Articles

Święty Leon I

Posted on

Święty Leon I, zwany Leonem Wielkim, (ur. w IV wieku w Toskanii, zm. 10 listopada 461 w Rzymie; święto zachodnie 10 listopada, święto wschodnie 18 lutego), papież w latach 440-461, mistrz w obronie supremacji papieskiej. Jego pontyfikat – w czasie którego doszło do rozpadu Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie i powstania na Wschodzie różnic teologicznych, które miały podzielić chrześcijaństwo – poświęcony był ochronie ortodoksji i zapewnieniu jedności Kościoła zachodniego pod supremacją papieską.

Powołany 29 września 440 r. na następcę św. Sykstusa III, Leon, jeden z niewielu papieży określanych mianem wielkich, od razu zajął się tłumieniem herezji, które uważał za przyczynę zepsucia i rozłamu. Jednak jego najbardziej znaczącym osiągnięciem teologicznym nie było negatywne zwalczanie herezji, lecz pozytywne sformułowanie ortodoksji.

Przykładem może być jego postępowanie z mnichem Eutychesem z Konstantynopola. Mnich ten założył eutychianizm, skrajną formę monofizytyzmu, według której Chrystus miał tylko jedną naturę, a jego natura ludzka była wchłonięta przez naturę boską. Patriarcha Konstantynopola Flawian ekskomunikował Eutychesa, który następnie odwołał się do Leona. Po zbadaniu sprawy Leon wysłał Flawianowi (449) swój słynny tom, który odrzucał naukę Eutychesa i przedstawiał precyzyjną, systematyczną naukę o Wcieleniu Chrystusa i o zjednoczeniu obu Jego natur. W 451 r. sobór w Chalcedonie (współczesne Kadikoy, Turcja), zwołany w celu potępienia eutychianizmu, ogłosił, że tom Leona jest ostateczną prawdą. Co więcej, sobór uznał doktrynę Leona za „głos Piotra”. W ten sposób tom Leona ustanowił dla Kościoła doktrynę o współistnieniu natur Chrystusa, a jego Wcielenie ukazuje, w jaki sposób natura ludzka zostaje przywrócona do doskonałej jedności z istotą boską, czyli absolutną.

W 432 listach i 96 kazaniach Leon wyłożył swój pogląd o prymacie papieskim w jurysdykcji kościelnej. Uważał on, że władza papieska została przyznana przez Chrystusa wyłącznie św. Piotrowi i że Piotr przekazał ją swoim następcom. W jednym z listów, na przykład, ostrzegał biskupa Tesaloniki, że choć powierzono mu urząd i dzielił troskę Leona, to „nie powinien posiadać pełni władzy”

Zaopatrz się w subskrypcję Britannica Premium i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści. Subskrybuj teraz

Leo jeszcze bardziej wzmocnił prestiż papiestwa i pomógł oddać w jego ręce przywództwo Zachodu, rozprawiając się z najeźdźczymi plemionami. Przekonał Hunów, koczowniczy lud terroryzujący północne Włochy, by nie atakowali Rzymu (452 r.), a Wandalów, lud germański, by nie złupili Rzymu, gdy zajęli go trzy lata później. Leon został ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XIV w 1754 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *