Articles

Het afleggen van valse verklaringen

Posted on

De vroegste wettelijke voorloper van §1001 was de oorspronkelijke False Claims Act, aangenomen als de wet van 2 maart 1863, 12 Stat. 696. Die wet maakte het een strafbaar feit voor iedereen, burger of lid van de militaire dienst, om:

… aan te bieden of te laten aanbieden voor betaling of goedkeuring aan of door een persoon of officier in de civiele of militaire dienst van de Verenigde Staten, een vordering op of tegen de regering van de Verenigde Staten, of een departement of functionaris daarvan, wetende dat deze vordering vals, fictief of frauduleus is …

Het werd volledig geherformuleerd door Pub.L. 65-228, 40 Stat. 1015, uitgevaardigd op 23 oktober 1918, waarin het statuut als volgt werd gewijzigd:

… of wie dan ook, met het doel de betaling of goedkeuring van een dergelijke vordering te verkrijgen of te helpen verkrijgen, of met het doel en de bedoeling de regering van de Verenigde Staten, of enig departement daarvan, te bedriegen, op te lichten of te bedriegen, of enig bedrijf waarin de Verenigde Staten van Amerika aandeelhouder zijn, willens en wetens een materieel feit vervalsen of verbergen of bedekken door enige truc, regeling of voorziening, of valse of frauduleuze verklaringen of voorstellingen afleggen of laten afleggen, of een valse rekening maken of gebruiken of laten maken of gebruiken, kwitantie, bon, rol, rekening, vordering, certificaat, beëdigde verklaring of verklaring, wetende dat deze frauduleuze of fictieve verklaringen of vermeldingen bevat…

In 1934 werd de vereiste van een bedrieglijk oogmerk geschrapt op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken Harold Ickes, die de wet wenste te gebruiken om sectie 9(c) van de National Industrial Recovery Act van 1933 (NIRA) af te dwingen tegen producenten van “hete olie”, olie geproduceerd in strijd met de produktiebeperkingen vastgesteld ingevolge de NIRA, toen Pub.L. 73-394, 48 Stat. 996, aangenomen op 18 juni 1934, deze wijzigde in:

… of wie dan ook, met het doel de betaling of goedkeuring van een dergelijke vordering te verkrijgen of te helpen verkrijgen, of met het doel en de bedoeling de regering van de Verenigde Staten, of enig departement daarvan, te bedriegen, op te lichten of te bedriegen, of enig bedrijf waarin de Verenigde Staten van Amerika aandeelhouder zijn, willens en wetens een materieel feit vervalsen of verbergen of bedekken door enige truc, regeling of voorziening, of valse of frauduleuze verklaringen of voorstellingen afleggen of laten afleggen, of een valse rekening, kwitantie, bon, rol, rekening, claim, certificaat, beëdigde verklaring of verklaring maken of gebruiken of laten maken of gebruiken, wetende dat deze een frauduleuze of fictieve verklaring of aantekening bevat, in enige aangelegenheid binnen de jurisdictie van enig departement of agentschap van de Verenigde Staten of van enig bedrijf waarin de Verenigde Staten van Amerika aandeelhouder is…

Toen Titel 18 van de United States Code in 1948 werd aangenomen, werd de formulering verder vereenvoudigd en vervangen door:

Wie, in enige aangelegenheid binnen de jurisdictie van enig departement of instantie van de Verenigde Staten, willens en wetens een materieel feit vervalst, verbergt of bedekt door enige truc, regeling of voorziening, of valse, fictieve of frauduleuze verklaringen of voorstellingen aflegt, of een vals geschrift of document maakt of gebruikt, wetende dat hetzelfde een valse, fictieve of frauduleuze verklaring of aantekening bevat …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *