Articles

SqlHints.com

Posted on

FORMAT jest jedną z nowych wbudowanych funkcji String wprowadzonych jako część Sql Server 2012. Zwraca ona wartość sformatowaną w określonym formacie przy użyciu opcjonalnej wartości parametru culture. Nie jest to natywna funkcja Sql Server, zamiast tego jest to funkcja zależna od .NET CLR.

SYNTAX: FORMAT ( wartość, format )

Parametr Opis
Wartość: Wartość, która ma zostać sformatowana
format: Ten parametr określa format, w jakim ma zostać sformatowana wartość.
culture: Ten parametr jest opcjonalny, określa kulturę, w której zostanie sformatowana wartość. Jeśli nie jest określony, używany jest język bieżącej sesji.

WRÓT: Typ wartości zwracanej to nvarchar.

Przykład 1: FORMAT DATE with Culture

DECLARE @date DATETIME = GETDATE() SELECT @date AS 'GETDATE()', FORMAT( @date, 'd', 'en-US') AS 'DATE IN US Culture', FORMAT( @date, 'd', 'en-IN') AS 'DATE IN INDIAN Culture', FORMAT( @date, 'd', 'de-DE') AS 'DATE IN GERMAN Culture'

Wynik:

FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_1

Przykład 2: FORMAT CURRENCY with Culture

DECLARE @Price INT = 40SELECT FORMAT(@Price,'c','en-US') AS 'CURRENCY IN US Culture', FORMAT(@Price,'c','de-DE') AS 'CURRENCY IN GERMAN Culture'

Wynik:

FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_2

Przykład 3: FORMAT CURRENCY

DECLARE @Price DECIMAL(5,3) = 40.356SELECT FORMAT( @Price, 'C') AS 'Default', FORMAT( @Price, 'C0') AS 'With 0 Decimal', FORMAT( @Price, 'C1') AS 'With 1 Decimal', FORMAT( @Price, 'C2') AS 'With 2 Decimal', FORMAT( @Price, 'C3') AS 'With 3 Decimal'

Wynik:
FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_3

Przykład 4: FORMAT PERCENTAGE

DECLARE @Percentage float = 0.35674SELECT FORMAT( @Percentage, 'P') AS '% Default', FORMAT( @Percentage, 'P0') AS '% With 0 Decimal', FORMAT( @Percentage, 'P1') AS '% with 1 Decimal', FORMAT( @Percentage, 'P2') AS '% with 2 Decimal', FORMAT( @Percentage, 'P3') AS '% with 3 Decimal'

Wynik:
FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_4

Przykład 5: FORMAT NUMBER

DECLARE @Number AS DECIMAL(10,2) = 454545.389SELECT FORMAT( @Number, 'N','en-US') AS 'Number Format in US', FORMAT( @Number, 'N','en-IN') AS 'Number Format in INDIA'SELECT FORMAT( @Number, '#.0') AS 'With 1 Decimal', FORMAT( @Number, '#.00') AS 'With 2 Decimal', FORMAT( @Number, '#,##.00') AS 'With Comma and 2 Decimal', FORMAT( @Number, '##.00') AS 'Without Comma and 2 Decimal'

Wynik:
FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_5

Przykład 6: FORMATY DATY KLIENTA

DECLARE @date DATETIME = GETDATE() SELECT @date AS 'GETDATE()', FORMAT ( @date, 'dd/MM/yyyy') AS 'dd/MM/yyyy', FORMAT ( @date, 'MM/dd/yyyy') AS 'MM/dd/yyyy', FORMAT ( @date, 'yyyy/MM/dd') AS 'yyyy/MM/dd' SELECT FORMAT( @date,'dddd, MMMM dd, yyyy hh:mm:ss tt','en-US') AS 'US', FORMAT( @date,'dddd, MMMM dd, yyyy hh:mm:ss tt','hi-IN') AS 'Hindi', FORMAT( @date,'dddd, MMMM dd, yyyy hh:mm:ss tt','kn-IN') AS 'Kannada'

Wynik:

FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_6

DECLARE @date DATETIME = GETDATE()SELECT FORMAT ( @date, 'dd', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'ddd', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'dddd', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'dddd', 'kn-IN' ) AS 'Kannada',FORMAT ( @date, 'dddd', 'hi-IN' ) AS 'Hindi'SELECT FORMAT ( @date, 'M', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'MM', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'MMM', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'MMMM', 'en-US' ) AS 'US',FORMAT ( @date, 'MMMM', 'kn-IN' ) AS 'Kannada',FORMAT ( @date, 'MMMM', 'hi-IN' ) AS 'Hindi'SELECT FORMAT ( @date, 'y', 'en-US' ) AS 'US', FORMAT ( @date, 'y', 'kn-IN' ) AS 'Kannada', FORMAT ( @date, 'y', 'hi-IN' ) AS 'Hindi', FORMAT ( @date, 'yy', 'en-US' ) AS 'US', FORMAT ( @date, 'yyy', 'en-US' ) AS 'US'

Wynik:

FORMAT_FUNCTION_IN_SQL_SERVER_2012_7

Przykład 7: Invalid Culture

DECLARE @date DATETIME = GETDATE()SELECT FORMAT(@date,'d','Test') AS 'Invalid Culture'

Result:
Msg 9818, Level 16, State 1, Line 2
Parametr culture 'Test' podany w wywołaniu funkcji nie jest obsługiwany.

Możesz przeczytać poniższe nowe wbudowane funkcje wprowadzone w Sql Server 2012:

.

Nowe funkcje wbudowane wprowadzone w Sql Server
FUNKCJE KONWERSJI
PARSE TRY_PARSE
TRY_CONVERT
FUNKCJE STRINGOWE
CONCAT FORMAT
FUNKCJE LOGICZNE
CHOOSE IIF
FUNKCJE DOTYCZĄCE DATY I GODZINY
EOMONTH
DATEFROMPARTS DATETIMEFROMPARTS
SMALLDATETIMEFROMPARTS DATETIME2FROMPARTS
TIMEFROMPARTS DATETIMEOFFSETFROMPARTS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *