Articles

Primair onderzoek – Definitie, voorbeelden, methoden en doel

Posted on

Primair onderzoek: Definitie

Primair onderzoek wordt gedefinieerd als een methode die door onderzoekers wordt gebruikt om rechtstreeks gegevens te verzamelen, in plaats van afhankelijk te zijn van gegevens uit eerder uitgevoerd onderzoek. Technisch gezien zijn zij “eigenaar” van de gegevens. Primair onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd om een bepaald probleem aan te pakken, waarvoor een diepgaande analyse nodig is.

Er zijn twee vormen van onderzoek:

  • Primair onderzoek
  • Secondair onderzoek

Bedrijven of organisaties kunnen zelf primair onderzoek doen of een derde partij inschakelen om namens hen onderzoek te doen. Een groot voordeel van primair onderzoek is, dat dit type onderzoek “pinpointed” is, er wordt alleen onderzoek gedaan rond een specifieke kwestie of probleem en alle aandacht is gericht op het verkrijgen van gerelateerde oplossingen.

Bijv. een merk staat op het punt een nieuw model mobiele telefoon te lanceren en wil een onderzoek doen naar het uiterlijk en de kenmerken van de mobiele telefoon die zij binnenkort gaan introduceren. Organisaties kunnen selecteren een gekwalificeerde steekproef van respondenten die sterk lijkt op de bevolking en voer primair onderzoek met hen, om te weten hun meningen. Op basis van dit onderzoek, kan het merk nu denken aan waarschijnlijke oplossingen om de nodige veranderingen aan te brengen in het uiterlijk en de kenmerken van de mobiele telefoon.

Lees meer: Wat is onderzoek? -Types en voorbeelden

Primaire onderzoeksmethoden met voorbeelden

In deze door technologie gedreven wereld zijn zinvolle gegevens waardevoller dan goud. Organisaties of bedrijven hebben sterk gevalideerde gegevens nodig om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Dit is precies de reden waarom veel bedrijven proactief zijn en hun eigen gegevens verzamelen, zodat de authenticiteit van de gegevens behouden blijft en ze gegevens uit de eerste hand krijgen zonder enige wijzigingen.

Hier volgen enkele van de primaire onderzoeksmethoden die organisaties of bedrijven gebruiken om gegevens te verzamelen:

1. Interviews (telefonisch of face-to-face): Het houden van interviews is een kwalitatieve onderzoeksmethode om gegevens te verzamelen en is al eeuwenlang een populaire methode. Deze interviews kunnen persoonlijk (face-to-face) of telefonisch worden afgenomen. Interviews zijn een open-ended methode waarbij sprake is van dialogen of interactie tussen interviewer (onderzoeker) en geïnterviewde (respondent).

Een face-to-face interview levert naar verluidt een betere respons van respondenten op, omdat het een meer persoonlijke benadering is. Het succes van een face-to-face interview hangt echter in grote mate af van het vermogen van de onderzoeker om vragen te stellen en zijn/haar ervaring met het afnemen van dergelijke interviews in het verleden. De soorten vragen die in dit type onderzoek worden gebruikt zijn meestal open vragen. Deze vragen helpen om diepgaande inzichten te verkrijgen in de meningen en percepties van de respondenten.

Persoonlijke interviews duren meestal tot 30 minuten of zelfs langer, afhankelijk van het onderwerp van onderzoek. Als een onderzoeker tijd tekort komt, kunnen telefonische interviews ook nuttig zijn om gegevens te verzamelen.

2. Online enquêtes: Ooit uitgevoerd met pen en papier, hebben enquêtes sindsdien een lange weg afgelegd. Vandaag de dag gebruiken de meeste onderzoekers online enquêtes om deze naar respondenten te sturen om informatie van hen te verzamelen. Online enquêtes zijn handig en kunnen worden verzonden via e-mails of online worden ingevuld. Ze kunnen worden geopend op draagbare apparaten zoals smartphones, tablets, Ipads en soortgelijke apparaten.

Als een enquête eenmaal is uitgezet, krijgen respondenten een bepaalde tijd om enquêtevragen te beantwoorden en terug te sturen naar de onderzoeker. Om maximale informatie van respondenten te krijgen, moeten enquêtes een goede mix van open vragen en gesloten vragen bevatten.

Het is een goed gebruik om respondenten te belonen voor het succesvol invullen van enquêtes voor hun tijd en moeite en waardevolle informatie. De meeste organisaties of bedrijven geven meestal cadeaubonnen van bekende merken weg die respondenten later kunnen inwisselen.

3. Focusgroepen: Deze populaire onderzoekstechniek wordt gebruikt om gegevens te verzamelen van een kleine groep mensen, meestal beperkt tot 6-10. Een focusgroep bestaat uit mensen die deskundig zijn op het gebied van het onderwerp waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd.

Focusgroep heeft een moderator die discussies tussen de leden stimuleert om meer inzicht te krijgen. Organisaties en bedrijven kunnen van deze methode gebruik maken om met name nichemarkten te identificeren en meer te weten te komen over een specifieke groep consumenten.

4. Observaties: Bij deze primaire onderzoeksmethode is er geen directe interactie tussen de onderzoeker en de geobserveerde persoon/consument. De onderzoeker observeert de reacties van een subject en maakt aantekeningen.

Getrainde waarnemers of camera’s worden gebruikt om reacties vast te leggen. De waarnemingen worden in een vooraf bepaalde situatie genoteerd. Bijvoorbeeld, een bakkerijmerk wil weten hoe mensen reageren op zijn nieuwe koekjes, de waarnemer noteert de eerste reactie van consumenten en evalueert collectieve gegevens om conclusies te trekken.

Lees meer: Hoe kwalitatief onderzoek uit te voeren

Voordelen van primair onderzoek

  1. Een van de belangrijkste voordelen is dat de verzamelde gegevens uit de eerste hand komen en accuraat zijn. Met andere woorden, er is geen verwatering van gegevens. Ook kan deze onderzoeksmethode worden aangepast aan de persoonlijke eisen en behoeften van organisaties of bedrijven.

  1. Primair onderzoek richt zich voornamelijk op het probleem in kwestie, wat betekent dat alle aandacht wordt gericht op het vinden van een waarschijnlijke oplossing voor een nauwkeurig omschreven onderwerp. Met primair onderzoek kunnen onderzoekers dieper op een onderwerp ingaan en alle te verwachten opties bestuderen.
  1. De verzamelde gegevens kunnen worden gecontroleerd. Primair onderzoek biedt de mogelijkheid om te controleren hoe gegevens worden verzameld en gebruikt. Bedrijven of organisaties die gegevens verzamelen, kunnen naar eigen inzicht bepalen hoe ze de gegevens het best kunnen gebruiken om zinvolle onderzoeksinzichten te verkrijgen.
  1. Primair onderzoek is een beproefde methode en daarom kan men vertrouwen op de resultaten die met dit soort onderzoek worden verkregen.

Voordelen van primair onderzoek

  1. Een van de grootste nadelen van primair onderzoek is dat het vrij duur kan zijn om uit te voeren. Afhankelijk van de opzet of methode van primair onderzoek kan het nodig zijn om een enorme som geld uit te geven. Niet alle bedrijven of organisaties zijn in staat om een aanzienlijk bedrag uit te geven.
  1. Dit type onderzoek kan veel tijd in beslag nemen. Het houden van interviews en het verzenden en ontvangen van online enquêtes kan een behoorlijk uitputtend proces zijn, waarbij tijd en geduld moeten worden geïnvesteerd om het proces te laten slagen. Bovendien vergt het evalueren van de resultaten en het toepassen van de bevindingen om het product of de dienst te verbeteren, nog meer tijd.
  1. Soms is het gebruik van slechts één primaire onderzoeksmethode niet voldoende. In dergelijke gevallen is het gebruik van meer dan één methode vereist, waardoor zowel de tijd die nodig is om onderzoek te doen als de kosten die ermee gepaard gaan, kunnen oplopen.

Conclusie

Elk onderzoek wordt met een doel uitgevoerd. Primair onderzoek wordt door organisaties of bedrijven uitgevoerd om op de hoogte te blijven van de steeds veranderende marktomstandigheden en consumentenperceptie. Uitstekende klanttevredenheid (CSAT) is voor veel organisaties een belangrijk doel en doelstelling geworden.

Een klantgerichte organisatie weet hoe belangrijk het is om uitzonderlijke producten en diensten aan haar klanten te leveren om de klantloyaliteit te vergroten en de klantchurn te verminderen. Door primair onderzoek uit te voeren, verzamelen organisaties gegevens en analyseren deze om tot zeer geëvalueerde resultaten en conclusies te komen. Met behulp van deze informatie zijn organisaties in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van echte gegevensgerichte inzichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *