Articles

Kazachse taal

Posted on

Kazachse taal

Khosh keldiniz – Welkom

Kazachs (Qazaq tili, Қазақ тілі) is een lid van de Turkse tak van de Altaïsche taalfamilie. Zoals alle Turkische talen wordt aangenomen dat het afstamt van Chagatai, een uitgestorven Turkische taal die ooit diende als lingua franca in Centraal-Azië. Het woord Chagatai verwijst naar het Chagatai Khanaat, het westelijke deel van het Mongoolse rijk. In de 14e eeuw werd het Chagatai Khanaat veroverd door Timur, een inwoner van Samarkand. De opvolgers van Timur werden later uit het Chagatai Khanaat verdreven door de Oezbeken. De Kazakken zijn in dezelfde periode ontstaan als dissidente Oezbeken. Beide groepen gingen in 1917 deel uitmaken van de Sovjet-Unie. In 1991, na de val van de Sovjet-Unie, werd Kazachstan een onafhankelijk land.

Status

Kazachs, is de staatstaal van de Republiek Kazachstan. De taal wordt naar schatting door 64,4% van de 18 miljoen inwoners van het land gesproken (CIA World Factbook) en het gebruik ervan wordt sterk gestimuleerd door de regering. Hoewel Kazachs de officiële taal van Kazachstan is, speelt Russisch een dominante rol. Het Russisch is de “taal van de interetnische communicatie” en wordt nog steeds door een overweldigende meerderheid van de bevolking gebruikt als de officiële taal in het dagelijkse leven. Studenten krijgen les in het Russisch, hoewel in het onderwijs steeds meer gebruik wordt gemaakt van het Kazaks. Kazachs wordt steeds meer gebruikt in de gedrukte en elektronische media. Zakelijke en overheidsaangelegenheden worden nog steeds voornamelijk in het Russisch afgehandeld. Terwijl de meerderheid van de etnische Kazakken Russisch spreekt, hebben maar weinig etnische Russen Kazachs geleerd. Kazachs wordt ook gesproken door meer dan een miljoen mensen in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang van de Volksrepubliek China, waar het geen officiële status heeft. Bovendien wordt Kazachs gesproken in Afghanistan, Iran, Kirgizië, Mongolië, Rusland, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan. Interessant is dat Duitsland een aantal Kazachstaans sprekende Volga-Duitsers heeft die in 1941 door Stalin naar Kazachstan werden gedeporteerd, en die vervolgens naar Duitsland repatrieerden na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Dialecten

Ethnologue verdeelt het Kazachs in drie onderling verstaanbare dialectgroepen:

 • Noordoostelijk Kazachs dat als basis dient voor de standaardtaal
 • Zuidelijk Kazachs
 • Westelijk Kazachs

Structuur

Klanksysteem

Klinkers

Kazachs heeft 9 klinkers klinkers fonemen, d.e., klanken die een verschil maken in woordbetekenis. Ze kunnen lang of kort zijn. Klinkerlengte maakt een verschil in woordbetekenis. Net als alle andere Turkse talen wordt het Kazaks gekenmerkt door klinkerharmonie, die beperkingen oplegt aan welke klinkers dicht bij elkaar in een woord mogen voorkomen. Klinkers in Kazachse woorden moeten met elkaar harmoniëren in termen van voor versus achter, en afgerond versus on-afgerond. Bijvoorbeeld, als de eerste klinker in een woord een vooraan afgeronde klinker is zoals /y/ of /ø/, moeten alle andere klinkers in dat woord ook /y/ of /ø/ zijn, aangezien dit de enige twee vooraan afgeronde klinkers in het Kazachs zijn.

Front
Centraal
Achter
Ongesloten
Gesloten
Sluit
i
y
ɨ
u
Sluit-midden
e
ø
o
Nabij-open
æ
Open
a
 • /y/ = tweede klinker in standbeeld
 • /ø/ heeft geen equivalent in het Engels
 • /æ/ = a in kat
 • /ɨ/ vergelijkbaar met e in rozen

Consonanten

Kazachs heeft een grote inventaris van medeklinkers. De taal is rijk aan velaire en uvulaire medeklinkers. Er zijn geen medeklinkerclusters aan het begin of einde van woorden. Medeklinkers tussen haakjes in de tabel hieronder komen niet voor in inheemse Kazachse woorden en worden uitsluitend gevonden in leenwoorden.

Bilabiaal Labio-dentaal Tandheelkundig/Alveolair Post-alveolair Palataal Velaar Uvular Glottal
Stops stemloos
p
t
k
q
stemmend
b
d
g
ɢ
Fricatieven stemloos
(f)
s
ʃ
(ɕ)
(x)
χ
h
gestemd
(v)
z
ʒ
ʁ
Affricaten stemloos
(tɕ)
Nasals
m
n
ŋ
Tik (flap)
r
Lateraal
l
Approximant
w
j
 • /x, ɣ, q, ɢ, χ, ʁ/ zijn velaire en uvulaire medeklinkers zonder equivalent in het Engels
 • /ʃ/ = sh in shop
 • /ʒ/ = s in vision
 • /ɕ/ heeft geen equivalent in het Engels
 • /tɕ/ is vergelijkbaar met ch in cheap
 • /ŋ/ = ng in song
 • /j/ = y in yet

Stress

Stress in Kazachse woorden valt meestal op de laatste lettergreep.

Grammatica

Zoals alle Turkse talen is het Kazachs agglutinatief, d.w.z., grammaticale relaties worden aangegeven door de toevoeging van achtervoegsels aan stammen. Achtervoegsels worden aan elkaar geregen, waardoor soms lange woorden ontstaan.

Namen

 • Er zijn twee getallen: enkelvoud en meervoud.
 • Er zijn zeven naamvallen voor zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden: nominatief, genitief, datief, accusatief, locatief, ablatief, en instrumenteel. De naamvallen worden gemarkeerd door verbuigingsachtervoegsels waarvan de vorm afhangt van het feit of de stam eindigt op een voorste klinker, een achterste klinker, een stemhebbende medeklinker of een stemloze medeklinker.
 • Er is geen bepaald lidwoord.
 • Er is geen grammaticaal geslacht.

Pronomen

 • Er is een informeel tweede persoon voornaamwoord sen ‘u (enkelvoud informeel)’ en afzender ‘u (meervoud informeel)’.
 • Er is ook een tweede persoon voornaamwoord siz ‘u (enkelvoud formeel)’ en sizder ‘u (meervoud formeel)’.
 • Er is geen geslachtsonderscheid in derde persoon voornaamwoorden: ol verwijst naar ‘hij, zij, het’.

Werkwoorden

Kazachse werkwoorden zijn het eens met hun onderwerp in persoon en aantal. Werkwoorden hebben de volgende grammaticale categorieën:

 • twee getallen: enkelvoud en meervoud
 • drie personen: 1e, 2e, 3e
 • drie tijden: tegenwoordige, verleden, toekomende tijd die worden gevormd met hulpwerkwoorden
 • vijf stemmingen: indicatief, dubatief, gebiedend, voorwaardelijk, aanvoegend
 • twee stemmen: actief en passief met verschillende vormen voor passieve overgankelijke en passieve onovergankelijke werkwoorden
 • Evidentialiteit is te allen tijde vereist. Het geeft aan of er bewijs bestaat voor een bepaalde bewering, d.w.z, het contrasteert directe informatie (direct gerapporteerd) en indirecte informatie (indirect gerapporteerd).
 • Er zijn tamelijk complexe regels voor vragende en ontkennende vormen.

Woordvolgorde

De woordvolgorde in Kazachse zinnen is normaliter Onderwerp – Voorwerp – Werkwoord, hoewel sommige permutaties mogelijk zijn als de context daarom vraagt.

Vocabulaire

De basiswoordenschat van het Kazachs is Turkisch, maar volgens sommige deskundigen is het Kazachs meer door het Russisch beïnvloed dan enige andere Turkische taal van de voormalige Sovjet-Unie. Andere lexicale invloeden zijn ook Arabisch en Perzisch. Hieronder staan enkele basiswoorden en zinnen in het Kazachs (in cyrillisch schrift).

Nee

Hallo Cәleм
Goedendag Кош болыңыз
Dank je Paқмет
Gelieve Өтiнемiн
Vertschuldig mij Кешiрiңiз
Ja Иә
Жоқ
Manе Еркек
Vrouw Әйел

Hieronder staan de getallen 1-10 in Kazachs Latijns en Cyrillisch schrift.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Latijns
bir
yeki
ush
tort
bes
alti
zhetti
segiz
toghiz
on
Cyrillisch
бip
eкi
үш
төрт
бec
aлты
жетi
ceгiз
тоғыз

Schrift

Kazachs is geschreven met verschillende schriften.

 • Tot 1929 werd Kazachs geschreven met het Arabische schrift.
 • Van 1929 tot 1940 werd het geschreven met het Romeinse schrift.
 • Vanaf 1940 werd Kazachs geschreven met een aangepaste versie van het Cyrillische alfabet dat 42 letters bevat, waarvan 33 afkomstig zijn uit het Russische alfabet en 9 speciaal zijn ontworpen om Kazachse klanken weer te geven. Dit alfabet is niet erg geschikt om de klanken van het Kazaks weer te geven. Het Cyrillisch werd om politieke en ideologische redenen aan de Kazakken opgelegd, zonder dat rekening werd gehouden met de geschiktheid ervan voor de Kazachse taal. Het wordt hieronder weergegeven. Letters tussen haakjes komen niet voor in inheemse Kazachse woorden. Ze worden uitsluitend gebruikt in leenwoorden.
Ы ы
Cyrillisch alfabet voor het Kazaks (Қазақ кирилл әліпбиі)
А а
Ә ә
Б б
(В в)
Г г
Ғ ғ
Д д
E e
Ë ë
Ж Ж
З з
И и
Й й
К к
Қ қ
Л л
М м
Н н
Ң ң
ОО о
Ө ө
П п
Р р
С с
Т т
У у
Ұ ұ
Ф ф
Х х
Һ һ
(Ц ц)
(Ч ч)
Ш ш
(Щ щ)
(ъ)
Ik i
(ь)
Э э
Ю ю
Я я
Ы ы

De regering van Kazachstan begon in 1990 te praten over een overstap op een Latijnsgebaseerd alfabet in 1990, en werkt sinds 2006 op een start-en-stop manier aan zo’n omschakeling. Door een sterke oppositie tegen de omschakeling lijkt het er nu op dat deze pas ergens in de jaren 2020 zal worden afgerond.

Kijk eens naar artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het Kazachs in het Cyrillisch en in een van de versies van het Latijnse schrift.

1 бап Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ждан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.

1 bap Barlıq adamdar tumısınan azat jäne qadir qasyeti men kûqıqtarı teŋ bolıp dünyege keledi. Adamdarġa aqıl parasat, ar ojdan berilgen, sondıqtan olar bir birimen tuıstıq, bauırmaldıq qarım qatınas jasauları tyis.

Alle menselijke wezens worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en dienen zich jegens elkaar in een geest van broederschap te gedragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *