Articles

Heurystyki

Posted on

Co to są heurystyki?

Heurystyka, lub technika heurystyczna, to każde podejście do rozwiązywania problemów, które wykorzystuje praktyczną metodę lub różne skróty w celu uzyskania rozwiązań, które mogą nie być optymalne, ale są wystarczające, biorąc pod uwagę ograniczone ramy czasowe lub termin. Metody heurystyczne mają być elastyczne i są wykorzystywane do podejmowania szybkich decyzji, zwłaszcza gdy znalezienie optymalnego rozwiązania jest niemożliwe lub niepraktyczne, a także podczas pracy ze złożonymi danymi.

Key Takeaways

  • Heurystyki są metodami rozwiązywania problemów w szybki sposób, który zapewnia wynik, który jest wystarczający, aby być użytecznym, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe.
  • Inwestorzy i specjaliści finansowi stosują podejście heurystyczne, aby przyspieszyć analizę i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
  • Heurystyki mogą prowadzić do podejmowania słabych decyzji w oparciu o ograniczony zbiór danych, ale szybkość decyzji może czasami zrekompensować te wady.

Zrozumienie Heurystyki

Różne postępy i innowacje technologii cyfrowej zakłóciły aspekty wielu różnych branż, w tym finansów, handlu detalicznego, mediów i transportu. Niektóre codzienne czynności stały się przestarzałe; na przykład, czeki są wpłacane na konta bankowe bez konieczności odwiedzania lokalnego oddziału, produkty i usługi są kupowane online, a jedzenie na wynos jest dostarczane przez aplikacje dostarczające jedzenie. Wszystkie te nowe technologie tworzą dane, które są coraz częściej udostępniane w wielu branżach i sektorach. Profesjonalista w każdej branży może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał pracować z ogromną ilością złożonych danych, aby rozwiązać problem. Metody heurystyczne mogą być stosowane, aby pomóc w złożoności danych, biorąc pod uwagę ograniczony czas i zasoby.

Zalety i wady stosowania heurystyki

Heurystyki ułatwiają podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie. Analitycy w każdej branży wykorzystują do rozwiązywania problemów takie reguły, jak inteligentne zgadywanie, metoda prób i błędów, proces eliminacji, formuły z przeszłości oraz analiza danych historycznych. Metody heurystyczne upraszczają i przyspieszają podejmowanie decyzji dzięki skrótom i dobrym obliczeniom.

Istnieją kompromisy z wykorzystaniem heurystyki, które czynią to podejście podatnym na błędy w ocenie. Ostateczna decyzja użytkownika może nie być optymalnym lub najlepszym rozwiązaniem, podjęta decyzja może być niedokładna, a wybrane dane mogą być niewystarczające (co prowadzi do nieprecyzyjnego rozwiązania problemu). Na przykład, inwestorzy-naśladowcy często naśladują schemat inwestycyjny skutecznych menedżerów inwestycyjnych, aby uniknąć samodzielnego badania papierów wartościowych i związanych z nimi informacji ilościowych i jakościowych.

Inwestorzy-naśladowcy mają nadzieję, że formuły stosowane przez tych menedżerów będą stale przynosić im zyski, ale nie zawsze tak jest. Na przykład krach Valeant Pharmaceutical International był szokiem dla inwestorów; firma odnotowała 90% spadek wartości swoich akcji w latach 2015-2016. Valeant był akcją posiadaną w portfelach wielu zarządzających funduszami hedgingowymi i kopiujących ich inwestorów.

Przykład heurystyki

Popularna metoda skrótów w rozwiązywaniu problemów nazywana jest heurystyką reprezentatywności. Reprezentatywność wykorzystuje skróty myślowe do podejmowania decyzji w oparciu o przeszłe wydarzenia lub cechy, które są reprezentatywne lub podobne do obecnej sytuacji. Powiedzmy, na przykład, że Fast Food ABC rozszerzył swoją działalność na Indie i jego cena akcji gwałtownie wzrosła. Analityk zauważył, że Indie są zyskownym przedsięwzięciem dla wszystkich sieci fast foodów. Dlatego też, gdy firma Fast Food XYZ ogłosiła swój plan eksploracji rynku indyjskiego w następnym roku, analityk nie tracił czasu na wydanie rekomendacji „kupuj” dla firmy XYZ.

Ale chociaż jego podejście na skróty pozwoliło zaoszczędzić na przeglądaniu danych dla obu firm, być może nie była to najlepsza decyzja. Fast Food XYZ może oferować jedzenie, które nie jest atrakcyjne dla indyjskich konsumentów, co ujawniłyby badania.

Zakotwiczenie i dostosowanie to kolejne powszechne podejście heurystyczne. W przypadku kotwiczenia i dostosowywania, osoba zaczyna od określonej liczby docelowej lub wartości zwanej kotwicą – a następnie dostosowuje tę liczbę, aż do osiągnięcia akceptowalnej wartości w czasie. Główny problem z tą metodą polega na tym, że jeśli wartość początkowej kotwicy nie jest wartością prawdziwą, to wszystkie kolejne korekty będą systematycznie skośne w kierunku kotwicy i z dala od wartości prawdziwej.

Przykładem zakotwiczenia i korekty jest to, że sprzedawca rozpoczyna negocjacje z bardzo wysoką ceną (która jest prawdopodobnie znacznie powyżej wartości godziwej). Ponieważ wysoka cena jest kotwicą, ostateczna cena będzie miała tendencję do bycia wyższą niż gdyby sprzedawca zaoferował uczciwą lub niską cenę na początek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *