Articles

Popliteus Tendinopathie

Posted on

Oorspronkelijke redactie – Leen Vandereycken in het kader van het Evidence-based Practice project van de Vrije Universiteit Brussel

Top Contributors – Francky Petit, Leen Vandereycken, Fasuba Ayobami, Rachael Lowe en Kim Jackson

Definitie/Omschrijving

Theoretisch gezien is een popliteus tendinopathie, ook bekend als popliteus tendon tenosynovitis een kloof in de pees van de popliteus. Popliteus is een vrij ongewone pathologie die vaak voorkomt bij atleten en mensen met een voorgeschiedenis van andere kniebandletsels na een trauma. Het is een relatief ongewone aandoening bij niet-atleten zonder een voorgeschiedenis van knietrauma’s.

Clinisch relevante anatomie

De popliteusspier is een kleine spier op de posterolaterale hoek van de knie. Hij heeft 3 aanhechtingspunten: de laterale femorale condylus, de caput fibulae, en de laterale meniscus. De proximale insertie van de popliteusspier bevindt zich aan de proximale zijde van het scheenbeen, proximaal van de linea muscli solei. De insertie aan de laterale meniscus is afwezig in 82,5% van de gevallen. De pees is intracapsulair, loopt diep in het collaterale ligament, en gaat door de popliteale hiatus in het coronaire ligament om zich te hechten aan de laterale femorale condyl. De pees is intracapsulair, maar extra-articulair en extrasynoviaal.
De belangrijkste functie van de popliteusspier is de interne rotatie, ook wel endo-rotatie van het onderbeen genoemd, tijdens het lopen. Zijn belangrijkste rol is het bieden van voorwaartse stabilisatie van de knie, en ook het stabiliseren van de retractie van de achterkant van het kniegewricht en de laterale meniscus tijdens de flexie van de knie. Hij maakt het mogelijk de knie te buigen wanneer deze in volledige extensie is. Vanwege zijn ontsluitende functie wordt de popliteusspier vaak gezien als de sleutel om de knie te ontsluiten.
Laprade et al. suggereren dat de popliteuspees in werkelijkheid het “vijfde belangrijke ligament van de knie is.”
Popliteus tendinitis.png

Epidemiologie /Etiologie

Popliteus tendinopathie kan worden veroorzaakt door overbelasting van de popliteus spier-pees eenheid. Het komt meestal voor bij atleten die lopen of trainen op heuvels of hellende oppervlakken. Veel voorkomende oorzaken zijn ofwel een directe varuskracht, terwijl het scheenbeen extern gedraaid is, of een plotselinge geforceerde kniehyperextensie waarbij het scheenbeen intern gedraaid is Het kan ook gepaard gaan met hyperpronatie van de voet omdat dit een externe rotatie van het scheenbeen veroorzaakt.

Karakteristieken/Symptomen

Je kunt een popliteus tendinopathie herkennen aan de acute pijn die optreedt in het posterolaterale deel van het kniegewricht. Dit kan gepaard gaan met een ontsteking, acuut begin van pijn, plaatselijke zwelling, roodheid en duidelijke gevoeligheid aan de laterale zijde van de knie, ter hoogte van de aanhechting van de popliteuspees. Ook het gebied rond de popliteuspees (van de fossa poplitea tot de buitenkant van het kniegewricht) zal zeer gevoelig en pijnlijk zijn. Een krakend geluid (crepitatie) bij het bewegen van de pees wordt ook meestal gehoord.
Omwille van de spierspasmen zal er een pijnlijke weerstand zijn bij de kniebuiging (15-30°) of interne rotatie en kan de knie niet volledig gestrekt worden. Als de patiënt zijn knie blijft belasten, zullen de symptomen verergeren en kan er littekenweefsel ontstaan, waardoor lichamelijke activiteit nog pijnlijker kan worden. Lichamelijke activiteiten zoals lopen, rennen en traplopen, kunnen vooral kort na het oplopen van het letsel worden belemmerd. Bergafwaarts lopen of rennen zal dus een verhoogde spanning op de popliteus spier-pees eenheid veroorzaken in een poging om het lichaamsgewicht af te remmen, met tenosynovitis en verergerde symptomen als gevolg. Popliteus tendinopathie wordt vaak gediagnosticeerd bij professionele hardlopers en triatleten. Het is hoogst ongebruikelijk dat dit letsel zich voordoet bij een niet-atletisch persoon zonder een voorgeschiedenis van knietrauma.

Differentiële diagnose

De diagnose moet grotendeels worden vastgesteld na een zorgvuldige analyse van de anamnese en een grondig lichamelijk onderzoek. Meestal hebben patiënten klachten die onder meer bestaan uit een gevoeligheid langs het verloop van de proximale popliteuspees en pijn bij geforceerde externe rotatie.

De differentiaaldiagnose van gemelde posterieure kniepijn moet altijd een intra-articulaire pathologie omvatten, zoals een achterste hoornscheur van de meniscus.

Andere pathologieën die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken als bij een popliteus tendinopathie zijn:

 • Osteochondritis dissecans: dit is een intra-articulaire osteochondrose met onbekende etiologie die wordt gekenmerkt door degeneratie en rekalcificatie van gewrichtskraakbeen en onderliggend bot.
 • Iliotibiaal band syndroom: dit is een overbelastingsaandoening. De pijn is voelbaar aan de laterale zijde van het kniegewricht. De pijn wordt erger bij activiteit, vooral bij bergaf lopen en traplopen.
 • De popliteale cyste kan ook verward worden met een popliteus tendinopathie. Een popliteale cyste, ook wel bakerse cyste genoemd, is de meest voorkomende synoviale cyste van de knie. Hij ontstaat aan de posteromediale zijde van het kniegewricht ter hoogte van de bursa gastrocnemio-semimembranos. De patiënt meldt een sluipend begin van milde tot matige pijn in het popliteale gebied van de knie.

Diagnostische procedures

Herkennen en correct diagnosticeren van popliteus tendinopathie is zeer belangrijk. Tendinopathie van de popliteusspier kan zeer pijnlijk zijn en de sportprestaties beperken. Een verkeerde diagnose kan leiden tot een onnodige operatie. Popliteus tendinopathie is een weinig voorkomende en vaak verkeerd gediagnosticeerde blessure van het achterste deel van de knie.
De diagnose popliteus tendinopathie moet worden gebaseerd op de anamnese en een lichamelijk onderzoek.

MRI-scan of andere radiografie kan worden gebruikt om de diagnose tendinopathie te stellen. In een casus vonden we vondst van ongebruikelijke hoeveelheid vocht gerelateerd aan de popliteus schede, maar de pees leek intact te zijn zonder weke delen letsel.

Uitkomstmaten

Om objectief de basisfunctie van de patiënt te bepalen aan het begin van de behandeling en om vooruitgang en effectiviteit van de behandeling te bepalen evalueren we de patiënt door zijn mobiliteit en zijn kracht te testen.

In het begin ervaart de patiënt acute pijn tijdens het testen. Als gevolg daarvan zijn de meeste bewegingen in de knie beperkt, vooral de flexie van het gewricht. De patiënt is niet in staat om gewichtdragende oefeningen te doen aan zijn aangedane zijde. Er is ook pijn bij het verdraaien van de knie.

De vooruitgang van de patiënt en de effectiviteit van de therapie kan worden gemeten met behulp van de patiënt-specifieke schaal of de lysholm score voor, tijdens en na de behandeling.

Onderzoek

Het is belangrijk dat popliteale tendinopathie correct wordt gediagnosticeerd. Bij een verkeerde diagnose kan het de prestaties van sporters beperken en leiden tot operaties.

De diagnose wordt gesteld door een zorgvuldige beoordeling van de anamnese en door lichamelijk onderzoek.

Popliteus tendinopathie veroorzaakt pijn in de laterale knie. Bij het onderzoek vertonen de patiënten gevoeligheid ter hoogte van de laterale epicondylus van het femur, langs de popliteus, en aan de aanhechting daarvan. De patiënten vertonen ook zwelling en roodheid. Er moet ook worden gelet op asymmetrie, erytheem van de betrokken pees, verandering in bewegingsbereik

Lichamelijk onderzoek: de patiënt zit in ‘een figuur 4’-positie met het aangedane been gekruist, de heup gebogen, geabduceerd en extern geroteerd en de knie gebogen met het been gekruist over de tegenoverliggende extremiteit. De therapeut palpeert de posterieure laterale hoek op zoek naar gevoeligheid.

Om de popliteus te testen, kan de patiënt op zijn rug op de tafel worden gelegd met de knie in een flexie van 90 graden en de voet in dorsiflexie. Om de popliteus te testen, moet de therapeut de voet en het onderbeen naar buiten duwen terwijl de patiënt zijn positie moet behouden.

Medische behandeling

De behandeling van popliteus tendinopathie omvat rust, ijsapplicatie, elevatie, een elastische wrap, fysiotherapie, en niet-steroïde ontstekingsremmende medicatie tegen pijn, zoals aspirine of ibuprofen. Een aanvullende behandeling voor popliteus tendinopathie kan bestaan uit orale corticosteroïden of corticosteroïde injecties. Veel mensen vinden een compressiebandage of een kniekous erg nuttig om de symptomen te verminderen. Om de pijn te verminderen, kan de arts ook aanraden om het letselgebied in te tapen. Maar in geval van ernstige tendinopathie (symptomen die langer dan 6 maanden aanhouden) moet een operatie worden uitgevoerd om de peesschede te verwijderen.

SB Tibrewal beschreef in een artikel met de titel Acute calcific tendinitis van de popliteuspees – een ongebruikelijke plaats en klinisch syndroom, dat de patiënten werden behandeld met Neoprin kniespalken, ontstekingsremmende medicatie (Diclofenac 50 mg tds) gedurende 2 weken en fysiotherapie op poliklinische basis. Alle patiënten reageerden op een injectie met corticosteroïden en plaatselijke verdoving met onmiddellijke verlichting van de pijn.

Fysiotherapeutische behandeling

De sleutel tot fysiotherapie moet zijn patiënten te trainen om taken uit te voeren met een techniek die voor hen natuurlijk is. Men moet weefselspanningen vermijden die gepaard gaan met het te ver bewegen in een genu varus of valgus houding, of snelle weefselspanningen bij patiënten met een slechte dynamische houdingsstabiliteit van de onderste extremiteit.
De behandeling van tendinopathie is meestal conventioneel. Het doel van de behandeling is het verminderen van pijn, alsmede het verbeteren van de functionaliteit van de knie. De standaardtherapie bestaat uit rust (RICE), NSAID’s en spierversterkende oefeningen (excentrische training).

 1. RICE: om verdere schade te voorkomen en pijn en zwelling te verminderen, wat ook weer kan helpen om het genezingsproces op gang te brengen. Volledige immobilisatie moet worden vermeden om spieratrofie te voorkomen; daarom moet lichte belasting worden gebruikt om de normale uitlijning van het collageenweefsel te begeleiden.
 2. NSAID: kan aan de patiënt worden gegeven om de pijn te verminderen en kan extra voordelen bieden bij acute inflammatoire tendinopathie vanwege de ontstekingsremmende eigenschappen.
 3. Versterkende oefeningen en rekoefeningen: wanneer de pijn voldoende is afgenomen, kan worden begonnen met versterkende en rekoefeningen, die vervolgens geleidelijk kunnen worden opgebouwd. De meest effectieve vorm van spiertraining bij peesproblemen is excentrische training omdat de collageenvezels dan in de juiste/functionele richting worden gezet

Voor de popliteus is excentrische versterking (gesloten kinetische keten) van de quadriceps effectief om de popliteus minder te belasten.
Patiënten mogen niet hardlopen totdat de knie pijnvrij is, daarna moeten zij hun trainingen en bergafwaarts lopen beperken gedurende ten minste 6 weken. Tijdens de behandeling is fietsen een goede alternatieve oefening.

Ultrasonografie, schokgolftherapie, steunzolen, massage en techniekverandering zijn behandelingsopties, maar er zijn op dit moment weinig gegevens die het gebruik ervan ondersteunen. Het gebruik van ultrageluid en het uitvoeren van dwarse frictiemassage kunnen ook deel uitmaken van de therapie, omdat dit het genezingsproces zal verbeteren.
Chirurgie is een effectieve behandeling die moet worden voorbehouden aan patiënten bij wie conventionele therapie heeft gefaald.

Het is ook noodzakelijk om de juiste schoen te dragen die de hyperpronatie herstelt en popliteus tendinopathie voorkomt.

Versterkende oefeningen
Hier volgen drie oefeningen om de aangedane popliteusspier te versterken:

Oefening 1: Reverse heel tap

 • Bind een weerstandsband vast aan de voorvoet van het niet-gewichtdragende been (NWBL).
 • De voet op de NWBL beweegt achter het standbeen via externe rotatie van de heup en flexie van de knie.
 • De voet van de NWBL blijft achter het standbeen bewegen met toenemende interne tibiale rotatie.
 • Voltooiing van de concentrische oefening. De terugkeer naar de startpositie zorgt voor een excentrische spierinspanning.

Oefening 2: Staptaak
In deze oefening moet de patiënt een snelle laad-ontlaad stapoefening doen. Dit betekent dat de oefening zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, zonder de integriteit van de oefening te verliezen.

 • Zet de voet van de NWBL posterior en lateraal van het standbeen
 • Zet de voet van de NWBL voorwaarts
 • Zet de voet van de NWBL posterior en mediaal van het standbeen
 • Zet de voet van de NWBL posterior en mediaal van het standbeen
 • been
 • Zet de voet van de NWBL voorwaarts
 • Zet de voet van de NWBL zijwaarts van het standbeen

Oefening 3
Een staptaak uitgevoerd op een onstabiele ondergrond.

Strekoefeningen
Hold/relax stretch:

 • De onderzoeker stabiliseert de proximale tibia
 • De patiënt spant de popliteusspier isometrisch aan.
 • De patiënt ontspant de spier
 • De onderzoeker rekt de popliteusspier door abductie van de voorvoet.

Resources

Tendon Anatomy

Tendinopathy Treatment Adjuncts

Tendon Biomechanics

Tendon Pathofysiologie

Tendon Fysiologie

Tendinopathie Revalidatie

Tendinopathie Oefeningen

Tendinopathie

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 S M Blake, N J Treble; Case Report: Popliteus tendon tenosynovitis; Br J Sports Med; 2005, 39
 2. 2.0 2.1 Siddharth P. Jadhav, Snehal R. More, Roy F. Riascos, Diego F. Lemos, and Leonard E. Swischuk. Comprehensive Review of the Anatomy, Function, and Imaging of the Popliteus and Associated Pathologic Conditions. RadioGraphics 2014 34:2, 496-513
 3. LAPRADE R. et al., Analyse van de statische functie van de popliteuspees bij de evaluatie van een anatomische reconstructie: “het vijfde ligament van de knie”, Am J Sports Med., 2010;38:543
 4. SAFRAN M. et al., Instructies voor sportgeneeskunde patiënten, tweede editie, Elsevier, 2012; 822
 5. Mark T. Pfefer, RN, MS, DC,a Stephan R. Cooper, DC,b en Nathan L. Uhl, DCc; Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics; Chiropractic Management of Tendinopathy;januari 2009
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 John Nyland et al.Anatomy, Function, and Rehabilitation of the Popliteus Musculotendinous Complex; Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy; March 2005; 35(3); 165-179
 7. SAFRAN M. R. e.a., Handboek sportgeneeskunde. Eerste editie, Lippincott-Raven, 1998; 450;
 8. V. de Simone, G. Demey, Robert A. Iatrogenic popliteus tendon injury during total knee arthroplasty results in decreased knee function two to three years postoperatively. Internationale orthopedie. Oct 2012; 36(10): 2061-2065
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 SB Tibrewal. Acute calcific tendinitis van de popliteuspees – een ongebruikelijke plaats en klinisch syndroom. The Royal College of Surgeons of Etigiatid. 2002; 84: 338-341
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 Tendinitis: overzicht van de gebruikelijke en ongebruikelijke, beschreven Popliteus Tendinitis. Scott and White Healthcare. 2013
 11. http://www.itendonitis.com/popliteus-tendonitis.html
 12. Mayfield GW. Popliteus pees tenosynovitis. Am J Sports Med. 1977 Jan-Feb;5(1):31-6
 13. 13.0 13.1 Olson WR, Rechkemmer L. Popliteus tendinitis. Journal of the American podriatric medical association; 1993 Sep, 83(9), 537-40
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 Petsche TS, Selesnick. Popliteus tendinitis: tips voor diagnose en behandeling. Arts en sportgeneeskunde, 2002 Aug 30, 27-30
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 JOHN J. WILSON, M.D. ; Common Overuse Tendon Problems: A review and recommendations for treatment; Am Fam Physician. 2005 Sep 1;72(5):811-818
 16. 16.0 16.1 Walter L. Calmbach , M.D, Mark Hutchens; Evaluation of Patients Presenting with Knee Pain: Part II. Differential Diagnosis, American family physician volume 68 , p 917-922.
 17. Bleakley C, McDonough S, MacAuley D. The use of ice in the treatment of acute soft-tissue injury: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Sports Med. 2004;32:251-61
 18. Klaiman MD, Shrader JA, Danoff JV, Hicks JE, Pesce WJ, Ferland J. Phonophoresis versus ultrasound in the treatment of common musculoskeletal conditions. Med Sci Sports Exerc. 1998;30:1349-55
 19. Chung B, Wiley JP. Extracorporale shockwave therapie: een overzicht. Sports Med. 2002;32:851-65.
 20. DUTTON M., Orthopaedic examination, evaluation and intervention., tweede editie,: The McGraw-Hill Companies, 2008
 21. MICHAUD T., Popliteus tendinitis: biomechanische factoren en conservatieve behandeling., Dynamic chiropractic, 2012;30 (26): 1 – 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *