Articles

Factors Influencing the Implementation and Distribution of Clinical Decision Support Systems (CDSS)

Posted on

Clinical Decision Support Systems (CDSS) kunnen positieve effecten hebben op de kwaliteit van zorgmaatregelen, maar zijn nog niet wijdverspreid in de gezondheidszorg. In deze studie werd gezocht naar belemmeringen en bevorderaars voor de implementatie en verspreiding van CDSS. Op basis van 768 systemen die in een literatuurstudie werden geïdentificeerd, voerden we semi-gestructureerde telefonische interviews met 54 systeemontwikkelaars in 16 landen. Kwalitatieve analyse leidde tot de identificatie van 66 sleutelfactoren die de implementatie beïnvloeden. Centraal stonden CDSS-eigenschappen, kwaliteit en integratie, maar ook bruikbaarheid, gebruikersgerelateerde factoren, interne marketing, resourcekwesties en samenwerkingsverbanden, waarbij de nadruk deels lag op onderwerpen die afweken van bestaand onderzoek. Bovendien bleek dat er regionale verschillen zijn wat betreft de hindernissen voor de invoering. Recente regelgevingsvereisten werden minder als een belemmering voor de invoering van het systeem beschouwd dan verwacht, ook al ontbrak het bij de gesprekspartners verrassend vaak aan deskundigheid op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *