Articles

SMART-doelen stellen met je leerlingen

Posted on

Karakterdoelen stellen via interviews met medeleerlingen

In The Heart of Education beveelt Dara Feldman aan dat leerlingen karakterdoelen stellen als een manier om zichzelf en anderen te laten zien dat ze in staat zijn een gelukkig, principieel leven te leiden. Ze beveelt de volgende interviewstructuur aan als een manier om leerlingen te helpen doelen te stellen (die ook als SMART-doelen kunnen worden geformuleerd). Ik heb het interview effectief zien werken vanaf groep vijf.

Pas dit aan aan de leeftijd en omstandigheden van je leerlingen. Misschien moet u bijvoorbeeld uitleggen hoe belangrijk vertrouwen is bij het delen van deze informatie in de klas.

Begin met uw leerlingen als volgt te oriënteren:

Stap 1: Aan het begin van het schooljaar is het belangrijk om doelen te stellen. Vraag: “Wat zijn enkele dingen die je in de loop van dit schooljaar op school wilt bereiken?”

Stap 2: Het is ook belangrijk om doelen te stellen voor onszelf, om als individu beter te worden. Dit staat bekend als het verbeteren van ons karakter. We hebben allemaal het vermogen om te handelen op wat we deugdzame manieren kunnen noemen. Meestal is dat goed voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Hier is een lijst van 12 deugden (u kunt ervoor kiezen elk van hen te bespreken, de leerlingen vragen de lijst aan te vullen, enz, als uw tijd en belangstelling het toelaten): zorgzaamheid, vertrouwen, vriendelijkheid, moed, doorzettingsvermogen, hoffelijkheid, respect, enthousiasme, verantwoordelijkheid, geduld, vrijgevigheid en waarachtigheid.

Stap 3: Vertel uw leerlingen bij wijze van activiteit in de klas: “Ik ga jullie koppelen aan een klasgenoot (of twee) zodat jullie deze deugden kunnen bespreken en ieder een doel kunnen stellen met betrekking tot een deugd die voor jullie het belangrijkst is.

  1. Wie is iemand die je bewondert, in je leven of in de geschiedenis, en wat is volgens jou de belangrijkste deugd die hij of zij heeft nageleefd?
  2. Vind een van je eigen deugden op de lijst en vertel een paar woorden over hoe je deze deugd probeert na te leven.
  3. Wat is een deugd waaraan je zou willen werken om je leven te verbeteren?
  4. Wat zijn enkele manieren waarop je deze deugd kunt tonen?
  5. Hoe kan ik je helpen om dit met succes te doen?

Als één leerling al deze vragen heeft beantwoord, laat de leerlingen dan de rollen omdraaien in het interview.

Stap 4: Maak een lijst van de leerlingenparen en de deugden waaraan ze werken. U kunt ervoor kiezen deze met de klas te delen, of niet. Laat de duo’s aan het eind van elke week bij elkaar nagaan hoe ze gevorderd zijn met hun gekozen deugd. Moedig hen aan om eventuele moeilijkheden op te lossen. Overweeg hen te laten samenwerken met andere paren die aan een van dezelfde deugden werken om het aantal probleemoplossers uit te breiden. U kunt ook helpen als dat nodig is.

Stap 5: Moedig de leerlingen aan om aan het eind van elke markeringsperiode zelf te evalueren hoe ver ze gevorderd zijn met hun deugd, en vraag daarbij feedback van hun partner. U kunt ook feedback geven. Misschien kan dit geïntegreerd worden in het proces van rapportkaarten.

Stap 6: Geef aanwijzingen voor de volgende periode. U kunt paren wisselen, toestaan dat extra deugden worden overgenomen, of andere creatieve aanpassingen die in u opkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *