Articles

Clindamycine Dosering

Posted on

Medisch beoordeeld door Drugs.nl. Laatst bijgewerkt op 26 juni 2019.

Geldt voor de volgende sterktes: 150 mg; 150 mg/mL; 75 mg; 300 mg; 75 mg/5 mL; 600 mg-5%/50 mL; 300 mg-5%/50 mL; 900 mg-5%/50 mL; 300 mg/50 mL-NaCl 0,9%; 600 mg/50 mL-NaCl 0,9%; 900 mg/50 mL-NaCl 0.9%; fosfaat; hydrochloride

gebruikelijke dosis voor volwassenen bij:

 • Bacteriële infectie

gebruikelijke pediatrische dosis bij:

 • Bacteriële infectie

Aanvullende doseringsinformatie:

 • Renale Dosis Aanpassingen
 • Liver Dosis Aanpassingen
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Dialyse
 • Andere opmerkingen

Uwelijke dosering voor volwassenen bij bacteriële infectie

Oraal:
Erge infectie: 150 tot 300 mg oraal om de 6 uur
Zeer ernstige infectie: 300 tot 450 mg oraal om de 6 uur
Parenteraal:
ernstige infectie: 600 tot 1.200 mg via IV-infuus of IM-injectie per dag, in 2 tot 4 gelijk verdeelde doses
Zwaardere infectie: 1.200 tot 2.700 mg via IV-infuus of IM-injectie per dag, in 2 tot 4 gelijke verdeelde doses
Zwaardere infectie: Tot 4.800 mg via IV-infusie per dag

Een enkele IM-injectie van meer dan 600 mg wordt niet aanbevolen
Een enkele 1-uurs IV-infusie van meer dan 1.200 mg wordt niet aanbevolen
Bij de behandeling van anaerobe infecties moet in eerste instantie parenteraal clindamycine worden gebruikt, waarna de patiënt overschakelt op orale therapie wanneer dit klinisch aangewezen is.
-Clindamycine moet worden gereserveerd voor penicilline-allergische patiënten of andere patiënten voor wie een penicilline niet geschikt is.
-Combinatietherapie met aanvullende antibiotica kan nodig zijn volgens standaard behandelprotocollen. De behandeling moet worden geleid door kweek- en gevoeligheidsstudies.
Gebruiksdoelen:
Risicovolle infecties veroorzaakt door vatbare organismen:
-Staphylokokken, streptokokken en pneumokokken, inclusief ernstige luchtweginfecties en huid- en weke delen infecties
-Anaerobes, inclusief ernstige luchtweginfecties, ernstige huid- en weke delen infecties, septikemie, intra-abdominale infecties, en infecties van het vrouwelijk bekken en de genitale tractus.
-Bot- en gewrichtsinfecties met inbegrip van acute hematogene osteomyelitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus en als aanvullende therapie bij de chirurgische behandeling van chronische bot- en gewrichtsinfecties

Gebruikelijke pediatrische dosis voor bacteriële infectie

Oraal:
Lichaamsgewicht 10 kg of minder:
Minimaal aanbevolen dosis: 37.5 mg oraal driemaal daags
Lichaamsgewicht 11 kg of meer:
ernstige infectie: 8 tot 12 mg/kg oraal per dag, in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses
Zwaardere infectie: 13 tot 16 mg/kg oraal per dag, in 3 tot 4 gelijke verdeelde doses
Zwaardere infectie: 17 tot 25 mg/kg oraal per dag, in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses
Een alternatief schema:
Erge infectie: 8 tot 16 mg/kg oraal per dag, in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses
Erge infectie: 16 tot 20 mg/kg oraal per dag, in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses
Parenteraal:
Op de leeftijd van 1 maand: 15 tot 20 mg/kg via IV-infusie per dag in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses; de lagere dosis kan voldoende zijn voor kleine premature neonaten.
1 maand tot 16 jaar:
Lichaamsgewichtdosering: 20 tot 40 mg/kg via IV-infusie of IM-injectie per dag, in 3 tot 4 gelijk verdeelde doses. De hogere doses zouden worden gebruikt voor ernstiger infecties
Lichaamsoppervlakdosering:
ernstige infecties: 350 mg/m2 via IV-infusie of IM-injectie per dag
Zware infectie: 450 mg/m2 via IV-infusie of IM-injectie per dag
17 jaar of ouder: Gebruikelijke dosis voor volwassenen
Duur: Ten minste 10 dagen voor bèta-hemolytische streptokokkeninfecties

Een enkele IM-injectie van meer dan 600 mg wordt niet aanbevolen
Een enkele 1 uur durende IV-infusie van meer dan 1.200 mg wordt niet aanbevolen
Perenterale therapie kan worden gewijzigd in orale therapie als dat klinisch geïndiceerd is.
-Clindamycine moet worden gereserveerd voor penicilline-allergische patiënten of andere patiënten voor wie een penicilline niet geschikt is.
-Combinatietherapie met aanvullende antibiotica kan nodig zijn volgens de standaardbehandelingsprotocollen. De behandeling moet worden geleid door kweek- en gevoeligheidsstudies.
Gebruiksdoelen:
Risicovolle infecties veroorzaakt door vatbare organismen:
-Staphylokokken, streptokokken en pneumokokken, inclusief ernstige luchtweginfecties en huid- en weke delen infecties
-Anaerobes, inclusief ernstige luchtweginfecties, ernstige huid- en weke delen infecties, septikemie, intra-abdominale infecties, en infecties van het vrouwelijk bekken en de genitale tractus.
-Bot- en gewrichtsinfecties met inbegrip van acute hematogene osteomyelitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus en als aanvullende therapie bij de chirurgische behandeling van chronische bot- en gewrichtsinfecties

Renale Dosisaanpassingen

Geen aanpassing aanbevolen

Liver Dosisaanpassingen

Geen aanpassing aanbevolen; controle van de leverfunctie wordt echter aanbevolen bij patiënten met ernstige leveraandoeningen. Accumulatie van clindamycine is niet aangetoond bij dosering om de 8 uur.

Voorzorgsmaatregelen

US BOXED WARNING(S):
-Clostridium difficile geassocieerde diarree (CDAD) is gemeld bij het gebruik van bijna alle antibacteriële middelen, waaronder clindamycine en kan in ernst variëren van milde diarree tot fatale colitis. Behandeling met antibacteriële middelen verandert de normale flora van het colon, wat leidt tot overgroei van C difficile.
Omdat behandeling met clindamycine in verband is gebracht met ernstige colitis die fataal kan aflopen, moet het worden gereserveerd voor ernstige infecties waarbij minder toxische antimicrobiële middelen niet geschikt zijn. Het mag niet worden gebruikt bij patiënten met niet-bacteriële infecties, zoals de meeste infecties van de bovenste luchtwegen.
-C difficile produceert toxinen A en B die bijdragen aan de ontwikkeling van CDAD. Hypertoxineproducerende stammen van C difficile veroorzaken een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, omdat deze infecties refractair kunnen zijn voor antimicrobiële therapie en colectomie kunnen vereisen. CDAD moet worden overwogen bij alle patiënten die zich presenteren met diarree na gebruik van antibiotica.
Zorgvuldige anamnese is noodzakelijk omdat CDAD is gemeld meer dan twee maanden na de toediening van antibacteriële middelen. Als CDAD wordt vermoed of bevestigd, kan het nodig zijn het gebruik van antibiotica die niet tegen C difficile zijn gericht, te staken. Adequaat vocht- en elektrolytbeheer, eiwitsuppletie, behandeling met antibiotica tegen C difficile en chirurgische evaluatie moeten worden ingesteld indien klinisch geïndiceerd.
Raadpleeg de rubriek WAARSCHUWINGEN voor aanvullende voorzorgsmaatregelen.

Dialyse

Geen aanpassing aanbevolen

Overige opmerkingen

Toedieningsadvies:
-Oraal clindamycine moet worden toegediend met een vol glas water (om slokdarmirritatie te voorkomen) en kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
-Intraveneuze doses moeten worden verdund en toegediend als een infuus gedurende 10 tot 60 minuten, met een snelheid van niet meer dan 30 mg/min.
-Intramusculaire doses moeten worden toegediend als een diepe IM-injectie.
Voorschriften voor het bewaren: De productinformatie van de fabrikant moet worden geraadpleegd
Reconstitutie/bereidingstechnieken:
De productinformatie van de fabrikant moet worden geraadpleegd
-Clindamycine voor intraveneus gebruik moet worden verdund vóór toediening
De concentratie clindamycine in verdunningsmiddel voor infuus mag niet hoger zijn dan 18 mg/mL.
IV-compatibiliteit: De productinformatie van de fabrikant moet worden geraadpleegd; de compatibiliteit en stabiliteitsduur van geneesmiddelenmengsels varieert afhankelijk van de concentratie en andere omstandigheden.
Algemeen:
-Clindamycine dringt niet door de bloed-hersenbarrière in therapeutisch effectieve hoeveelheden en mag niet worden gebruikt bij de behandeling van meningitis.
-Lokale toedieningsreacties zoals pijn, verharding en steriel abces na IM-injectie kunnen worden geminimaliseerd of voorkomen door toediening via diepe IM-injectie, en tromboflebitis na IV-infuus door het vermijden van langdurig gebruik van verblijfskatheters.
Monitoring:
Tijdens langdurige therapie:
-Gastro-intestinaal: Diarree
-Hematologisch: Bloedtellingen
-Hepatisch: Leverfunctietesten
Patiëntenadvies:
Mijd gebruik van antidiarreemiddelen.
Als u ernstige diarree krijgt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Voltooi de gehele kuur zoals voorgeschreven door uw arts; hoewel u zich in het begin van de kuur beter kunt voelen, kan het overslaan van doses of het niet voltooien van de kuur de effectiviteit van de behandeling verminderen en de kans vergroten dat bacteriën resistentie ontwikkelen en in de toekomst niet meer te behandelen zijn met dit middel of andere antibacteriële middelen.

Veel gestelde vragen

 • Wat zijn de beste antibiotica voor een tandinfectie?
 • Wat is het beste antibioticum om keelontsteking te behandelen?
 • Kan clindamycine worden gebruikt om chlamydia te behandelen?

Meer over clindamycine

 • Bijwerkingen
 • Tijdens zwangerschap of borstvoeding
 • Patiëntentips
 • Beelden van geneesmiddelen
 • Gewerkt met geneesmiddelen
 • Gewerkt met geneesmiddelen
 • Interacties
 • Vergelijk alternatieven
 • Groep van ondersteuners
 • Prijzen & Coupons
 • En Español
 • 702 Beoordelingen
 • Gedragsklasse: lincomycinederivaten
 • FDA Alerts (1)

Consumer resources

 • Patient Information
 • Clindamycine (Advanced Reading)
 • Clindamycine oraal, Injection, Intraveneus (Geavanceerd lezen)

Andere merken Cleocin, Cleocin Pediatric, Cleocin HCl, Cleocin Phosphate

Professional resources

 • Precribing Information
 • … +6 meer

Gerelateerde behandelingsgidsen

 • Bacteriële Endocarditis Preventie
 • Aspiratiepneumonie
 • Bacteremie
 • Babesiose
 • …. +19 meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *