Articles

Propylthiouracil, PTU-tabletten

Posted on

Wat is dit geneesmiddel?

PROPYLTHIOURACIL (PTU) (proe pill thye oh YOOR a sill) verlaagt de hoeveelheid schildklierhormoon die door de schildklier wordt gemaakt. Het behandelt hyperthyreoïdie (waarbij de schildklier te veel hormoon aanmaakt). Het wordt ook gebruikt vóór een schildklieroperatie of een behandeling met radioactief jodium.

Dit geneesmiddel kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt; vraag het uw zorgverlener of apotheker als u vragen hebt.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel ga gebruiken?

Zij moeten weten of u een van deze aandoeningen heeft:

 • leverziekte
 • lage bloedwaarden, zoals lage aantallen witte bloedcellen
 • een ongewone of allergische reactie op propylthiouracil, andere geneesmiddelen, voedingsmiddelen, kleurstoffen of conserveermiddelen
 • zwanger bent of probeert te worden
 • borstvoeding geeft

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Dit geneesmiddel neemt u in via de mond. Volg de aanwijzingen op het etiket van het recept. Neem uw doses op regelmatige tijdstippen in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan voorgeschreven. Stop niet met de inname, behalve op advies van uw arts.

Bij elk recept en elke navulling krijgt u een speciale MedGuide van de apotheker. Zorg ervoor dat u deze informatie elke keer zorgvuldig leest.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Dit geneesmiddel wordt in het algemeen niet aanbevolen bij kinderen. Hoewel dit geneesmiddel kan worden voorgeschreven aan kinderen vanaf 6 jaar voor geselecteerde zeldzame aandoeningen, gelden er wel voorzorgsmaatregelen.

Overdosering: Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of de eerste hulp.

NOOT: Dit geneesmiddel is alleen voor u bestemd. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses.

Wat kan een wisselwerking hebben met dit geneesmiddel?

 • aminofylline
 • bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, hartaandoeningen of onregelmatige hartslag zoals metoprolol en propranolol
 • digoxine
 • theofylline
 • warfarine

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke wisselwerkingen. Geef uw zorgverlener een lijst van alle geneesmiddelen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hem of haar ook of u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen een wisselwerking met uw geneesmiddel hebben.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet beginnen te verbeteren of als ze verergeren. Het kan enige tijd duren voordat uw toestand verbetert. U zult onderzoeken moeten ondergaan om uw bloedwaarden te controleren en om ervoor te zorgen dat uw lichaam de juiste hoeveelheid schildklierhormoon aanmaakt.

Neem contact op met uw arts of zorgverlener voor advies als u koorts, rillingen of keelpijn krijgt. Behandel uzelf niet.

Vrouwen moeten hun arts informeren als zij zwanger willen worden of denken zwanger te kunnen zijn. Praat met uw arts of apotheker voor meer informatie.

Als u een operatie of andere ingreep moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel ondervinden?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

 • allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of netelroos, zwelling van het gezicht, de lippen of de tong)
 • ademhalingsproblemen
 • veranderingen in het gezichtsvermogen
 • gewrichtspijn
 • lage bloedtellingen – dit geneesmiddel kan het aantal witte bloedcellen verminderen. U kunt een verhoogd risico lopen op infectie
 • mondzweertjes
 • numbositeit of tintelingen in handen of voeten
 • roodheid, blaarvorming, schilfering of loslating van de huid, ook in de mond
 • tekens en symptomen van infectie zoals koorts of rillingen; keelpijn
 • tekens en symptomen van leverletsel zoals donkergele of bruine urine; algemeen ziek gevoel of griepachtige verschijnselen; lichtgekleurde ontlasting; verlies van eetlust; misselijkheid; pijn rechts boven in de buik; ongewoon zwak of moe; vergeling van de ogen of de huid
 • moeilijkheden bij het plassen of verandering in de hoeveelheid urine
 • ongewone bloedingen of blauwe plekken

bijwerkingen die meestal geen medische aandacht vereisen (meld ze aan uw arts of zorgverlener als ze aanhouden of hinderlijk zijn):

 • verandering van smaak
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • haarverlies
 • hoofdpijn
 • misselijkheid, braken
 • buikpijn

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Waar moet ik mijn geneesmiddel bewaren?

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 20 en 25 graden C (68 en 77 graden F). Goed gesloten bewaren. Gooi ongebruikte geneesmiddelen na de vervaldatum weg.

AANWIJZING: Dit blad is een samenvatting. Het dekt mogelijk niet alle mogelijke informatie. Als u vragen heeft over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of zorgverlener.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *