Articles

Adolf Hitler een oorlogsheld? Allesbehalve, zeiden kameraden uit de eerste wereldoorlog

Posted on

Adolf Hitlers rabiate antisemitisme en virulente nationalisme werden niet direct ingegeven door zijn ervaringen aan het westelijk front in de eerste wereldoorlog, zo blijkt uit historisch onderzoek.

Ongepubliceerde brieven en een dagboek geschreven door veteranen van Hitler’s oorlogsregiment behoren tot nieuw opgegraven documenten die eerdere opvattingen over hoe het conflict de opvattingen van de toekomstige dictator vormde, in twijfel trekken.

De documenten ontkrachten Hitler’s latere portret van zijn eenheid, het List regiment, als verenigd in haar intolerantie en antisemitisme, met Hitler “een held in het hart”. Ze stellen lang gekoesterde opvattingen over Hitler’s vermeende moedige oorlogsverleden ter discussie en onthullen dat frontlijn soldaten hem meden als een “varken uit de achterhoede”, die enkele kilometers van gevaar verwijderd was. De documenten onthullen ook dat Listmannen Hitler als een voorwerp van spot zagen, grappen makend over hem die verhongerde in een conservenfabriek, niet in staat om een blikje te openen met een bajonet. Hij werd door zijn kameraden in het regiments-hoofdkwartier gezien als een eenling, noch populair, noch impopulair.

Het viel hen op dat hij zich niet overgaf aan hun favoriete bezigheden – brieven schrijven of drinken – maar in plaats daarvan vaak een politiek boek las of schilderde, wat hem de bijnaam de “schilder” of de “kunstenaar” opleverde. Hij werd ook gezien als bijzonder onderdanig aan zijn superieuren.

Er is misschien geen ander individu meer onder de loep genomen dan Hitler, maar onderzoek naar het List regiment door Dr Thomas Weber, docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Aberdeen, heeft nieuw bewijsmateriaal aan het licht gebracht.

Weber zei dat eerdere biografieën zich baseerden op bewijsmateriaal van Hitler en nazi-propagandisten: “Omdat Hitler een gewone soldaat was in de eerste wereldoorlog, was er niet een gemakkelijk beschikbaar dossier over hem. Biografen hebben niet diep genoeg gegraven.”

In het Beierse oorlogsarchief ontdekte Weber papieren die bijna negen decennia lang onaangeroerd waren gebleven. Elders vond hij onuitgegeven brieven en dossiers over het lidmaatschap van de nazi-partij, en spoorde hij Joodse veteranen van de Lijst op.

Hitler diende als loper, maar gewapend met nieuw bewijsmateriaal realiseerde Weber zich dat historici geen onderscheid hadden gemaakt tussen regimentslopers, een relatief veilige baan, en bataljon- of compagnieslopers, die tussen loopgraven door mitrailleurvuur moesten trotseren. Hitler was de eerste, een loper op het hoofdkwartier van het regiment, enkele kilometers van het front, en leefde in relatief comfort.

In ongepubliceerde brieven vertelde Alois Schnelldorfer, die ook op het hoofdkwartier van het List regiment diende, aan zijn ouders dat zijn eigen taak was “in een leunstoel te zitten en telefoontjes te plegen als een postmeesteres”. Hij bevestigde ook de opvatting van de frontlinie dat de proviand royaler was dan die van de mannen in de loopgraven: “Ik kan een liter bier drinken onder een schaduwrijke walnotenboom.”

Over Hitlers beroemde IJzeren Kruis der eerste klasse gesproken – de tweede klasse was een relatief gebruikelijke onderscheiding – zei Weber dat dit vaak werd ontvangen door degenen die in contact stonden met hogere officieren, meestal degenen die op het hoofdkwartier van het regiment waren geplaatst, in plaats van gevechtssoldaten. Op basis van een ongepubliceerd dagboek van een Joodse lijstsoldaat wijzen de documenten ook op een gebrek aan wijdverbreid, virulent antisemitisme.

Hitlers IJzeren Kruis werd aanbevolen door Hugo Gutmann, een Joodse lijstadjudant, maar Weber ontdekte dat toen Gutmann in 1937 door de Gestapo werd opgesloten, lijstveteranen hem in staat stelden te overleven.

Gutmann verwees naar een gevangenisbewaarder die risico’s nam om hem te helpen, door te zeggen: “Als goed katholiek verachtte hij de nazi’s.” Een andere lijst ex-kameraad hielp Gutmann te ontsnappen naar Amerika.

Weber vond ook bewijs om aan te tonen dat “de veteranen van het List regiment niet – zoals beweerd wordt in alle Hitler biografieën – unaniem Hitler steunden na de oorlog.

Een ongepubliceerde briefkaart uit 1934 van een Hitler bewonderaar betreurt het dat hij in 1922 door veteranen werd koudgemaakt. Weber ontdekte dat maar weinig frontsoldaten van de Lijst nazi’s werden, terwijl verschillende medewerkers van het regimentshoofdkwartier prominent lid werden van de partij.

Weber concludeert dat Hitler, die na de oorlog voor een linkse regering werkte, gewelddadig nationalistisch en antisemitisch werd na de naoorlogse en postrevolutionaire economische en politieke crisis van Duitsland.

Het onderzoek wordt volgende maand gepubliceerd in Hitler’s First War, door Oxford University Press.

Professor Ian Kershaw, een vooraanstaand Hitler-biograaf, juichte het onderzoek toe omdat het “interessante vragen” oproept, terwijl professor Conan Fischer, een andere vooraanstaande historicus, zei: “Weber heeft een schat aan nieuw bewijsmateriaal gevonden.”

{{#ticker}}

{{topLeft}}

{{{bottomLeft}}

{topRight}}

{{bottomRight}}

{{#goalExceededMarkerPercentage}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{highlightedText}}

{{#cta}}{{text}{{/cta}}
Herinner mij in mei

Acceptabele betaalmethoden: Visa, Mastercard, American Express en PayPal

We zullen contact met u opnemen om u eraan te herinneren een bijdrage te leveren. Kijk uit naar een bericht in uw inbox in mei 2021. Als u vragen heeft over bijdragen, neem dan contact met ons op.

  • Deel op Facebook
  • Deel op Twitter
  • Deel via Email
  • Deel op LinkedIn
  • Deel op Pinterest
  • Deel op WhatsApp
  • Deel op Messenger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *