Articles

The efficacy of aloe vera used for burn wound healing: a systematic review

Posted on

Aloes był tradycyjnie stosowany do leczenia oparzeń, ale dowody kliniczne pozostają niejasne. Przeprowadziliśmy przegląd systematyczny w celu określenia skuteczności miejscowego stosowania aloesu w leczeniu ran oparzeniowych. Przeszukaliśmy elektronicznie odpowiednie badania w MEDLINE, CINAHL, Cochrane Library, HealthSTAR, DARE, South-East Asia Database, chińskich bazach danych i kilku tajskich lokalnych bazach danych (1918-czerwiec 2004). Uwzględniono tylko kontrolowane badania kliniczne dotyczące leczenia oparzeń. Nie było ograniczeń co do języka publikacji. Dwóch recenzentów niezależnie zebrało dane dotyczące charakterystyki badania, charakterystyki pacjenta, interwencji i miary wyników. Do przeglądu włączono cztery badania z łączną liczbą 371 pacjentów. W oparciu o metaanalizę, w której miarą wyniku był czas trwania gojenia się rany, sumaryczna średnia ważona różnica w czasie gojenia w grupie z aloesem była o 8,79 dnia krótsza niż w grupie kontrolnej (P=0,006). Ze względu na różnice w produktach i miarach wyników, nie ma możliwości wyciągnięcia konkretnych wniosków dotyczących wpływu aloesu na gojenie ran oparzeniowych. Jednakże skumulowane dowody przemawiają za tym, że aloes może być skutecznym środkiem interwencyjnym w gojeniu ran po oparzeniach pierwszego i drugiego stopnia. W celu określenia skuteczności działania aloesu należy przeprowadzić dobrze zaprojektowane badania z wystarczającą ilością szczegółów dotyczących zawartości produktów z aloesem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *