Articles

sankcja formalna (formalna sankcja społeczna)

Posted on

Spis treści

Definicja sankcji formalnej

(rzeczownik) Sankcja, która jest oficjalnie uznana przez władzę i egzekwowana.

Przykład sankcji formalnej

 • laws

Wymowa sankcji formalnej

Przewodnik użycia wymowy

Sylabizacja: for-mal sanc-tion

Pronuncjacja audio

– American English
– British English

Phonetic Spelling

 • American English – /fOR-.muhl sAngkshUHn/
 • British English – /fAWm-uhl sAngkshUHn/

Międzynarodowy alfabet fonetyczny

 • Amerykański angielski – /ˈfɔrməl ˈsæŋkʃən/
 • Brytyjski angielski – /ˈfɔːməl ˈsæŋkʃən/

Uwagi o stosowaniu

 • Plural: sankcje formalne
 • Pojęcia „sankcja formalna” i „formalna sankcja społeczna” są używane zamiennie w kontekście socjologicznym.
 • Sankcje formalne mogą być pozytywne lub negatywne.
 • Socjologowie badają cztery podstawowe rodzaje sankcji:
  • formalne
  • nieformalne
  • negatywne
  • pozytywne

Related Videos

Additional Information

 • Word origin of „formal” and „sanction” – Online Etymology Dictionary: etymonline.com
 • Janowitz, Morris. 1991. O organizacji społecznej i kontroli społecznej, pod redakcją J. Burka. Chicago: University of Chicago Press.
 • LaPiere, Richard T. 1954. A Theory of Social Control. New York: McGraw-Hill.
 • Melossi, Dario. 1998. The Sociology of Punishment: Sociology of Punishment: Socio-structural Perspectives. Brookfield, VT: Ashgate.
 • Park, Robert Ezra, and Ralph H. Turner. 1967. On Social Control and Collective Behavior: Selected Papers. Chicago: University of Chicago Press.

Related Terms

 • behavior
 • formal education
 • formal norm
 • formal organization
 • informal sanction
 • .

 • sankcja negatywna
 • norma
 • sankcja pozytywna
 • sankcja
 • socjalizacja

Works Consulted

Andersen, Margaret L., and Howard Francis Taylor. 2011. Sociology: The Essentials. 6th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Brym, Robert J., and John Lie. 2007. Sociology: Your Compass for a New World. 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Ferrante, Joan. 2011a. Seeing Sociology: An Introduction. Belmont, CA: Wadsworth.

Ferrante, Joan. 2011b. Sociology: A Global Perspective. 7th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Griffiths, Heather, Nathan Keirns, Eric Strayer, Susan Cody-Rydzewski, Gail Scaramuzzo, Tommy Sadler, Sally Vyain, Jeff Bry, Faye Jones. 2016. Wprowadzenie do socjologii 2e. Houston, TX: OpenStax.

Oxford University Press. (N.d.) Oxford Dictionaries. (https://www.oxforddictionaries.com/).

Shepard, Jon M. 2010. Sociology. 11th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Shepard, Jon M., and Robert W. Greene. 2003. Sociology and You. New York: Glencoe.

Tischler, Henry L. 2011. Wprowadzenie do socjologii. 10th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Wikipedia contributors. (N.d.) Wiktionary, The Free Dictionary. Fundacja Wikimedia. (http://en.wiktionary.org).

Przywołaj definicję Formal Sanction

ASA – American Sociological Association (5th edition)

Bell, Kenton, ed. 2013. „formal sanction.” In Słownik socjologii edukacji otwartej. Retrieved March 25, 2021 (https://sociologydictionary.org/formal-sanction/).

APA – American Psychological Association (6th edition)

Sankcja formalna. (2013). In K. Bell (Ed.), Słownik socjologii edukacji otwartej. Retrieved from https://sociologydictionary.org/formal-sanction/

Chicago/Turabian: Author-Date – Chicago Manual of Style (16th edition)

Bell, Kenton, ed. 2013. „sankcja formalna.” In Słownik socjologii edukacji otwartej. Dostęp 25 marca, 2021. https://sociologydictionary.org/formal-sanction/.

MLA – Modern Language Association (7th edition)

„formal sanction.” Słownik socjologii edukacji otwartej. Ed. Kenton Bell. 2013. Web. 25 Mar. 2021. <https://sociologydictionary.org/formal-sanction/>.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *