Articles

Factors Influencing the Implementation and Distribution of Clinical Decision Support Systems (CDSS)

Posted on

Systemy wspomagania decyzji klinicznych (CDSS) mogą mieć pozytywny wpływ na jakość opieki, ale nie zyskały powszechnego uznania w opiece zdrowotnej. Celem tego badania było określenie i ocena barier i ułatwień we wdrażaniu i dystrybucji CDSS. W oparciu o 768 systemów zidentyfikowanych w przeglądzie literatury przeprowadziliśmy półstrukturalne wywiady telefoniczne z 54 twórcami systemów w 16 krajach. Analiza jakościowa doprowadziła do zidentyfikowania 66 kluczowych czynników wpływających na wdrożenie. Główne kwestie dotyczyły właściwości CDSS, jakości i integracji, jak również użyteczności, czynników związanych z użytkownikami, marketingu wewnętrznego, kwestii zasobów i współpracy, z naciskiem częściowo na tematy odbiegające od istniejących badań. Ponadto dowody wskazywały na różnice regionalne dotyczące przeszkód we wdrażaniu. Ostatnie wymagania regulacyjne zostały uznane za mniejszą barierę w przyjęciu systemu niż oczekiwano, nawet jeśli brak wiedzy specjalistycznej w tym obszarze był zaskakująco powszechny wśród partnerów wywiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *