Articles

Ustalanie celów SMART z uczniami

Posted on

Ustalanie celów charakteru poprzez rozmowy z rówieśnikami

W książce Serce edukacji Dara Feldman zaleca, aby uczniowie wyznaczali sobie cele charakteru jako sposób na pokazanie sobie – i innym – że są w stanie prowadzić szczęśliwe, zgodne z zasadami życie. Jako sposób pomocy uczniom w wyznaczaniu celów (które mogą być również określane jako cele SMART) zaleca następującą strukturę wywiadu. Widziałam, że rozmowa ta działa skutecznie w klasach od piątej wzwyż.

Zastosuj ją do wieku i okoliczności, w jakich znajdują się Twoi uczniowie. Na przykład, być może trzeba będzie wyjaśnić, jak ważne jest zaufanie przy dzieleniu się tą informacją w klasie.

Początek: Krok 1: Na początku roku szkolnego ważne jest wyznaczenie celów. Zapytaj: „Jakie rzeczy chciałbyś/chciałabyś, aby wydarzyły się w ciągu tego roku w szkole?”

Krok 2: Ważne jest również wyznaczenie celów dla nas samych, abyśmy stali się lepsi jako jednostki. Nazywa się to poprawą naszego charakteru. Wszyscy mamy zdolność do działania w sposób, który można nazwać cnotliwym. Postępowanie w ten sposób w większości przypadków jest dobre dla nas i dla osób z naszego otoczenia. Poniżej znajduje się lista 12 cnót (można omówić każdą z nich, poprosić uczniów o uzupełnienie listy, itd, jak tylko czas i zainteresowania pozwolą): troskliwość, pewność siebie, życzliwość, odwaga, wytrwałość, uprzejmość, szacunek, entuzjazm, odpowiedzialność, cierpliwość, hojność i prawdomówność.

Krok 3: W ramach zajęć w klasie powiedz uczniom: „Zamierzam dobrać was w pary z kolegą z klasy (lub dwoma), abyście mogli przedyskutować te cnoty i każdy z was wyznaczył sobie cel dotyczący cnoty, która jest dla was najważniejsza. Kiedy już dobierzecie się w pary (lub trójki), zastosujcie się do poniższego zestawu pytań do wywiadu lub rozmowy.”

  1. Kto jest kimś, kogo podziwiasz, czy to w swoim życiu, czy w historii, i jaka jest główna cnota, którą Twoim zdaniem się kierował?
  2. Znajdź jedną z cnót na liście i podziel się kilkoma słowami o tym, jak starasz się żyć tą cnotą.
  3. Jaka jest cnota, nad którą chciałbyś popracować, aby polepszyć swoje życie?
  4. Jakimi sposobami możesz wykazać się tą cnotą?
  5. Jak mogę Ci pomóc w osiągnięciu tego celu?

Gdy jeden z uczniów odpowie na wszystkie te pytania, poproś uczniów o zamianę ról w rozmowie.

Krok 4: Sporządź listę par uczniów i cnót, nad którymi pracują. Możesz podzielić się nimi z klasą lub nie. Pod koniec każdego tygodnia poproś pary o wzajemne sprawdzenie postępów w pracy nad wybraną przez siebie cnotą. Zachęć je do rozwiązywania wszelkich trudności. Rozważ możliwość połączenia ich z innymi parami pracującymi nad jedną z tych samych cnót, aby poszerzyć pulę rozwiązywanych problemów. W razie potrzeby możesz im pomóc.

Krok 5: Na koniec każdego okresu oceniania zachęć uczniów do dokonania samooceny swoich postępów w realizacji cnoty, prosząc o informację zwrotną od partnera. Ty również możesz udzielić informacji zwrotnej. Być może można to zintegrować z procesem wystawiania kartek z ocenami.

Krok 6: Wskazanie kierunku na kolejny okres oceny. Możesz zmienić pary, pozwolić na przyjęcie dodatkowych cnót lub dokonać innych twórczych adaptacji, które mogą przyjść Ci do głowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *