub spłacić).

$44,175
Loans

Pieniądze, które pożyczasz na pokrycie kosztów college’u. W końcu będziesz musiał to spłacić.

$10,792
Out of Pocket

Pieniądze, które musisz zdobyć każdego roku, aby uczęszczać do college’u.

$33,383

Jak bardzo będziesz polegać na pożyczkach, aby sfinansować swoją edukację?

Zbadaj średnią kwotę długu kredytowego, jaką studenci biorą na siebie w tej szkole.

Aktualna cena różni się w zależności od dochodu

Dochód rodziny może mieć duży wpływ na kwotę pomocy, którą otrzymasz, a tym samym na cenę netto.

Poniższa tabela pokazuje średnią cenę netto, jaką płacą studenci w zależności od poziomu dochodów. Zwróć uwagę, że jeśli szkoła oferuje naukę w stanie, niższa opłata za naukę w stanie została użyta w obliczeniach.

Cena netto według poziomu dochodu rodziny Cena netto
0-.30k $17,164
30k-48k $21,360
48k-75k $24,698
75k-110k $27,922
110k + $46,898

Powyższa tabela zawiera tylko obliczoną cenę netto dla studentów, którzy otrzymali jakąś formę pomocy Title IV.

Co to jest Tytuł IV?

Tytuł IV ustawy o szkolnictwie wyższym z 1965 roku ustanawia ogólne zasady, które mają zastosowanie do programów pomocy finansowej dla studentów obejmujących dotacje i pożyczki.

Jak szybko rosną koszty studiów?

W ciągu sześciu lat, średnia cena netto płacona przez wszystkich studentów na Uniwersytecie Syracuse wzrosła średnio o 4,9% rocznie.

Trendy cen netto na Uniwersytecie Syracuse

Cena netto Syracuse w porównaniu do średniej

Ogólnie najlepsza średnia cena netto w wysokości $44,175 stawia Uniwersytet Syracuse znacznie powyżej średniej krajowej wynoszącej $19,796.

Financial Aid Packages Vary From Year to Year

Wiele szkół oferuje więcej pomocy dla studentów pierwszego roku (freshmen) niż dla pozostałych studentów. Czy tak jest w przypadku tej szkoły?

Porównanie cen netto na Uniwersytecie Syracuse

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *