Articles

How to Write an Effective Personal Injury Demand Letter to the Insurance Company

Posted on

By Charles R. Gueli, Esq.Updated / Reviewed Nov 24, 2019

Share:

Verzenden

Start de onderhandelingen over uw letselschadeclaim met een effectieve schadeclaim aan de verzekeringsmaatschappij. Klink als een pro met ons briefsjabloon en handige tips.

De meest voorkomende soorten letselschadeclaims zijn auto-ongelukken, uitglijden en vallen, en hondenbeten. In de meeste gevallen wordt de claim van het slachtoffer afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij van de schuldige partij.

Als u ernstig gewond bent geraakt, of als uw claim gecompliceerd is, heeft u een ervaren letselschadeadvocaat nodig om met de verzekeringsmaatschappij af te rekenen. Voorbeelden van gecompliceerde letselschadeclaims zijn medische fouten, verwondingen van kinderen, of meerdere schuldigen.

Wanneer u bent hersteld van relatief lichte verwondingen, kunt u waarschijnlijk zelf met de verzekeringsmaatschappij van de schuldige partij over uw letselschadeclaim onderhandelen.

De onderhandelingsfase van een letselschadeclaim begint wanneer u een schriftelijke eis tot schadevergoeding bij de verzekeringsmaatschappij indient. Wij geven u de hulp en voorbeelden die u nodig hebt om een effectieve en professioneel ogende brief te schrijven voor uw eisenpakket.

Een sterk eisenpakket voorbereiden

Een goed eisenpakket bestaat uit een zorgvuldig opgestelde eisenbrief en bijgevoegde kopieën van uw bewijsstukken.

Voordat u uw eisbrief schrijft, moet u de waarde van uw letselschadeclaim berekenen en belangrijk bewijsmateriaal ordenen dat u zult indienen om uw claim te ondersteunen.

Belangrijke bewijsstukken voor uw claim zijn onder meer:

 • Medische rekeningen en dossiers
 • Loonverificatie
 • Politierapporten (of Incident Reports)
 • Verklaringen van getuigen
 • Foto’s

Neem enkele tips van advocaten voor het schrijven van brieven mee:

 • Controleer uw spelling en grammatica, met name namen en adressen
 • Gebruik wit bankpostpapier van hoge kwaliteit
 • Teken uw volledige naam met zwarte of blauwe inkt

Uw complete pakket kan wel twintig of dertig pagina’s bevatten, dus u zult een envelop van briefformaat moeten gebruiken om het pakket in te bewaren zonder de pagina’s te vouwen. Verstuur de brief per aangetekende post, met bewijs van ontvangst.

Maak een kopie van het volledige pakket voor uw administratie. Het is belangrijk dat u uw kopie van het pakket bij de hand hebt wanneer u met de expert onderhandelt, zodat u letterlijk “op dezelfde pagina blijft.”

Wanneer u de groene kaart van de aangetekende zending terugkrijgt, bevestigt u de ontvangst ervan en voegt u de kaart bij uw kopie van de aanmaningsbrief.

Bewaar uw kopie van de aanmaningsbrief en uw aanmaningspakket samen met ander belangrijk papierwerk geordend in uw letselschadedossier.

Componenten van een formele aanmaningsbrief

Een goede aanmaningsbrief volgt een ordelijk verloop waarin de verzekeringsmaatschappij wordt verteld wie u bent, hoe u gewond bent geraakt, welke schade u hebt geleden, wie voor uw schade moet opdraaien, en het bedrag dat u als schadevergoeding eist.

Briefkopje: De kop bevat informatie over u, de verzekerde, de claim, en de reden van uw brief.

Presentatie van feiten: In het lichaam van de brief, de lay-out van uw feiten duidelijk en beknopt. Na de aanhef begint u met het uitleggen van de gebeurtenissen die tot uw letsel hebben geleid. Geef vervolgens een stapsgewijze beschrijving van de gebeurtenissen die samen het ongeval hebben veroorzaakt. Geef zoveel mogelijk details.

Om technische argumenten van de raadsman te vermijden, kunt u “benaderende” taal gebruiken. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: “Donderdag om 16.03 uur”, zegt u: “Donderdag om ongeveer 16.00 uur”. Dit voorkomt dat de verzekeringsmaatschappij uw claim afwijst vanwege een onjuist tijdstip.

Het maken van goede aantekeningen na een letselongeval en gedurende uw herstel zal een enorme hulp zijn wanneer het tijd is om schadevergoeding te eisen.

Beschrijving van de schade: De volgende stap in uw letselaanvraagbrief is een beschrijving van uw schade. Dit omvat uw harde kosten, de zogenaamde “speciale schade” en uw immateriële verliezen, de zogenaamde “algemene schade”.

Herschrijf dit alsof u de expert door elke stap op uw weg naar herstel leidt. Geef duidelijk aan hoeveel pijn en ongemak u heeft ervaren.

Harde kosten zijn schadeposten die u kunt bewijzen met tastbaar bewijsmateriaal, zoals medische rekeningen, loonstrookjes en bonnetjes voor medicijnen.

Ongrijpbare verliezen kunnen niet objectief worden gemeten, dus u zult levendige en beschrijvende taal moeten gebruiken. Dit is het deel van de brief waarin u de pijn, het lijden en het emotionele leed benadrukt, vaak “algemene schade” genoemd.

Voeg specifieke details in die laten zien hoe uw leven werd veranderd, zoals het annuleren van een vakantie of een belangrijke zakenreis, of het niet kunnen bijwonen van een belangrijke familiegebeurtenis.

Relativeer hoe de effecten van voorgeschreven medicatie of de verwondingen zelf u verhinderden om normale dagelijkse functies uit te oefenen, en hoe u op anderen was aangewezen. U kunt zelfs relaties beschrijven die onder druk kwamen te staan door de beperkingen van uw letsel.

Naast een opsomming van uw materiële en immateriële schade, kunt u de expert ook vertellen dat:

 • U nooit om deze verwondingen en alle daaruit voortvloeiende problemen hebt gevraagd
 • U noch de tijd noch de zin had om wekenlang uit bed te blijven, werk te missen en constante pijn te lijden
 • U de emotionele tol verafschuwt die het ongeval heeft geëist van uw relaties met uw echtgenoot en kinderen.

Aansprakelijkheid: Hoewel het misschien tussen u en de adjuster wordt begrepen, neem nooit de aansprakelijkheid van de verzekerde als vanzelfsprekend aan. In dit deel van de brief moet u alle feiten samenbrengen om aan te tonen dat uw verwondingen zijn ontstaan door nalatigheid van de verzekerde, en buiten uw schuld.

Vergoeding: Letselschadeclaims komen uiteindelijk neer op geld. De volgende stap in de eisbrief is het specificeren van de geldbedragen die u eist voor al uw speciale schade en algemene schade.

Sluiten: De afsluitende paragraaf moet eindigen met het bedanken van de schaderegelaar voor hun aandacht en het stellen van een tijdslimiet aan hun reactie.

Compensation Demand Letter Template

Klik op de

knoppen voor nuttige tips bij het schrijven van uw eisbrief.

Alle tips weergeven/verbergen

Hint

Datum de brief op dezelfde dag dat u hem verstuurt, net alsof de brief van een advocatenkantoor komt. De datum van de kennisgeving is een belangrijk onderdeel van de tijdlijn van uw letselschadeclaim.

Attn:

Hint

Voeg de functietitel van de schade-expert toe (zoals Senior Adjuster of Claims Manager) als u die kent. Anders is alleen de naam al goed.

Uw verzekerde:

Claimnummer:

Hint

Gebruik het juiste claimnummer voor uw letselschadeclaim. U kunt twee schadenummers hebben als u ook een materiële schadeclaim indient, bijvoorbeeld na een auto-ongeluk.

Re: letsel op

Hint

Noem het soort incident en de datum waarop het is gebeurd, zoals “Auto-ongeluk op 12 februari 2020”

VOOR SLUITINGSDOELSTELLING ALLEEN

Hint

Het gebruik van de zinsnede “Alleen voor schikkingsdoeleinden” betekent dat als uw schikkingsonderhandelingen mislukken, de brief niet als bewijs in de rechtbank kan worden gebruikt.

Geachte :

Zoals u weet, raakte ik op ongeveer , gewond door een ongeval dat buiten mijn schuld plaatsvond.

Als uw verzekerde niet nalatig was geweest, zou ik niet aan mijn verwondingen en de daaropvolgende gederfde inkomsten, en pijn en lijden hebben geleden.

Mijn artsen zeggen dat ik een niveau van maximale medische verbetering heb bereikt. Ik heb nog steeds pijnlijke symptomen die in de toekomst kunnen aanhouden. Ik heb echter besloten deze zaak af te ronden met een redelijke en billijke schikking van mijn letselschadeclaim.

Achtergronden:

Hint

Overdrijf niet, maar gebruik levendige taal om de angst, schaamte en andere vormen van emotioneel leed te beschrijven die u door het incident hebt ervaren.

Letsels:

Hint

Beschrijf uw verwondingen met gebruikmaking van medische termen uit de aantekeningen van de arts in uw medisch dossier.

Betrouwbaarheid:

Hint

Gebruik de vier elementen van nalatigheid om uw argument op te bouwen dat de schuldige partij financieel verantwoordelijk is voor uw schade.

Schade:

Hint

Geef een uitsplitsing en subtotaal van uw harde kosten, gevolgd door een subtotaal van uw pijn en lijden, voor een volledig totaal van uw eis tot schadevergoeding.

Om mij te compenseren voor de fysieke pijn, het emotionele leed en de financiële kosten die ik heb opgelopen door de nalatigheid van uw verzekeraar, eis ik het totale bedrag van om mijn claim af te wikkelen.

Gelieve binnen vijftien (15) werkdagen te reageren. Ik stel uw snelle aandacht voor deze zaak zeer op prijs.

Min vriendelijke groet,

Hint

Typ uw volledige naam aan het eind van uw brief, met ruimte erboven voor uw handtekening.

Hint

Gebruik uw persoonlijke e-mail adres in plaats van uw werk e-mail. Uw werkgever heeft wettelijk toegang tot uw e-mailcorrespondentie en bijlagen.

Bijlagen

Alle hints weergeven/verbergen

Voorbeeldbrief letselschade auto-ongeluk

Hier gebruiken we een fictief auto-ongelukscenario om te laten zien hoe u ons sjabloon voor een aanmaningsbrief kunt personaliseren.

David Smith
1234 Main Street
Jericho, TX 12345

Augustus 26, 2020

Classic Insurance Company
101 High Street, Suite 16
New York, NY 10002

Attn: Brad Dormer

Uw verzekerde: Sidney Wood
16 Big Sky Lane
Shady, TX 12456

Re: Auto Aanrijding op 23 augustus 2020

Eisnummer: XYZ000097

AlLEEN VOOR DE BEZETTING

Geachte heer Dormer:

Zoals u weet, ben ik op 23 augustus 2020 ernstig gewond geraakt toen uw verzekerde niet stopte voor een rood verkeerslicht en met geweld op mijn auto botste.

Als uw verzekerde, Sidney Wood, niet zo nalatig was geweest, zou ik mijn verwondingen en de daaropvolgende gederfde inkomsten, pijn en lijden niet hebben opgelopen.

Mijn artsen zeggen dat ik een niveau van maximale medische verbetering heb bereikt. Ik heb nog steeds last van de nasleep van het auto-ongeluk. Ik heb echter besloten om deze zaak af te ronden met een redelijke en billijke schikking van mijn letselschadeclaim.

Achtergronden: Op 23 augustus 2020, om ongeveer 7:15 uur, reed ik met mijn 2018 Honda Accord in noordelijke richting op Magnolia Street. Te allen tijde lette ik op de weg, verkeerssignalen en andere voertuigen in mijn gezichtsveld. Ik droeg ook mijn veiligheidsgordel.

Toen ik het kruispunt van Magnolia Street en Orchid Avenue naderde, kon ik zien dat het verkeerslicht duidelijk groen was in mijn voordeel. Toen ik door het licht reed, botste uw verzekerde plotseling en zonder waarschuwing met geweld tegen het linker voorscherm van mijn Honda. Door de hevige kracht van de botsing draaide mijn auto volledig rond.

Mijn verwondingen: De directe kracht van de botsing:

 • Heeft mijn nek hevig gescheurd met een ernstige whiplash tot gevolg
 • Heeft de pezen in mijn rechterpols ernstig verstuikt
 • Scheurt mijn voorhoofd en de huid boven mijn linker jukbeen

Het heeft de hulpdiensten meer dan 15 minuten gekost om ter plaatse te komen. Gedurende die tijd lag ik in mijn auto, hevig bloedend en met hevige pijn. Toen de ambulancemedewerkers arriveerden, hebben ze me ter plekke behandeld en naar de eerste hulp van het Mailer General Hospital vervoerd.

De artsen van de eerste hulp bestelden MRI’s van mijn hoofd en nek, en röntgenfoto’s van mijn rechterarm om de omvang van het trauma van het gewelddadige ongeluk vast te stellen. Ik werd gediagnosticeerd met een ernstige flexie verwonding aan het cervicale gebied van mijn wervelkolom, diepe spierkneuzingen aan mijn linkerarm en schouder, en snijwonden aan mijn gezicht. De wonden in mijn gezicht werden gesloten met speciale lijm en verbandstrips om verdere littekens te voorkomen.

Hint

Het vermelden dat uit uw medische dossier blijkt dat er blijvende littekens kunnen ontstaan, kan u tijdens de onderhandelingen met de letselschade-expert wat extra houvast geven.

Sinds de dag van de aanrijding heb ik maandenlang pijn en stijfheid gehad en ben ik aanzienlijk beperkt in mijn dagelijkse activiteiten.

Zoals u op de bijgevoegde foto’s kunt zien, was mijn gezicht zo toegetakeld, gezwollen en gekneusd dat ik nauwelijks nog herkenbaar was. Ik zag er zo slecht uit toen mijn vrouw de eerste hulp binnenkwam; ze barstte in tranen uit.

Hint

Maak altijd zo snel mogelijk na het incident en tijdens uw herstel foto’s van uw verwondingen. Foto’s zijn een overtuigend bewijs van de omvang en ernst van uw verwondingen.

Omdat mijn artsen mij verboden te werken, ben ik ook duizenden dollars aan inkomsten misgelopen. Ik heb 16 jaar bij Able Construction Company gewerkt als timmerman. Voor mijn werk moet ik materialen kunnen dragen terwijl ik op ladders klim, vrij kunnen staan en buigen, en veilig elektrisch gereedschap kunnen gebruiken.

Zoals u in de medische aantekeningen kunt zien, stond mijn arts niet toe dat ik langer dan een uur stond of meer dan vijf kilo droeg. Vanwege mijn fysieke pijn en beperkte bewegingsvrijheid mocht ik van mijn arts niet langer dan drie weken op ladders klimmen of andere fysieke aspecten van mijn werk uitvoeren.

Hint

Wijs altijd op de medische aantekeningen om uw loonverliesclaim te onderbouwen en beschrijf hoe uw verwondingen uw vermogen om uw werk te doen hebben aangetast.

Mijn herstelperiode is lang en kwellend geweest. Ik heb al maanden niet zonder pijn kunnen slapen. De constante pijn en het gebrek aan slaap hebben me depressief gemaakt. De pijnstillers die ik heb moeten nemen, maken me duizelig en traag. Ik mocht enkele weken niet rijden omdat ik mijn hoofd niet kon draaien. De spanning van het niet kunnen voorzien in een inkomen voor mijn gezin heeft een negatieve invloed gehad op mijn huwelijk en de relatie met mijn kinderen.

Hint

Het gebruik van levendige taal om te beschrijven hoe uw letsel elk gebied van uw leven heeft beïnvloed, zal het pijn- en lijdengedeelte van uw eis helpen ondersteunen.

De aansprakelijkheid van uw verzekerde: De exclusieve aansprakelijkheid van uw verzekerde is duidelijk. Uit het politierapport en getuigenverklaringen blijkt dat uw verzekerde niet stopte voor het rode verkeerslicht op Orchid Street. Volgens getuigen was hij aan het sms’en met zijn mobiele telefoon, en toen hij door de politie werd ondervraagd, gaf uw verzekerde toe dat hij dat deed.

Hint

Politierapporten en getuigenverklaringen zijn overtuigend bewijs dat wijst op aansprakelijkheid voor auto-ongelukken.

De politieagenten hebben uw verzekerde een bekeuring gegeven voor het niet stoppen voor een rood licht. De acties van uw verzekerde waren de directe oorzaak van de aanrijding en mijn verwondingen.

Hint

Het bewijzen van aansprakelijkheid omvat het aantonen dat de acties van de schuldige partij (of het nalaten te doen wat ze moesten doen) de enige reden is voor uw verwondingen.

Mijn Schade: Als gevolg van de gewelddadige aanrijding heb ik de volgende schade opgelopen:

Ambulance
$300

Emergency room treatment
$700

Medical Treatment
$4,500

Fysische Therapie
$1,500

Bandages, Nekbrace
$120
Medicijnen
$80
verloren loon
$2,800

Totaal bijzondere schade
$10,000

Emotional distress
Loss of consortium

Pain and Suffering
Totaal algemene schade:
$20.000
Totale schadevergoeding:
$30.000
Hint

Verzekeringsmaatschappijen betalen doorgaans geen algemene schadevergoeding bij letsel aan zachte weefsels zoals whiplashclaims. Als u begint met het vragen van twee keer uw harde kosten, hebt u wat ruimte om te onderhandelen over pijn en lijden.

Om mij te compenseren voor de fysieke pijn, het emotionele leed en de financiële kosten die ik heb opgelopen door de nalatigheid van uw verzekerde, eis ik het totale bedrag van $30.000 om mijn claim af te wikkelen.

Gelieve binnen vijftien (15) werkdagen te reageren. Ik waardeer uw snelle aandacht voor deze zaak.

Met vriendelijke groet,

David Smith
[email protected]
Cell: (555) 882-1009

Bijlagen

Handling the Response to Your Demand

U kunt verwachten dat de claims adjuster telefonisch of schriftelijk op uw demand packet reageert. Afhankelijk van de onderhandelingsstijl van de schaderegelaar, kan de reactie variëren van:

 • Een korte erkenning van uw pakket dat u laat hangen
 • Een sympathieke reactie op uw verwondingen, pijn en lijden
 • Een aanval op de geloofwaardigheid van uw schade die onbeleefd en beledigend is

Onderhandelingen zijn het moeilijkste deel van het omgaan met een verzekeringsclaim, en u zult niet weten hoe het zal gaan totdat u uw eis voor compensatie indient. U moet op uw hoede blijven wanneer u te maken krijgt met verzekeringsagenten.

Typisch, zij zullen zeggen dat ze niets kunnen betalen in de buurt van uw eis, en zij zullen u een lage schikking aanbieden. U zult reageren met een bedrag dat iets lager is dan uw oorspronkelijke eis. Na nog een paar rondes van heen en weer gaan, komt u tot een compromis.

Hulp van een advocaat

Wanneer u niet zeker weet hoeveel u moet schikken, of wanneer de onderhandelingen mislukken, is het belangrijk om te weten dat er altijd hulp beschikbaar is.

U hebt het recht om op elk moment in het onderhandelingsproces een letselschadeadvocaat te raadplegen. Soms is het inschakelen van een advocaat al voldoende om de letselschade-expert een eerlijke schikking te laten aanbieden. De meeste letselschadeadvocaten brengen geen kosten in rekening voor hun eerste consult.

Er is geen goede reden om genoegen te nemen met een lagere schadevergoeding dan u verdient voor uw letsel. Het kost niets om uit te vinden wat een ervaren advocaat voor u kan doen.

Video: How to Write a Personal Injury Demand Letter

How Much is Your Injury Claim Worth?

Ontdek dit nu met een GRATIS beoordeling van uw zaak door een advocaat…

Answerer Photo

Charles R. Gueli, Esq. is een letselschadeadvocaat met meer dan 20 jaar juridische ervaring. Hij is toegelaten tot de NY State Bar, en is uitgeroepen tot Super Lawyer voor het NY Metro gebied, een exclusieve eer die wordt toegekend aan de top vijf procent van de advocaten. Charles heeft veel gewerkt op het gebied van auto-ongelukken,… Lees meer >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *