Articles

Znaczenie liczb w BibliiLiczba 333

Posted on

Znaczenie liczb: The Number 333

Ogólne znaczenie wielokrotnych liczb trzy, takich jak 333, 3333, 3:33, i tak dalej, jest trochę niejasne w Biblii. Odgrywają one jednak pewną rolę w przymierzu Boga z Abrahamem, w posiadaniu przez Izrael Ziemi Obiecanej oraz w związku Jezusa z jego fizyczną rodziną. Trójka odgrywa również rolę w doktrynie Trójcy Świętej.

Wielokrotne trójki (333) są używane w biblijnych dyskusjach na temat Ziemi Obiecanej. Chociaż fraza „ziemia mlekiem i miodem płynąca” jest przywoływana trzy razy wcześniej (Wj 3:8, 17, 13:5), Wj 33:3 jest pierwszym razem, kiedy Bóg nakazuje Izraelitom rozpocząć podróż do ich dziedzictwa. Wyrażenie „mleko i miód”, użyte dwadzieścia razy w Starym Testamencie, opisuje wyjątkową płodność i piękno ziemi obiecanej przez Boga.

Wielokrotne występowanie trójki (3333) ujawnia również jedyny dowód, jaki Jezus zaoferował żydowskim przywódcom religijnym, świadczący o tym, że jest on przepowiedzianym Mesjaszem.

Bo tak jak Jonasz był w brzuchu wieloryba TRZY dni i TRZY noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi TRZY dni i TRZY noce (Mt 12, 40).

Liczba 333 w odwołaniach

W czasach Ezechiela wielu ludzi uwielbiało słuchać, jak mówił i nauczał o Bogu (Ezechiela 33:30 – 31). Problem polegał na tym, że chociaż słyszeli jego przesłania i byli nimi zachwyceni, nie praktykowali tego, co im mówiono. Kontynuowali nieposłuszeństwo wobec Pana i prowadzili ten sam egocentryczny styl życia, co wszyscy inni.

33 werset Księgi Ezechiela 33 (3333) to Boża deklaracja, że dzień sądu nadejdzie dla wszystkich tych, którzy udają, że kochają Pana, ale zapierają się Go w swoich sercach i w swoich uczynkach.

A gdy to (proroctwa i nauki, które wypowiedział Ezechiel) się spełni; (oto nadejdzie) wtedy poznają, że prorok był wśród nich (Ezechiel 33:33).

Wielokrotne trójki liczbowe

Wielokrotne trójki (333) odgrywają krytyczną rolę w przeznaczeniu Izraela i błogosławieństwach, jakie świat otrzyma przez Abrahama.

Bóg, gdy Abraham ma 85 lat, zawiera z nim pierwsze przymierze (Rdz 15). Po otrzymaniu obietnicy, że uczyni jego potomstwo tak liczne jak gwiazdy i da mu (i jego potomkom) Ziemię Obiecaną, Abraham pyta, skąd będzie wiedział, że ją otrzyma (werset 8). Pański 333 związany z tym dowód jego zamiarów zaczyna się od następującego.

Popatrzcie na Mnie na jałówkę TRZYLETNIĄ, i na kozę TRZYLETNIĄ, i na barana TRZYLETNIEGO… . (Rdz 15:9).

Abraham wziął zwierzęta, przeciął je na pół (z wyjątkiem ptaków) i położył na ziemi tak, aby między kawałkami była ścieżka. Po zachodzie słońca Bóg potwierdził swoje obietnice przymierza, nakazując swojej obecności, w postaci „dymiącego pieca i płonącej lampy” (Rdz 15,17), podążać ścieżką.

Wielokrotne trójki (333) są również związane z nakazem Boga, aby Izrael założył miasta schronienia po objęciu w posiadanie Ziemi Obiecanej. Miejsca te oferowały ochronę przed zemstą tym, którzy zabili człowieka, dopóki nie zostanie ustalone, czy śmierć była przypadkowa czy zamierzona.

Izraelici najpierw podzielili odziedziczoną ziemię na trzy części, biegnące z północy na południe (Księga Powtórzonego Prawa 19:3). Następnie wyznaczyli trzy miasta schronienia na wschód od rzeki Jordan (Golan, Ramoth-Gilead i Bezer) i trzy na zachód od niej (Kedesz, Szechem i Hebron, zob. werset 9). Miasta te zostały wybrane tak, aby każdy Izraelita mógł do nich uciec w ciągu jednego dnia lub krócej.

Błędne trzy

1Jn 5:7, używany przez niektórych chrześcijan jako „dowód” na to, że Bóg jest Trójcą, jest fałszywym dodatkiem do Biblii KJV. Błędny werset, który mówi, że Ojciec, Słowo i Duch Święty prowadzą zapis w niebie, nie występuje w przeważającej większości greckich manuskryptów Nowego Testamentu. Natomiast trzy rzeczy, które potwierdziły, że Jezus jest synem Bożym i Mesjaszem (Duch, woda, krew), które znajdują się w wersecie 8, są natchnionym stwierdzeniem.

Komentarz Adama Clarke’a, Noty Referencyjne Scofielda i inne pomoce naukowe przyznają, że 1J 5:7 jest nieinspirowanym dodatkiem do KJV. Nowoczesne Biblie takie jak NIV, Holman Christian Standard, HBFV, NASB i inne całkowicie pomijają tekst 1J 5:7 znaleziony w tekście KJV. Prawda jest taka, że Bóstwo nie jest trójjedyne w naturze, ale raczej składa się obecnie z dwóch Istot.

Dodatkowe info na temat biblijnego znaczenia 333

Wielokrotne trójki (333) są powiązane z jednym z głównych dowodów na to, że Jezus był Żydem. Księga Łukasza zapisuje, że może on prześledzić swój rodowód, poprzez Marię, z powrotem do Judy, od którego dostajemy skrócone odniesienie „Żyd”.

Syn Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy (lub Judy, Łk 3:33).

Liczba 333 mówi nam również o boskim stosunku Jezusa do jego fizycznej rodziny, takiej jak matka i rodzeństwo. Choć uznawał takie powiązania (Marka 3:33), za swoją prawdziwą rodzinę uważał wszystkich tych, którzy są posłuszni Bogu (wersety 34 – 35).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *