Articles

4 manieren waarop God onze gebrokenheid gebruikt

Posted on

Memory Lane

Ik herinner me dat ik als kind een lichte obsessie had dat mijn krijtjes er perfect uit moesten zien. Ja, ik gebruikte ze, en ik wist dat ze niet allemaal even lang zouden zijn, maar ik hield er niet van als ze kapot waren. Als ik per ongeluk een krijtje brak, wilde ik het niet terug in de doos stoppen. Want in mijn toen vierjarige brein stond kapot gelijk aan onbruikbaar.

Maar toen ik naar de lagere school ging, kwam ik talloze leraren tegen die kleine bakken vol hadden met gebroken en “perfect” uitziende krijtjes. Allemaal door elkaar voor de leerlingen om te gebruiken. De voorkeur ging natuurlijk uit naar de niet-gebroken krijtjes, en soms brak er ruzie uit tussen de leerlingen. De leraar nam meestal de tijd om ons te laten zien en uit te leggen dat het rode krijtje, gebroken of niet, hetzelfde kleurde.

In de loop van de tijd heb ik afgeleerd wat ik als kind dacht, en nu als opvoeder zie ik dit in mijn eigen klas. De voorkeur voor “perfectie” in kleurpotloodvorm. En hoe sommige leerlingen zelfs huilden als ze de gebroken krijtjes moesten gebruiken. Nu ik in de positie ben om te doen wat mijn leraren deden, neem ik de tijd om hen te laten zien en uit te leggen, dat het rode krijtje gebroken of niet, hetzelfde kleurde.

Hoe God onze gebrokenheid gebruikt

We zijn allemaal wel eens gebroken geweest, sommigen meer dan anderen. Beproevingen en onverwachte beproevingen hebben ons uitgeput achtergelaten, met niets meer over om te geven. En, die onderbewuste kinderlijke gedachte kan weer opkomen, waardoor we ons nutteloos en onwaardig voelen.

Maar in mijn persoonlijke ervaring, zelfs toen ik de bodem had bereikt, ontmoette God me op de een of andere manier in die donkere gebroken plaats. Hij sprak geduldig waarde in mij uit en bouwde mij opnieuw op. En achteraf gezien besef ik nu de waarde van gebrokenheid. Dat er sommige dingen zijn die God alleen in ons kan doen als we gebroken zijn.

4 Manieren waarop God onze gebrokenheid gebruikt

Karaktervorming

“De Heer is dicht bij de gebrokenen van hart en redt de verbrijzelden van geest.” Psalm 34:18

Wanneer we gebroken zijn, staan we open en zijn we meer bereid om naar God te luisteren. God gebruikt dit moment om gebreken in ons karakter te openbaren, die anders moeilijk te zien zouden zijn. En omdat we bereid zijn die gebreken te zien, zijn we nu in staat God te vragen ons te helpen de overwinning te behalen.

Dit doet me denken aan Petrus nadat hij Christus drie keer verloochend had. De bijbel zegt dat hij “naar buiten ging en bitter weende.” (Lucas 22:54-62) In zijn verdriet was hij in staat om de kern van zijn probleem te zien. Toen hij zich zijn fout realiseerde, was hij veroordeeld en gebroken in zijn geest. Petrus’ gebrokenheid leidde tot waarachtig berouw, en God was in staat om hem in grote mate te gebruiken.

Brengt ons dichter bij God

Heb je ooit gemerkt dat beproevingen en beproevingen de neiging hebben om ons dichter bij God te brengen? Dat komt omdat we ons onbewust realiseren, dat we het niet kunnen overwinnen, in het van jezelf. Onze kracht of ons verstand kan onze huidige strijd, pijn, angst niet volledig doen verdwijnen. Het kan slechts tijdelijke verlichting bieden.

We hebben Jezus nodig. Mattheüs 11:28-30 zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last is licht.”

In onze gebrokenheid zoeken wij Christus.

Stuw ons naar doel | Jump start ministry

Door de hele Bijbel heen zien we het volk van God, opstaan en grote dingen doen nadat ze gevallen zijn. (Lees: Hoe kom ik terug bij Jezus na een val)

Dit geldt vandaag de dag nog steeds. God transformeert de meest gebroken, zondige momenten van ons leven in iets dat Hem glorie geeft. Hij ruimt ons op, bekleedt ons met zijn gerechtigheid, helpt ons helderheid en focus te krijgen, en zet ons op het juiste pad.

Dit zien we in het verhaal van Saulus op de weg naar Damascus (Handelingen 9). Paulus was voor zijn bekering bezig met het doden en vervolgen van de Kerk, maar zijn ontmoeting met God op de weg naar Damascus veranderde zijn leven voorgoed.

De blindheid van Paulus gaf hem de ogen om De Kerk anders te zien. Op dezelfde manier laat God soms de pijn en gebrokenheid in ons leven spelen, om onze aandacht te trekken. Dan is Hij in staat om ons dichterbij te brengen, om ons te vormen en ons in de juiste richting te plaatsen. Paulus heeft ongeveer 13 van de boeken van het Nieuwe Testament in de Bijbel geschreven, hij heeft ontelbare dingen gedaan om de Kerk te bevorderen.

Getuigenis

“Komt en hoort, allen die God vrezen, en ik zal verkondigen wat Hij voor mijn ziel gedaan heeft.” Psalm 66:16

Testimonium wordt gedefinieerd als:

  • Evidence of bewijs geleverd door het bestaan of de verschijning van iets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *