Articles

Taalkundige codewisseling: wat het is en waarom het gebeurt

Posted on

Op een doorsneedag sta je op, ga je naar je werk of naar school, kom je thuis, breng je tijd door met familie en vrienden, en ga je naar bed. Dat klinkt vrij typisch, nietwaar? Maar misschien bent u de hele dag aan het code-switchen zonder dat u het doorheeft.

Dus, wat is code-switching in taal, en waarom is het zo effectief en belangrijk in ons dagelijks leven?

Twee definities

Het verwisselen of combineren van talen

De definitie van code-switching is tweeledig. De eerste definitie verwijst naar de specifieke linguïstische handeling van het afwisselen of combineren van twee of meer talen. In tegenstelling tot leenwoorden, die vaste woorden worden in een taal, gaat het bij code-switching om het door elkaar gebruiken van woorden en zinsdelen uit verschillende talen als dat in de situatie past.

Taalkundige code-switching wordt meestal gebruikt binnen tweetalige en meertalige gemeenschappen, en er zijn vele redenen om deze methode te gebruiken, zoals de behoefte om bij een groep te horen, als een macht der gewoonte, of om gedachten en concepten over te brengen die misschien gemakkelijker uit te leggen zijn in een specifieke taal.

Natuurlijk kunnen sprekers niet zomaar de woorden van hun keuze invoegen en de grammaticale regels negeren. Als iemand van code wisselt, lijkt dat voor een buitenstaander misschien terloops en gemakkelijk. In werkelijkheid zijn er veel onderliggende, onbewuste factoren die moeten worden toegepast om code-switching begrijpelijk en natuurlijk te maken.

Gebruik van verschillende dialecten, accenten en maniërismen

De tweede definitie van code-switching komt uit een sociolinguïstisch perspectief, waar de term veel breder is. Onder deze paraplu beschrijft code-switching het gebruik van verschillende dialecten, accenten, taalcombinaties en maniërismen binnen sociale groepen om een bepaalde identiteit te projecteren. Met deze definitie wordt code-switching door iedereen gebruikt, omdat ze hun taalstijl veranderen op basis van met wie ze praten, waar ze het over hebben, waar ze zijn, en nog veel meer.

Dit type code-switching komt voor in sociale groepen, voornamelijk gebaseerd op leeftijd, klasse, geografische locatie, opvoeding, en etniciteit. Al deze kenmerken spelen een cruciale rol in hoe en wanneer mensen code-switchen.

Waarom code-switchen we?

In de meeste gevallen code-switchen we om ons met een bepaalde sociale groep te identificeren, en meestal hebben we niet eens door dat we het doen. Code-switching gebeurt subtiel, en in meer situaties dan alleen bij tweetaligen.

Bedenk eens hoe je spreekt in de omgeving van je collega’s. Meer dan waarschijnlijk is je spraak onbewust afgemeten en professioneel. Wanneer u daarentegen vrienden om u heen hebt, gaat uw spraakgebruik over in een informele toon, omdat u zich in deze sociale omgeving of culturele context meer op uw gemak voelt.

Deze code-switches worden beter merkbaar afhankelijk van de sociale omgeving. Als je je eigen stad bezoekt, leg je misschien veel meer nadruk op het regionale dialect, als een onbewuste manier om erbij te horen.

Code-switching is ongelooflijk belangrijk in veel sociale groepen. In een artikel voor NPR herinnert Eric Deggans zich bijvoorbeeld hoe in zijn jeugd het woord “guys” in zijn sociale groep als een belediging werd beschouwd. In het African American Vernacular English wordt deze term zelden of nooit gebruikt. Omdat het zelden werd gebruikt, werd Deggans verweten dat hij beïnvloed was door andere sociale kringen buiten de zijne, en dat zijn gebruik van het woord “guys” overkwam als een belediging. Hij schrijft dat hij heel snel leerde code-switchen op basis van zijn sociale groep.

Code-switching is ook een krachtig psychologisch instrument. Wanneer een individu het dialect of accent van een groep gebruikt, is het publiek ontvankelijker voor de inhoud. Daarom is bekend dat politici bij bepaalde groepen een nonchalante toon aanslaan, met wisselend succes.

Veel van deze politieke code-switching is door geleerden bekritiseerd als het toegeven aan een menigte met valse aanstellerij. Hoewel een deel van deze omschakeling misschien beraamde, onoprechte zetten zijn, is het grootste deel ervan gewoon een natuurlijke reactie op het omringen met verschillende groepen.

Code-Switching in a Multicultural World

In taalkundig opzicht blijft code-switching onderzoekers fascineren, omdat zij de grammaticale structuur van het uitwisselbaar gebruik van meerdere talen in dezelfde zin proberen te achterhalen.

Sociolinguïstisch gezien is code-switching een essentiële vaardigheid om te ontwikkelen in een multiculturele wereld die voortdurend in ontwikkeling is. Door behendig van de ene naar de andere sociale groep over te stappen en aspecten van de spraak te veranderen, kunnen we vooruitgang boeken in ons professionele en persoonlijke leven, terwijl we potentieel ongemakkelijke situaties vermijden en via taal een gemeenschappelijke basis vinden.

Om meer te weten te komen over linguïstische praktijken en andere taalinformatie, verken de rest van onze blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *