Articles

Pytanie laboratoryjne na tydzień 5 listopada 2018

Posted on

Pytanie:

Czy laboratoria mogą zgłaszać kod CPT 85007 lub kod CPT 85008 za badanie rozmazu krwi w celu uzupełnienia zleconego automatycznego badania hemogramu (kody CPT 85025 lub 85027)?

Odpowiedź:

Jeżeli lekarz prowadzący zleci zautomatyzowaną pełną morfologię krwi z zautomatyzowaną różnicową liczbą WBC (kod CPT 85025) lub bez niej (kod CPT 85027), laboratorium czasami bada rozmaz krwi w celu wykonania zleconego badania w oparciu o wybrane przez laboratorium kryteria oznaczające wyniki do dodatkowej weryfikacji.

Jednakże, zgodnie z National Correct Coding Initiative Manual for Medicare Services, laboratorium NIE powinno zgłaszać żadnego z następujących kodów dla badania rozmazu krwi w celu wykonania zleconego automatycznego hemogramu (85025 lub 85027):

85007 Blood count; rozmaz krwi, badanie mikroskopowe z ręczną różnicową liczbą WBC
85008 Maz krwi, badanie mikroskopowe bez ręcznego różnicowania liczby WBC

Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli lekarz prowadzący zleca dowolny typ morfologii krwi, a praktyką laboratorium jest wykonywanie zautomatyzowanej morfologii krwi z lub bez zautomatyzowanego różnicowania liczby WBC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *