Articles

WordPress.org

Posted on

Podczas debugowania złożonych PHPPHP PHP (rekursywny skrót od PHP: Hypertext Preprocessor) jest szeroko stosowanym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia o otwartym kodzie źródłowym, który jest szczególnie odpowiedni do tworzenia stron internetowych i może być osadzony w HTML. http://php.net/manual/en/intro-whatis.php. błędów, często korzystne jest stworzenie strony phpinfo(). Strona ta wyświetli informacje o aktualnym stanie instalacji PHP na serwerze, w tym informacje o opcjach kompilacji PHP, rozszerzeniach, wersji, informacji o serwerze i środowisku (jeśli jest skompilowany jako moduł), środowisku PHP, informacji o wersji systemu operacyjnego, ścieżkach, wartościach głównych i lokalnych opcji konfiguracyjnych, HTTPHTTP HTTP jest akronimem od Hyper Text Transfer Protocol. HTTP jest podstawowym protokołem używanym przez World Wide Web, który definiuje jak wiadomości są formatowane i przesyłane, oraz jakie działania powinny podejmować serwery i przeglądarki w odpowiedzi na różne polecenia. nagłówki, oraz Licencję PHP.

Ponieważ każdy system jest skonfigurowany inaczej, phpinfo() jest powszechnie używane do sprawdzania ustawień konfiguracyjnych i dostępnych predefiniowanych zmiennych w danym systemie.

phpinfo() jest również cennym narzędziem debugowania, ponieważ zawiera wszystkie dane EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server).

Ze względu na ilość informacji, które mogą być ujawnione w tym pliku, sugeruje się, aby go usunąć, gdy nie będzie już potrzebny.

Aby utworzyć plik, wystarczy dodać następującą linię kodu do pustego dokumentu i nazwać plik phpinfo.php :

<?php phpinfo(); ?>

Zapisz plik jako phpinfo.php i umieść go w wybranym katalogu. Na koniec wywołaj skrypt z poziomu przeglądarki.

http://www.example.com/folder/phpinfo.php

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *