Articles

30+ Korte gebeden voor een goede gezondheid en welzijn

Posted on

Veel mensen leunen zwaar op hun geloof in moeilijke tijden. Ongeacht hun geloofsovertuiging is het een bron van troost en een vast steunpunt. Vooral als het om ziekte gaat, bidden veel mensen om respijt, genezing of de mogelijkheid om de ziel te kalmeren. Of het nu individueel of in groepsverband wordt gedaan, bidden is het levensbloed van vele gemeenschappen.

Jump vooruit naar deze secties:

  • Gebeden voor goede gezondheid en welzijn
  • Gebeden voor geestelijke gezondheid en geluk
  • Katholieke Gebeden voor Gezondheid

Of je nu wilt weten wat je moet zeggen als iemand ziek is, welk gebed te kiezen in geval van een wake of gebedskring, of iets speciaals op een kaart wilt zetten, hier zijn enkele mogelijkheden.

Gebeden voor goede gezondheid en welzijn

Gebeden voor gezondheid zijn een geweldige manier om een familie bijeen te brengen. Als uw hele familie gelovig is, kan dit een manier zijn om niet alleen samen te komen, maar ook om als één eenheid goede energie voor iemand te bieden.

“In de handen van God” van Christianity

“Meer dan ooit vind ik mezelf in de handen van God. Dit is wat ik mijn hele leven heb gewild, vanaf mijn jeugd. Maar nu is er een verschil; het initiatief ligt geheel bij God.”

Dit is een geweldig gebed voor iemand met kanker, vooral als het gaat om het omgaan met medische onbekenden of vooruitgang in behandelingen.

“Gebed voor het leven” uit de inheemse Amerikaanse religies

“Onze oude vrouwelijke goden, wij vragen U! Geef ons dan samen een lang leven, Mogen wij leven tot ons berijpte haar wit is; Mogen wij leven tot dan. Dit leven dat wij nu kennen!”

Een lang en gezond leven is niet alleen een doel voor jezelf, maar ook een reis die velen met hun echtgenoten willen maken. Een gebed als dit geeft de hoop dat ze samen zullen leven tot ze oud en grijs zijn.

“Gebed om genezing” uit de Islam

“Maak komaf met de ontberingen en genees, o Heer der Volkeren, U bent de Genezer, en er is geen genezing van ziekte als de Uwe. Laat het een genezing zijn die niet door ziekte wordt verraden.”

Vele godsdiensten, waaronder de Islam, verwijzen naar God als de ultieme genezer. Soms kan het sturen van gedachten van hoop door middel van gebed om te genezen opluchtend voelen.

“Zijn smeekbede in het zoeken naar behoeften van God” uit de Islam

“O God, O ultiem object van behoeften! O Hij door wie verzoeken worden bereikt …”

Bidden vergt nederigheid en geloof. Het kan iemand ook de gelegenheid geven om direct te spreken en dingen van God te vragen met eerbied en vertrouwen. Het gebed zelf kan voor sommigen ook genezend werken.

“Gebed van de Grote Geest” uit inheemse Amerikaanse religies

“Help me kalm en sterk te blijven tegenover alles wat op me afkomt. Help me medeleven te vinden zonder dat empathie me overweldigt. Ik zoek kracht, niet om groter te zijn dan mijn broeder…”

Dit gebed gaat over evenwicht. Mededogen zonder overweldigd te worden, kracht zonder te overheersen.

“Voor een zieke vriend” uit Christianity

“O Heilige Geest, kom alstublieft als een duif. Schild en bescherm nu degene die ik liefheb…”

Een duif staat in veel religies symbool voor zuiverheid. Met de woorden in dit gebed kijken mensen naar God om genezing en hoop te ontvangen voor hun dierbare.

“Mend What Is Broken” uit Christianity

“Elke ademhaling die ik neem, elke morgen dat ik wakker word, en elk moment van elk uur, leef ik onder uw macht. Ik vraag U nu om mij met diezelfde kracht aan te raken…”

In de Bijbel wordt de mens door God uit stof geschapen. Dit gebed smeekt diezelfde kracht om een volgeling in nood te helpen.

“Healing A Loved One” uit Christianity

“Ik bid voor mijn geliefde dat hij of zij op dit moment in uw liefdevolle armen wordt gehouden.

Zegel het werk van de artsen, chirurgen en ziekenhuispersoneel…”

Dit is een mooi gebed om met uw geliefde te bidden voor een operatie, of met de artsen als ze gelovig zijn. Gebeden sturen om te waken over degenen die voor uw dierbare zorgen, kan net zo behulpzaam en inspirerend zijn voor die medische hulpverleners.

“Gebed voor genezing” uit het Jodendom

“Moge de Gezegende Heilige vervuld zijn met mededogen opdat hun gezondheid wordt hersteld en hun kracht herleeft …”

Een van de belangrijkste leerstellingen van het Jodendom is eerbied voor het leven, wat in dit gebed tot uitdrukking komt. Nogmaals, het helpt allemaal bij het behouden van de kracht en gezondheid van een dierbare die het moeilijk heeft.

Lees onze gids over Joodse gebeden voor genezing voor meer.

“De Memorare” uit het katholicisme

“Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat nooit iemand die naar uw bescherming vluchtte, uw hulp afsmeekte of uw voorspraak zocht, zonder hulp is gebleven.”

Dit aloude gebed is een smeekbede aan de Maagd Maria om hulp in moeilijke tijden. Als moeder van Jezus wordt zij gezien als een symbool van zorg, liefde en leiding.

” MORE: Hoe organiseer je een virtuele of hybride uitvaart? Begin hier

Bidden voor geestelijke gezondheid en geluk

De geestelijke gezondheid is net zo belangrijk als de lichamelijke gezondheid. De tijd nemen om ervoor te bidden kan voor sommige mensen heel ontspannend en troostend zijn.

“Een boeddhistisch gebed voor vrede” uit het boeddhisme

“Mogen alle wezens die overal geplaagd worden door lijden van lichaam en geest, snel bevrijd worden van hun ziekten. Mogen degenen die bang zijn ophouden bang te zijn, en mogen degenen die gebonden zijn vrij zijn.”

Dit is een mooi gebed voor rouwende ouders, maar het werkt ook voor iemand met psychische problemen die een moment van gebed wil.

“Een Zoroastrisch gebed voor vrede” uit het Zoroastrisme

“Wij bidden tot God om alle ellende in de wereld uit te roeien, dat begrip het wint van onwetendheid, dat vrijgevigheid het wint van minachting, en dat de waarheid het wint van onwaarheid.”

Veel mensen hebben problemen met religieuze misvattingen over geestelijke gezondheid. Dit gebed vraagt om genezing en begrip, van alle betrokkenen.

“Een Hindoe Gebed voor Vrede” uit het Hindoeïsme

“Oh God, leid ons van het onwerkelijke naar het Werkelijke. Oh God, leid ons van de duisternis naar het licht. Oh God, leid ons van de dood naar onsterfelijkheid. Shanti, Shanti, Shanti voor allen. Oh Here God almachtig, moge er vrede zijn in de hemelse gewesten.”

Het zoeken naar vrede met een moeilijke psychische aandoening kan een belangrijke oefening zijn. Dit Hindoe-gebed biedt wat tijd en ruimte om je met alles verbonden te voelen.

“Slow Me Down” uit het christendom

“Slow me down, Lord! Verlicht het bonzen van mijn hart door de rust van mijn geest. Houd mijn gehaaste pas in bedwang met een visie op de eeuwige reikwijdte van de tijd.”

Op sommige momenten kan het leven aanvoelen als een eindeloze stroom van gebeurtenissen, verantwoordelijkheden en werk. Vragen om te vertragen in gebed kan een eigen methode zijn om rond te kijken naar de stille momenten.

“Gebed voor kalmte” uit het katholicisme

“Terwijl hij bij de rivier zat, begonnen de ogen van zijn verstand geopend te worden; niet dat hij een visioen zag, maar hij begreep en leerde vele dingen …”

De tijd nemen om stil te zitten en na te denken, vooral als je in een moeilijke tijd zit, is belangrijk voor geluk.

“Gebed voor de Vrede” uit het Taoïsme

“Als er vrede in de wereld moet zijn, moet er vrede in de naties zijn…Als er vrede in het huis moet zijn, moet er vrede in het hart zijn.”

Het doel van wereldvrede kan ontmoedigend aanvoelen, maar als je bij jezelf begint, kan vrede een rimpeleffect hebben.

“Keltisch Vredesgebed uit de Oudheid” van Celticism

“Diepe Vrede van de stromende golf voor jou. Deep Peace of the flowing air to you…”

Dit gebed is een wens dat alle vrede van de natuur naar je toe stroomt.

“Dadirri” van Aboriginal Volkeren

“Dadirri is diep luisteren. Luisteren naar het land. Luisteren naar de geest die via het land spreekt.

Luisteren naar de stilte. Dadirri is bewustzijn van het land als een heilig stil bewustzijn van diepe bronnen in mij.”

Het zoeken naar stilte in het leven is moeilijk, maar als je met een gebed als dit de tijd neemt om je te concentreren op de energie om je heen, kan dat een gevoel van vrede geven.

“Vrede” van de Apachestam

“Achterom kijkend, ben ik vervuld van dankbaarheid. Kijk ik vooruit, dan ben ik vervuld van visie. Naar boven kijkend, ben ik vervuld van kracht. Als ik naar binnen kijk, ontdek ik vrede.”

De vrede in jezelf vinden is een van de meest dankbare dingen die je kunt doen.

“Druïdengebed voor vrede” uit Druïdisme

“Diep in het stille centrum van mijn wezen, mag ik vrede vinden. Stil in de stilte van de Grove, moge ik vrede delen.”

Er is niets beter dan jezelf te herinneren aan de stilte van de natuur, en de stilte in jezelf om kalmte in je geest te brengen. Dit geldt vooral tijdens een turbulente episode met een psychische aandoening.

Katholieke Gebeden voor Gezondheid

Bidden voor anderen en voor jezelf is een belangrijk onderdeel van het katholicisme.

“Een gebed voor genezing” uit het katholicisme

“Heer, U nodigt allen die belast zijn uit om tot U te komen. Sta toe dat Uw helende Hand mij geneest. Raak mijn ziel aan met Uw mededogen met anderen …”

Het vragen om de genade om mededogen met anderen te delen is een belangrijk onderdeel van dit gebed. Wanneer men medelevend is met anderen, geeft dat een gevoel van genezing voor iedereen.

“Katholiek gebed voor een operatie” van Catholicism

“Liefhebbende Vader, ik vertrouw mij vandaag aan uw zorg toe …”

In sommige gevallen kan het onbekende bijzonder beangstigend aanvoelen, vooral voor een operatie. Een gebed opzeggen in het vertrouwen dat alles goed zal gaan vergt veel nederigheid en geloof.

“Generatiegebed voor genezing” uit het katholicisme

“Dierbare Heer Jezus, kijk alstublieft naar mijn fysieke en emotionele gezondheidsbehoeften met uw grote liefde en barmhartigheid …”

Een gebedsgroep bij elkaar roepen en dit gebed gebruiken om je te concentreren op een moeilijke tijd kan bijzonder nuttig zijn. De energie van een groep samen gericht op één doel kan ook heel krachtig zijn.

“Genezingsgebed van Jesaja 53” uit het katholicisme

“Dierbare Heer Jezus, ik dank u voor uw blijvende liefde. U bent in de wereld gekomen om mij te bevrijden uit de macht van de duisternis… U hebt de geseling aan de pilaar ondergaan en de ziekte van de mensheid op U eigen vlees genomen, zodat ik genezen kon worden.”

Het offer van Jezus aan het kruis kan een symbool van kracht zijn om naar op te kijken als je gezondheid bijzonder kwetsbaar is.

“Katholiek gebed tot de heilige Peregrijn” uit het katholicisme

“O grote heilige Peregrijn, u bent ‘de machtige’, ‘de wonderdoener’ genoemd, vanwege de vele wonderen die u van God hebt verkregen voor hen die hun toevlucht tot u hebben genomen. Vraag God en Onze Lieve Vrouw om genezing van de zieken die wij u toevertrouwen.”

Vele heiligen zijn beschermheiligen van gebeurtenissen, plaatsen en dingen. Het gebed tot de heilige Peregrijn kan in tijden van een slechte gezondheid bijzonder puntig aanvoelen.

“Genezingsgebed van overgave” uit het katholicisme

“Ik laat alles over aan uw medelijdende zorg. Spreek alstublieft duidelijk tot mij, Heer. Open mijn oren om uw stem te horen.”

Luisteren naar Gods stem is een onderdeel van het gebed en kan soms de ruimte zijn die je nodig hebt om op zoek te gaan naar hoop en genezing.

“Gebed voor innerlijke genezing” uit het katholicisme

“Almachtige en eeuwige Heer, ik kom nu voor u in grote behoefte aan uw barmhartigheid. U bent de dokter en geneesheer van mijn ziel. Ik smeek U nederig om uw genezende kracht uit te zenden op elk gebied van mijn innerlijke gekwetstheid.”

Het oproepen van God om te helpen met genezing op een medische manier kan helpen om wat steun te geven, vooral wanneer je een bepaalde behandeling ondergaat met een verzorger, aan wie je je welzijn toevertrouwt.

27. “Gebed tot de Goddelijke Geneesheer” uit het katholicisme

“Lieve Heer Jezus, U ging rond om allen te genezen die ziek waren en gekweld werden door onreine geesten. U reinigde de melaatsen, opende de ogen van de blinden …”

De verhalen over Jezus’ vele wonderen zijn gevarieerd, maar inspirerend als je op zoek bent naar een reddende genade in tijden van ziekte.

“Katholiek Gebed voor de Zieken” uit Katholicisme

‘Almachtige en eeuwige God, de eeuwige Redder van hen die geloven, verhoor ons namens Uw zieke dienaar …”

Een beroep op Gods kracht en barmhartigheid voor zieken en lijdenden zet de kracht van het geloof in het gebed en een andere manier om je te onderwerpen aan nederigheid.

“Katholiek gebed voor de stervenden” uit Katholicisme

“Barmhartige Jezus, minnaar der zielen, ik bid u door de kwelling van uw allerheiligst hart en door de smarten van uw onbevlekte Moeder, te wassen in uw allerheiligst Bloed.”

Wanneer het lijkt alsof bidden voor welzijn niet genoeg is, kan het opzenden van een gebed van troost om diegenen te helpen die de overgang van leven naar dood maken, nederig aanvoelen. Als uw dierbare is begonnen met de planning van het levenseinde, heeft hij of zij misschien om dit gebed gevraagd als onderdeel van zijn of haar eigen ‘laatste riten’.

“Katholiek gebed voor artsen en verpleegkundigen” uit Katholicisme

“O barmhartige Vader, die de mens op wonderbaarlijke wijze naar uw beeld heeft gevormd en zijn lichaam tot een tempel van de Heilige Geest heeft gemaakt, heilig, bidden wij u, onze artsen en verpleegkundigen.”

Ten slotte is bidden voor de zieken één manier om hoop te zoeken, maar ook een gebed uitspreken voor degenen die u verzorgen helpt om overal wat goede energie heen te sturen. Als uw medische team religieus is, kunt u hen vragen met u mee te bidden.

Bidden met anderen

Zoals hierboven gezegd, hoeft u deze gebeden niet alleen te doen. Als u een gemeenschapsbijeenkomst organiseert of uw kerk vraagt om samen te komen, kunt u iedereen doordrenken met goede bedoelingen en wat hoop geven voor degenen die ziek zijn of lijden aan een slechte gezondheid.

Wat u ook kiest, de kracht van een gemeenschap die om u heen verzamelt, is belangrijk.

Bronnen

  1. Ons Katholieke Geloof. “Catholic Prayers for Healing.” n.d., ourcatholicfaith.org/prayer/p-healing.html
  2. Reform Judaism. “Mi Shebeirach – Gebed voor Genezing.” n.d., reformjudaism.org/practice/prayers-blessings/mi-shebeirach-prayer-healing
  3. Harvard Divinity School, “Gebeden voor Vrede en Rechtvaardigheid.” n.d., hds.harvard.edu/life-at-hds/religious-and-spiritual-life/peace-and-justice/prayers-for-peace-and-justice
  4. Xavier University. “Gebeden voor Genezing.” n.d., www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/prayers-for-healing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *