Articles

The efficacy of aloe vera used for burn wound healing: a systematic review

Posted on

Aloë vera wordt van oudsher gebruikt voor de genezing van brandwonden, maar klinisch bewijs blijft onduidelijk. Wij voerden een systematische review uit om de werkzaamheid van topische aloë vera voor de behandeling van brandwonden te bepalen. We zochten elektronisch in relevante studies in MEDLINE, CINAHL, Cochrane Library, HealthSTAR, DARE, South-East Asia Database, Chinese Databases, en verschillende Thaise lokale Databases (1918-juni 2004). Alleen gecontroleerde klinische onderzoeken naar brandwondengenezing werden opgenomen. Er waren geen beperkingen wat betreft de taal van publicatie. Twee beoordelaars verzamelden onafhankelijk van elkaar gegevens over studiekarakteristieken, patiëntkenmerken, interventie en uitkomstmaat. Vier studies met een totaal van 371 patiënten werden geïncludeerd in deze review. Op basis van een meta-analyse waarbij de duur van wondgenezing als uitkomstmaat werd gebruikt, was het samenvattend gewogen gemiddelde verschil in genezingstijd van de aloë vera groep 8,79 dagen korter dan die in de controlegroep (P=0,006). Vanwege de verschillen in producten en uitkomstmaten is het niet mogelijk om een specifieke conclusie te trekken over het effect van aloë vera op de genezing van brandwonden. Toch lijkt cumulatief bewijs te ondersteunen dat aloë vera een effectieve interventie zou kunnen zijn bij de wondgenezing van brandwonden van de eerste tot tweede graad. Verder zouden goed opgezette trials met voldoende details over de inhoud van aloë vera producten moeten worden uitgevoerd om de effectiviteit van aloë vera te bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *