Articles

Studie toont aan dat mensen met slaapapneu hoog sterfterisico hebben

Posted on

WESTCHESTER, Ill. – Een studie in het 1 augustusnummer van het tijdschrift Sleep toont aan dat mensen met ernstige slaapapneu een veel hoger sterfterisico hebben dan mensen zonder slaapapneu, en dit sterfterisico neemt toe wanneer slaapapneu onbehandeld is.

Uit de resultaten blijkt dat mensen met ernstige slaapapneu, waarbij frequent adempauzes worden ingelast tijdens de slaap, een drie keer zo groot risico lopen om door welke oorzaak dan ook te overlijden als mensen die geen slaapapneu hebben. Dit slaapapneu-risico wordt weergegeven door een aangepaste hazard ratio van 3,2 na controle voor leeftijd, geslacht en body mass index. Wanneer 126 deelnemers die meldden regelmatig CPAP-therapie (continuous positive airway pressure) te gebruiken uit de statistische analyse werden verwijderd, steeg de hazard ratio voor sterfte door alle oorzaken gerelateerd aan ernstige slaapapneu tot 4,3.

“We ontdekten dat zowel mannen als vrouwen met slaapapneu in de algemene bevolking – geen patiënten – meestal niet gediagnosticeerd en onbehandeld, een slechtere overleving hadden in vergelijking met personen zonder slaapapneu, bij gelijke BMI, leeftijd en geslacht,” zei hoofdonderzoeker en hoofdauteur Terry Young, PhD, hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison.

Volgens Young hebben de meeste eerdere studies naar slaapapneu en sterfte betrekking op patiënten die zijn doorverwezen voor een klinische slaapdiagnose; het sterfterisico voor slaapapneu in de algemene bevolking is niet eerder gerapporteerd.

De studie was een 18-jarige follow-up van 1.522 deelnemers aan de lopende Wisconsin Sleep Cohort Study, die werd opgericht in 1988 en een willekeurige steekproef van mannen en vrouwen uit de gemeenschap omvatte die tussen de 30 en 60 jaar oud waren toen de studie begon. Na een nacht in het University of Wisconsin General Clinical Research Center te hebben doorgebracht voor beoordeling door middel van polysomnografie, werden de deelnemers ingedeeld op basis van de apneu-hypopneu-index (AHI), het gemiddelde aantal adempauzes (apneu’s) en -onderbrekingen (hypopneu’s) per uur slaap. Drieënzestig personen (ongeveer vier procent) hadden ernstige slaapapneu op baseline met een AHI van 30 of meer en een bereik van 30 tot 97 apneus en hypopneus per uur. Ongeveer 76 procent van de studiegroep (1.157 personen) had geen slaapapneu met een AHI van minder dan vijf.

Voor de follow-up studie werden de staats- en nationale overlijdensregisters bekeken tot 1 maart 2008, om deelnemers te identificeren die waren overleden en om de doodsoorzaken te noteren die op de overlijdensakten stonden vermeld. Er werden 80 sterfgevallen geregistreerd, waaronder 37 sterfgevallen die werden toegeschreven aan kanker en 25 sterfgevallen die werden toegeschreven aan hart- en vaatziekten en beroerte.

Bijna 19 procent van de deelnemers met ernstige slaapapneu stierf (12 sterfgevallen), vergeleken met ongeveer vier procent van de deelnemers zonder slaapapneu (46 sterfgevallen). Hoewel deelnemers met milde slaapapneu (AHI van vijf tot 14) of matige slaapapneu (AHI van 15 tot 29) een 50 procent hoger sterfterisico hadden dan deelnemers zonder slaapapneu, bereikten de resultaten geen statistische significantie.

De risicoratio’s voor sterfte aan alle oorzaken bleven hoog na verdere aanpassingen voor andere factoren zoals roken, alcoholgebruik, slaapduur en totaal cholesterol. Ernstige slaapapneu werd geassocieerd met een verhoogde mortaliteit, ongeacht of de deelnemers overdag slaperig waren of niet.

Bijna 42 procent van de sterfgevallen bij mensen met ernstige slaapapneu (5 van de 12 sterfgevallen) werd toegeschreven aan hart- en vaatziekten of beroerte, vergeleken met 26 procent van de sterfgevallen bij mensen zonder slaapapneu (12 van de 46 sterfgevallen). Wanneer de 126 deelnemers die regelmatig CPAP gebruik rapporteerden uit de analyse werden verwijderd, steeg de hazard ratio voor cardiovasculaire mortaliteit van 2,9 tot 5,2 voor mensen met ernstige slaapapneu. De resultaten suggereren dat regelmatig CPAP-gebruik slaapapneupatiënten kan beschermen tegen cardiovasculaire sterfte.

“Ik was verrast door hoeveel de risico’s toenamen toen we mensen uitsloten die behandeling met CPAP meldden,” zei Young. “Onze bevindingen suggereren – maar kunnen niet bewijzen – dat mensen gediagnosticeerd met slaapapneu moeten worden behandeld, en als CPAP de voorgeschreven behandeling is, kan regelmatig gebruik voortijdig overlijden voorkomen.”

Statistische aanpassingen tonen aan dat hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, beroerte en diabetes een rol kunnen spelen in het verband tussen slaapapneu en sterfte, maar de specifieke mechanismen waarmee slaapapneu bijdraagt aan sterfte blijven onduidelijk.

De studie werd gesteund door subsidies van de National Institutes of Health.

Volgens de American Academy of Sleep Medicine is er bij obstructieve slaapapneu (OSA) sprake van een verminderde of volledige stopzetting van de luchtstroom ondanks een voortdurende inspanning om adem te halen. Het ontstaat wanneer de spieren zich ontspannen tijdens de slaap, waardoor het zachte weefsel achter in de keel inzakt en de bovenste luchtweg blokkeert.

De meest gebruikelijke behandeling voor OSA is CPAP-therapie, waarbij een constante luchtstroom wordt toegevoerd via een masker dat tijdens de slaap wordt gedragen. Deze luchtstroom houdt de luchtweg open om adempauzes te voorkomen en normale zuurstofniveaus te herstellen.

Sleep is het officiële tijdschrift van de Associated Professional Sleep Societies, LLC, een joint venture van de American Academy of Sleep Medicine en de Sleep Research Society.

Voor een kopie van de studie, “Sleep-Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-Up of the Wisconsin Sleep Cohort,” of voor een interview met een woordvoerder van de AASM, kunt u contact opnemen met de AASM via [email protected]

###

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *