Articles

Ik wil niet een van de tien spionnen zijn

Posted on

Vrees brengt het koninkrijk van God niet vooruit, maar geloof wel.

De afgelopen dagen heb ik veel aan Numeri 13-14 gedacht. Als je niet bekend bent met het verhaal (of als je een snelle opfrisser nodig hebt), laat ik het voor je samenvatten:

De Israëlieten staan aan de rand van Kanaän, het land dat God hun jaren daarvoor beloofd had te geven. Deze mensen hadden uit de eerste hand de bevrijdende kracht van God ervaren toen Hij hen bevrijdde uit de slavernij in Egypte, de ondersteunende kracht van God toen Hij hen voorzag tijdens hun tocht door de woestijn, en de kracht van Gods aanwezigheid toen Hij hen door de woestijn leidde via een wolk van rook overdag en een zuil van vuur ’s nachts.

In Numeri 13 stonden ze eindelijk aan wat het einde van hun lange reis had kunnen zijn. God gebood Mozes enkele mannen vooruit te sturen om het land te verkennen (13:1-2). Het was niet zo dat God al niet wist wie het land bewoonden en wat er voor nodig was om hun legers te verslaan, dus moest Hij een paar verspieders sturen. Ik denk dat God verspieders stuurde omdat Hij het geloof van de Israëlieten op de proef wilde stellen. God wilde dat de Israëlieten zouden weten waar ze tegenover stonden en dat ze zouden kiezen om in geloof verder te gaan, want als God er niet voor zou kiezen om voor hen te strijden, zouden ze zeker verliezen.

Dus stuurt Mozes twaalf verspieders uit (13:3-20). De verspieders waren veertig dagen weg en daar zagen zij twee dingen. Ten eerste, het land was mooi en vruchtbaar! Ten tweede, de mensen die het land bewoonden waren enorm en machtig (13:21-24).

Toen zij terugkwamen met hun verslag om aan Mozes en het volk te geven, zeiden tien van de verspieders, in angst, dat de Israëlieten dwaas zouden zijn om te proberen op te trekken tegen de sterke legers die het land bewoonden. Maar twee van de verspieders (Jozua en Kaleb) zeiden in geloof dat het dwaas zou zijn niet op te trekken en te nemen wat God beloofd had hun te geven (13:25-33).

Dusdanig erfde die generatie Israëlieten niet wat God beloofd had. Hun gebrek aan geloof bepaalde de geschiedenis van Israël volledig. Zij brachten de volgende veertig jaar zwervend in de woestijn door, in plaats van de kracht en trouw van God in het Beloofde Land te ervaren.

Ik wil niet een van de tien verspieders zijn. Angst bevordert het koninkrijk van God niet, maar geloof wel.

Nadat ik hierover heb nagedacht, denk ik dat er drie manieren zijn waarop we minder als de tien verspieders kunnen zijn en meer als Kaleb en Jozua.

  1. Kaleb en Jozua waren agressief. Lees Numeri 13:30. Kaleb zei: “Laten we meteen naar boven gaan…” (onderstreping toegevoegd). Hij was agressief bezig met de missie van God. Kaleb’s agressiviteit was niet gebaseerd op wat hij dacht dat zij konden doen, maar op wat hij wist dat God kon en beloofd had te doen. Wij moeten, in geloof, agressief zijn. God wil dat wij terrein winnen voor zijn koninkrijk, niet dat we achterover leunen en tevreden zijn met wat we hebben. God wil dat wij de “grote legers” zien en enthousiast worden over hoe Hij ze uit de weg zal ruimen.
  2. Kaleb en Jozua herinnerden zich. Lees Numeri 14:11. De Israëlieten waren alle wonderbaarlijke dingen vergeten die God voor hun ogen had gedaan. Wij zijn geneigd tot vergeetachtigheid. Wij moeten opzettelijk bijhouden wat God om ons heen aan het doen is en onszelf voortdurend herinneren aan wat God in het verleden heeft gedaan. Gods opdrachten zijn altijd te groot voor ons om aan te kunnen, maar, zoals de Schrift en de geschiedenis ons laten zien, God geeft ons altijd de kracht om Zijn opdrachten te volbrengen.
  3. Kaleb en Jozua hielden stand. Lees Numeri 14:10. Niemand om hen heen geloofde dat het gedaan kon worden, maar dat veranderde niets aan de overtuiging van Kaleb en Jozua om door te gaan. Nogmaals, angst bevordert het koninkrijk van God niet, maar geloof wel. Veel te vaak nemen we beslissingen uit angst in plaats van in geloof. We moeten leren om in geloof stand te houden.

Ik vraag me af wat er anders zou zijn gegaan als die tien verspieders het volk hadden uitgedaagd om vol vertrouwen op te trekken en Kanaän in te nemen, in plaats van in angst terug te deinzen.

Het doet me ook afvragen: wat is mijn Kanaän? Is er iets waar ik bang voor terugdeins, terwijl God me uitdaagt om in geloof op te staan en te vertrouwen op Zijn kracht en trouw?

Wat is jouw Kanaän?

Austin Wadlow en zijn vrouw Lesley wonen in Iowa, waar hij werkt als onderwijspastor en directeur van het zoutbedrijf van Keystone Church in Ankeny, IA. U kunt met Austin in contact komen via Twitter: @austinwadlow

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *