Articles

Nobelium

Posted on

Nobelium (No), synthetisch chemisch element uit de actinoïde-reeks van het periodiek systeem, atoomnummer 102. Het element is genoemd naar de Zweedse chemicus Alfred Nobel.

chemische eigenschappen van Nobelium (onderdeel van imagemap Periodiek systeem der Elementen)
Encyclopædia Britannica, Inc.
Conceptkunstwerk over het periodiek systeem der elementen.
Britannica Quiz
118 Namen en Symbolen van het Periodiek Systeem Quiz
Het Periodiek Systeem bestaat uit 118 elementen. Hoe goed ken je hun symbolen? In deze quiz krijg je alle 118 chemische symbolen te zien, en moet je de naam kiezen van het chemische element waar elk symbool voor staat.

Niet in de natuur voorkomend, werd nobelium voor het eerst geclaimd door een internationaal team van wetenschappers die werkten aan het Nobel Instituut voor Natuurkunde in Stockholm in 1957. Zij maakten melding van de synthese van een isotoop van element 102 (isotoop 253 of 255) dat vervalt door het uitzenden van alfadeeltjes met een halveringstijd van ongeveer 10 minuten. Zij noemden het nobelium. In 1958 meldden de Amerikaanse chemici Albert Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton, en Glenn T. Seaborg van de universiteit van Californië, Berkeley, de isotoop 254 als een product van het bombarderen van curium (atoomnummer 96) met koolstofionen (atoomnummer 6) in een zware-ionen lineaire versneller. In hetzelfde jaar bereikte een wetenschappelijk Sovjet-team onder leiding van Georgy Flerov van het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Dubna, Rusland, een soortgelijk resultaat. Andere experimenten in de Sovjet-Unie (aan het I.V. Kurchatov-Instituut voor Atoomenergie in Moskou en in Dubna) en in de Verenigde Staten (Berkeley) konden de ontdekking van Stockholm niet bevestigen. Daaropvolgend onderzoek in het volgende decennium (hoofdzakelijk in Berkeley en Dubna) bracht de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie tot de conclusie dat de in 1966 in Dubna gepubliceerde documenten het bestaan vaststelden van de isotoop nobelium-254 met een alfaverval-halfwaardetijd van ongeveer 51 seconden.

Van de isotopen van nobelium die zijn geproduceerd, is nobelium-259 (halveringstijd van 58 minuten) de stabielste. Met behulp van sporen van deze isotoop hebben radiochemici aangetoond dat nobelium in waterige oplossing bestaat in zowel de +2 als de +3 oxidatietoestand. Kationenwisselingschromatografie en coprecipitatie-experimenten toonden onomstotelijk aan dat de +2 toestand stabieler is dan de +3 toestand, een effect dat meer uitgesproken is dan werd verwacht in vergelijking met het homologe lanthanoïde element ytterbium (atoomnummer 70). No2+ is dus chemisch enigszins vergelijkbaar met de alkaline-aarde-elementen calcium, strontium en barium. Nobeliummetaal is nog niet bereid, maar er is voorspeld dat de eigenschappen ervan vergelijkbaar zijn met die van de alkalische aardmetalen en europium.

Eigenschappen van het element

atomair getal

stabielste isotoop

oxidatietoestanden

+2, +3

elektronenconfiguratie van gasvormige atoomtoestand

5f14 7s2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *