Articles

Ontremming

Posted on

Volgens Grafman e.a. is “ontremming” een gebrek aan zelfbeheersing dat zich op verschillende manieren manifesteert en dat motorische, instinctieve, emotionele, cognitieve en perceptuele aspecten beïnvloedt, met tekenen en symptomen zoals impulsiviteit, minachting voor anderen en sociale normen, agressieve uitbarstingen, wangedrag en oppositioneel gedrag, ontremde instinctieve driften waaronder risicogedrag en hyperseksualiteit. Ontremming is een veel voorkomend symptoom na hersenletsel of hersenletsel, vooral in de frontale kwab en vooral in de orbitofrontale cortex. De neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel kunnen bestaan uit een diffuse cognitieve stoornis, met meer uitgesproken stoornissen in de snelheid van informatieverwerking, aandacht, geheugen, cognitieve flexibiliteit, en probleemoplossing. Impulsiviteit, affectieve instabiliteit en ontremming worden vaak gezien, secundair aan letsels in frontale, temporale en limbische gebieden. Samen met de typische cognitieve stoornissen kenmerken deze sequelae de vaak waargenomen “persoonlijkheidsveranderingen” bij TBI (Traumatisch Hersenletsel) patiënten. Ontremmingssyndromen bij hersentrauma’s en -letsels, waaronder hersentumoren, beroertes en epilepsie, variëren van mild onaangepast sociaal gedrag, gebrek aan controle over het eigen gedrag tot een regelrechte manie, afhankelijk van de letsels in specifieke hersengebieden. Verschillende studies naar hersentrauma’s en -letsels hebben significante verbanden aangetoond tussen ontremmingssyndromen en disfunctie van de orbitofrontale en basotemporale cortex, met aantasting van visuospatiale functies, somatosensatie, ruimtelijk geheugen, motoriek, instinctief, affectief en intellectueel gedrag.

Disinhibitie syndromen zijn ook gerapporteerd met manie-achtige manifestaties op oudere leeftijd met laesies aan de orbitofrontale en basotemporale cortex waarbij limbische en frontale verbindingen betrokken zijn (orbitofrontale circuit), vooral in de rechter hemisfeer. Ontremming van het gedrag als gevolg van beschadiging van de frontale kwab zou kunnen worden gezien als een gevolg van het gebruik van alcohol en depressiva van het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld benzodiazepinen, die de frontale cortex ontmoedigen wat betreft zelfregulering en controle. Er is ook beweerd dat ADHD, hyperactief/impulsief subtype een algemene gedragsremming heeft die verder gaat dan impulsiviteit en dat veel morbiditeiten of complicaties van ADHD, bv. gedragsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, middelenmisbruik en risicogedrag allemaal gevolgen zijn van onbehandelde gedragsremming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *