Articles

Investigation of the effectiveness of a split sleep schedule in sustaining sleep and maintaining performance

Posted on

Ploegendienst komt veel voor in de huidige maatschappij, en wordt geassocieerd met negatieve gezondheidsuitkomsten, en ongevallen en incidenten. Deze nadelige effecten kunnen voornamelijk worden toegeschreven aan slapen en werken op een ongunstig circadiaans tijdstip. Het doel van deze studie was te onderzoeken of een gesplitst slaaprooster even effectief is als een geconsolideerd dag- of nachtploegrooster om de prestaties op peil te houden en de slaap te behouden. Drieënvijftig gezonde mannelijke vrijwilligers (gemiddelde ± SD leeftijd = 26,51 ± 4,07 jaar) ondergingen een gerandomiseerde studie in drie condities. Een gesplitste slaapconditie met twee keer 5 uur slapen in 24 uur werd vergeleken met een geconsolideerde slaap van 10 uur ’s nachts (TIB 2200 h-0800 h) en een geconsolideerde slaap van 10 uur overdag (TIB 1000 h-2000 h). Alle deelnemers ondergingen een baseline periode van 10 uur nachtelijke tijd in bed (TIB), gevolgd door een 5-daagse gesimuleerde werkweek in een van de drie condities. Polysomnografie, psychomotorische vigilantietaak, cijfer-symbool substitutietaak en subjectieve toestand werden beoordeeld. Tijdens de 5-daagse gesimuleerde werkweek sliepen de deelnemers in de nachtelijke slaapconditie het meest (totale slaaptijd per dag (TST) 8,4 uur ± 13,4 min), gevolgd door de gesplitste slaapconditie (TST 7,16 uur ± 14,2 min) en de dagslaapconditie (TST 6,4 uur ± 15,3 min). Subjectieve slaperigheid was het hoogst in de slaapconditie overdag en het laagst in de slaapconditie ’s nachts. Er werden geen significante verschillen in prestatie waargenomen tussen de condities. Vergeleken met een nachtelijke geconsolideerde slaapmogelijkheid of een gesplitste slaap, resulteerde het plaatsen van een geconsolideerde slaapmogelijkheid overdag in een afgeknotte slaap en verhoogde slaperigheid. Verder onderzoek in praktijksituaties is nodig om de effectiviteit van alternatieve split-slaap schema’s voor het verbeteren van veiligheid en productiviteit te beoordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *